fbpx Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT – Brainstream
Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT

Projekt Rozwoju Liderów - Branża IT

Sprawdź nasze rozwiązanie

1 Cel Projektu

Celem nadrzędnym projektu było aktywowanie w organizacji działań, w których przełożeni wspierają swoich podwładnych, stosują bardziej partnerski styl zarządzania i wspólnie szukają rozwiązań w codziennej pracy projektowej.

2 Działania w ramach projektu:

 • ustalenie realnych potrzeb rozwojowych pracowników dużej międzynarodowej organizacji z branży IT
 • przygotowanie dedykowanego projektu rozwojowego z wykorzystaniem przygotowanej na poczet projektu platformy grywalizacyjnej.
 • wdrożenie projektu i współpraca trenerów i pracowników organizacji mająca zmaksymalizować efektywność projektu.

Punktem wyjścia było określenie potrzeb rozwojowych. W tym celu, na początek trenerzy Brainstream przeprowadzili autorski projekt rozwojowy, w którym udział wzięli pracownicy zarządu i liderzy zespołów. W czasie projektu mieli okazję podzielić się doświadczeniami oraz case studies z życia organizacji, a następnie proponowali pożądane aktywności rozwojowe.

Po analizie przebiegu projektu, zostały wyodrębnione następujące obszary rozwojowe organizacji:

 • informacja zwrotna
 • komunikacja empatyczna
 • rozwiązywania konfliktów
 • coachingowy styl zarządzania
 • coaching

Na podstawie ww. obszarów trenerzy zaprojektowali proces szkoleniowy, którego centrum stała się platforma grywalizacyjna. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie  grupy w oparciu o kryterium stażu i doświadczenia biznesowego w organizacji.

Realizowane działania w trakcie projektu:

 • przygotowanie i oddanie w ręce pracowników dedykowanej platformy grywalizacyjnej
 • tworzenie i monitorowanie procesu wyzwań i notyfikacji, który wpływa na stałe zaangażowanie pracowników  w rozwój oraz sprzyja przyswajaniu wiedzy i utrwalaniu zdobytego materiału.
 • organizacja  sesji warsztatowych, konkursów, testów wiedzy, dyskusji mentoringowych
 • prowadzenie warsztatów grupowych, które uwzględniały zróżnicowanej metody szkoleniowe (odgrywanie ról, ćwiczenia z kamerą, case study, drama, gry szkoleniowe)
 • prowadzenie coachingów indywidualnych
 • ocena trenerów prowadzących.

Proces rozwojowy wspierały materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej przekazywane organizacji do zawieszenia na platformie e-learningowej lub  do przekazania uczestnikom na nośnikach elektronicznych np.: pendrive.

3 Korzyści dla organizacji

W efekcie przeprowadzonych działań rozwojowych organizacja zyskała pracowników, którzy lepiej rozpoznają potrzeby swoich podwładnych, stosują partnerski styl angażowania w projekty i zadania. Liderzy znacznie sprawniej formułują cele własne i zespołów, a także efektywniej monitorują ich realizację oraz precyzyjnie analizują czynniki wpływające na decyzje biznesowe. Dzięki procesom rozwojowym uczestnicy uświadomili sobie jaki mają wpływ na atmosferę w pracy i budowanie dobrych relacji zespołowych.

Sprawdź również

Obsługa klienta z elementami sprzedaży

Sprawdź rozwiązanie

Szkolenie obsługa klienta

Sprawdź rozwiązanie

EVENT budowanie i zarządzanie zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Program Rozwoju Talentów

Przeczytaj jak wykorzystaliśmy platformę edukacyjną w programie rozwoju talentów, przygotowaliśmy i wdrożyliśmy indywidualne ścieżki rozwoju pracowników.

Sprawdź rozwiązanie

Produkcja – szkolenia rozwojowe.

Zobacz jak nasze działania dostosowane do specyfiki organizacji wpłynęły na komunikację i efektywność pracy liderów, brygadzistów i zespołów produkcyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie sobą w czasie

Przeczytaj jak dobra diagnoza potrzeb i gra symulacyjna wpłynęły na współpracę w zespole i rozwój kompetencji dotyczących zarządzania czasem i projektami.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Miasto Marzeń

Zobacz jak gra symulacyjna, praca na wartościach i dobra zabawa pozwoliły zrozumieć pracownikom działania i wartości organizacji.

Sprawdź rozwiązanie

Auto Moto Show

Przeczytaj jak nasz projekt oparty na dobrej zabawie pozwolił zbudować otwartą komunikację i zmotywował do współpracy wszystkich członków zespołu.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Maszyna Goldberga

Jak przekonać pracowników, że realizacja celu i efekt ich działań zależy od świadomość wspólnego kierunku, zintegrowanych działań i sprawnej komunikacji.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem -GoWork

Dowiedz się jak mądrze zmotywować menedżerów do realizacji postawionych przed nimi celów i usprawnić zarządzanie zespołami w czasie zmian organizacyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Ocena okresowa pracowników

Jak można wypracować standardy oraz spójne podejście kadry zarządzającej w procesie prowadzenia rocznych rozmów oceniających pracowników?

Sprawdź rozwiązanie

Efektywna Komunikacja

Jak zaprojektować skuteczny i przyjazny system komunikacji oraz przygotować ambitny rywalizujący zespół do pracy w konkurencyjnym środowisku.

Sprawdź rozwiązanie