fbpx Zarządzanie Zespołem – Brainstream

Cel:

Projekt skierowany był do kadry kierowniczej w ministerstwie. Głównymi celami projektu był wzrost um-iejętności z obszaru motywacji pracowników, radzenia sobie w sytuacji konfliktu, zarządzania zmianą w organizacji.
Trenerzy podczas szkolenia skupili się na przekazaniu metod i czynników związanych ze zwiększaniem zaangażowania pracowników, umiejętność rozpoznawanie typów motywacyjnych wśród pracowników a także podniesienie umiejętności menedżerskich w zakresie bycia wysoce angażującym menedżerem. Ważnym elementem było również przygotowanie indywidualnego planu rozwojowego dotyczącego budo-wania zaangażowania w zespole. Istotnym punktem szkolenia był element przekazania niezbędnej wiedzy i umiejętnościach rozwiązywania konfliktów w zespole, skuteczne identyfikowanie przyczyn konfliktów a także wprowadzaniu wspólnie wypracowanych rozwiązań.

Działania podjęte w ramach programu:

Warsztat był świetną okazją by omówić na czym koncentrują się najskuteczniejsi menedżerowie na świecie. Uczestnicy poznali wyniki 30-letnich badań Instytutu Gallupa w obszarze pracy efektywnych menedżerów i efektywnych pracowników.
Uczestnicy przekonali się, że chcąc zmotywować pracowników, czy też samego siebie, dobrze będzie znaleźć kod motywacyjny. Pomoże on określić, co daną osobę napędza do działania.
Podczas warsztatu skupialiśmy się też na praktycznym zastosowaniu różnych strategii rozwiązywania kon-fliktów oraz sprawdzonych technikach komunikacji w sporze. Uczestnicy zostali wyposażeni w narzędzia umożliwiające efektywne podejmowanie efektywnych działań w sytuacjach trudnych. Była też przestrzeń na to by podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia i wspólnie z trenerem wypracować metody reagowania odpowiednio do specyfiki zawodowej organizacji.

Korzyści dla organizacji:

Warsztat był świetną okazją by zwiększyć świadomość kierowników odnośnie ich wpływu na poziom satysfakcji z pracy ich podwładnych. Uczestnicy przekonali się, o roli dopasowania czynników mo-tywujących i działań menedżera do potrzeb poszczególnych osób.
Dzięki szkoleniu uczestnicy potrafią wykorzystać wiedzę z psychologii konfliktów i trafnej diagnozować przyczyny problemów, umieją samodzielnie znaleźć rozwiązania adekwatne do sytuacji konfliktowej oraz podchodzą z większym zrozumieniem do zachowań swoich podwładnych.

Sprawdź również

Efektywne Spotkania Online Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Akademia Train The Trainers

Sprawdź rozwiązanie

Program Rozwoju Talentów

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Konfliktem

Sprawdź rozwiązanie

Efektywność osobista Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Inteligencja emocjonalna Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Obsługa klienta z elementami sprzedaży

Sprawdź rozwiązanie

Szkolenie obsługa klienta

Sprawdź rozwiązanie

EVENT budowanie i zarządzanie zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Produkcja – szkolenia rozwojowe.

Zobacz jak nasze działania dostosowane do specyfiki organizacji wpłynęły na komunikację i efektywność pracy liderów, brygadzistów i zespołów produkcyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT

Nasz dedykowany projekt rozwojowy, który aktywował otwartą, partnerską komunikację oraz wspólne szukanie rozwiązań przez pracowników i przełożonych.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie sobą w czasie

Przeczytaj jak dobra diagnoza potrzeb i gra symulacyjna wpłynęły na współpracę w zespole i rozwój kompetencji dotyczących zarządzania czasem i projektami.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Miasto Marzeń

Zobacz jak gra symulacyjna, praca na wartościach i dobra zabawa pozwoliły zrozumieć pracownikom działania i wartości organizacji.

Sprawdź rozwiązanie

Auto Moto Show

Przeczytaj jak nasz projekt oparty na dobrej zabawie pozwolił zbudować otwartą komunikację i zmotywował do współpracy wszystkich członków zespołu.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Maszyna Goldberga

Jak przekonać pracowników, że realizacja celu i efekt ich działań zależy od świadomość wspólnego kierunku, zintegrowanych działań i sprawnej komunikacji.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem -GoWork

Dowiedz się jak mądrze zmotywować menedżerów do realizacji postawionych przed nimi celów i usprawnić zarządzanie zespołami w czasie zmian organizacyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Ocena okresowa pracowników

Jak można wypracować standardy oraz spójne podejście kadry zarządzającej w procesie prowadzenia rocznych rozmów oceniających pracowników?

Sprawdź rozwiązanie

Efektywna Komunikacja

Jak zaprojektować skuteczny i przyjazny system komunikacji oraz przygotować ambitny rywalizujący zespół do pracy w konkurencyjnym środowisku.

Sprawdź rozwiązanie