fbpx Efektywność osobista Pracowników BGK – Brainstream

Cel:

Celem warsztatu było zwiększenie efektywności na poziomie osobistym oraz wypracowanie skutecznych narzędzi radzenia sobie z wielozadaniowością. Czas pracy zdalnej sprawił, że pewne nawyki wchodzą nam w krew. Praca po godzinach, brak balansu między życiem prywatnym a zawodowym, uczestnicy warsztatu potrzebowali metod, które pomogą stawić czoła tej sytuacji, Chcieli wdrożyć nowe narzędzia, które wniosą odrobine oddechu do ich codzienności by znaleźć czas na przestrzeń, która pozwoli nabrać wiatru z żagle.

Działania podjęte w ramach programu:

Warsztat był świetną okazją by podczas realizacji poszczególnych zadań poznać techniki zwiększające efektywność i skuteczne zarządzanie sobą w czasie. Uczestnicy mieli okazję nabyć umiejętności skutecz-nego planowania a także poznać metody niezbędne w ustalaniu priorytetów. Istotnym punktem szkolenia była gra strategiczna -dzień pracownika. Poszczególne etapy gry odzwierciedlały konkretne zadania i me-chanizmy, którymi kierujemy się realizując zadania. Dzięki metodzie GTD Davida Allena uczestnicy szko-lenia mogli znaleźć sposób na multitasking.
Poznali mobilne sposoby na zastosowanie tej koncepcji dzięki aplikacjom wykorzystującym metodę GTD. Temat pożeraczy czasu uświadomił uczestnikom, że nie tylko czynniki zewnętrzne są odpowiedzialne za ten mechanizm. Omawiając poszczególne przypadki przekonali się jak ogromny wpływ na rozdysponowa-nie tego cennego zasobu jakim jest czas ma ich osobowość i cechy charakteru takie jak np. perfekcjonizm czy nadmierny optymizm.
Moment, w którym okazał się, że Ci wszyscy złodzieje czasu, na których tak narzekają są w obszarze ich wpływu był cennym doświadczeniem dla niejednego uczestnika.

Korzyści dla organizacji:

Warsztat był świetną okazją by nauczyć się skutecznie działać w trudnych warunkach pracy zdalnej. Uczestnicy przekonali się, że podnosząc efektywność i wykonując powierzone zadania z zastosowaniem poznanych metod skutkuje większą przestrzenią na sprawy prywatne, domowe, pozazawodowe. Uczestnicy mogli przetestować nowe narzędzia. Dzięki takiemu podejściu nabrali biegłości w zarządzaniu zadaniami z której to mogli skorzystać stosując poznane metody na swoim stanowisku pracy.

Sprawdź również

Efektywne Spotkania Online Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Akademia Train The Trainers

Sprawdź rozwiązanie

Program Rozwoju Talentów

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Konfliktem

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Inteligencja emocjonalna Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Obsługa klienta z elementami sprzedaży

Sprawdź rozwiązanie

Szkolenie obsługa klienta

Sprawdź rozwiązanie

EVENT budowanie i zarządzanie zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Produkcja – szkolenia rozwojowe.

Zobacz jak nasze działania dostosowane do specyfiki organizacji wpłynęły na komunikację i efektywność pracy liderów, brygadzistów i zespołów produkcyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT

Nasz dedykowany projekt rozwojowy, który aktywował otwartą, partnerską komunikację oraz wspólne szukanie rozwiązań przez pracowników i przełożonych.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie sobą w czasie

Przeczytaj jak dobra diagnoza potrzeb i gra symulacyjna wpłynęły na współpracę w zespole i rozwój kompetencji dotyczących zarządzania czasem i projektami.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Miasto Marzeń

Zobacz jak gra symulacyjna, praca na wartościach i dobra zabawa pozwoliły zrozumieć pracownikom działania i wartości organizacji.

Sprawdź rozwiązanie

Auto Moto Show

Przeczytaj jak nasz projekt oparty na dobrej zabawie pozwolił zbudować otwartą komunikację i zmotywował do współpracy wszystkich członków zespołu.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Maszyna Goldberga

Jak przekonać pracowników, że realizacja celu i efekt ich działań zależy od świadomość wspólnego kierunku, zintegrowanych działań i sprawnej komunikacji.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem -GoWork

Dowiedz się jak mądrze zmotywować menedżerów do realizacji postawionych przed nimi celów i usprawnić zarządzanie zespołami w czasie zmian organizacyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Ocena okresowa pracowników

Jak można wypracować standardy oraz spójne podejście kadry zarządzającej w procesie prowadzenia rocznych rozmów oceniających pracowników?

Sprawdź rozwiązanie

Efektywna Komunikacja

Jak zaprojektować skuteczny i przyjazny system komunikacji oraz przygotować ambitny rywalizujący zespół do pracy w konkurencyjnym środowisku.

Sprawdź rozwiązanie