fbpx Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT – Brainstream
Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT

Projekt Rozwoju Liderów - Branża IT

Sprawdź nasze rozwiązanie

1 Cel Projektu

Celem nadrzędnym projektu było aktywowanie w organizacji działań, w których przełożeni wspierają swoich podwładnych, stosują bardziej partnerski styl zarządzania i wspólnie szukają rozwiązań w codziennej pracy projektowej.

2 Działania w ramach projektu:

 • ustalenie realnych potrzeb rozwojowych pracowników dużej międzynarodowej organizacji z branży IT
 • przygotowanie dedykowanego projektu rozwojowego z wykorzystaniem przygotowanej na poczet projektu platformy grywalizacyjnej.
 • wdrożenie projektu i współpraca trenerów i pracowników organizacji mająca zmaksymalizować efektywność projektu.

Punktem wyjścia było określenie potrzeb rozwojowych. W tym celu, na początek trenerzy Brainstream przeprowadzili autorski projekt rozwojowy, w którym udział wzięli pracownicy zarządu i liderzy zespołów. W czasie projektu mieli okazję podzielić się doświadczeniami oraz case studies z życia organizacji, a następnie proponowali pożądane aktywności rozwojowe.

Po analizie przebiegu projektu, zostały wyodrębnione następujące obszary rozwojowe organizacji:

 • informacja zwrotna
 • komunikacja empatyczna
 • rozwiązywania konfliktów
 • coachingowy styl zarządzania
 • coaching

Na podstawie ww. obszarów trenerzy zaprojektowali proces szkoleniowy, którego centrum stała się platforma grywalizacyjna. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie  grupy w oparciu o kryterium stażu i doświadczenia biznesowego w organizacji.

Realizowane działania w trakcie projektu:

 • przygotowanie i oddanie w ręce pracowników dedykowanej platformy grywalizacyjnej
 • tworzenie i monitorowanie procesu wyzwań i notyfikacji, który wpływa na stałe zaangażowanie pracowników  w rozwój oraz sprzyja przyswajaniu wiedzy i utrwalaniu zdobytego materiału.
 • organizacja  sesji warsztatowych, konkursów, testów wiedzy, dyskusji mentoringowych
 • prowadzenie warsztatów grupowych, które uwzględniały zróżnicowanej metody szkoleniowe (odgrywanie ról, ćwiczenia z kamerą, case study, drama, gry szkoleniowe)
 • prowadzenie coachingów indywidualnych
 • ocena trenerów prowadzących.

Proces rozwojowy wspierały materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej przekazywane organizacji do zawieszenia na platformie e-learningowej lub  do przekazania uczestnikom na nośnikach elektronicznych np.: pendrive.

3 Korzyści dla organizacji

W efekcie przeprowadzonych działań rozwojowych organizacja zyskała pracowników, którzy lepiej rozpoznają potrzeby swoich podwładnych, stosują partnerski styl angażowania w projekty i zadania. Liderzy znacznie sprawniej formułują cele własne i zespołów, a także efektywniej monitorują ich realizację oraz precyzyjnie analizują czynniki wpływające na decyzje biznesowe. Dzięki procesom rozwojowym uczestnicy uświadomili sobie jaki mają wpływ na atmosferę w pracy i budowanie dobrych relacji zespołowych.

Sprawdź również

Efektywne Spotkania Online Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Akademia Train The Trainers

Sprawdź rozwiązanie

Program Rozwoju Talentów

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Konfliktem

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Efektywność osobista Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Inteligencja emocjonalna Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Obsługa klienta z elementami sprzedaży

Sprawdź rozwiązanie

Szkolenie obsługa klienta

Sprawdź rozwiązanie

EVENT budowanie i zarządzanie zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Produkcja – szkolenia rozwojowe.

Zobacz jak nasze działania dostosowane do specyfiki organizacji wpłynęły na komunikację i efektywność pracy liderów, brygadzistów i zespołów produkcyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie sobą w czasie

Przeczytaj jak dobra diagnoza potrzeb i gra symulacyjna wpłynęły na współpracę w zespole i rozwój kompetencji dotyczących zarządzania czasem i projektami.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Miasto Marzeń

Zobacz jak gra symulacyjna, praca na wartościach i dobra zabawa pozwoliły zrozumieć pracownikom działania i wartości organizacji.

Sprawdź rozwiązanie

Auto Moto Show

Przeczytaj jak nasz projekt oparty na dobrej zabawie pozwolił zbudować otwartą komunikację i zmotywował do współpracy wszystkich członków zespołu.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Maszyna Goldberga

Jak przekonać pracowników, że realizacja celu i efekt ich działań zależy od świadomość wspólnego kierunku, zintegrowanych działań i sprawnej komunikacji.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem -GoWork

Dowiedz się jak mądrze zmotywować menedżerów do realizacji postawionych przed nimi celów i usprawnić zarządzanie zespołami w czasie zmian organizacyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Ocena okresowa pracowników

Jak można wypracować standardy oraz spójne podejście kadry zarządzającej w procesie prowadzenia rocznych rozmów oceniających pracowników?

Sprawdź rozwiązanie

Efektywna Komunikacja

Jak zaprojektować skuteczny i przyjazny system komunikacji oraz przygotować ambitny rywalizujący zespół do pracy w konkurencyjnym środowisku.

Sprawdź rozwiązanie