fbpx EVENT budowanie i zarządzanie zespołem – Brainstream

Cel:

Celem eventu było budowanie współpracującego zespołu, wspierającego się w realizacji wspólnych celów, za które czują się współodpowiedzialni a także motywowania, inspirowania i angażowania pracownika. Organizacji i  uczestnikom projektu zależało na to by wpływać na zachowanie współpracowników poprzez feedback, informację zwrotną.

Działania podjęte w ramach programu:

Wyzwaniem postawionym uczestnikom eventu była grywalizacja. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, którym przewodził lider. Zadaniem lidera było przestawienie kręgli wspólnie z partnerami zgodnie z opracowaną strategią oraz wybranym wariantem. Zadanie  to wymagało komunikacji, wykonywane było pod dużą presją czasu. Idealnie nadawało się do przygotowania zespołów do pracy w konkurencyjnym środowisku i zwiększenia ich skuteczności w trudnych warunkach.

W czasie projektu poruszone były tematy istotne dla uczestników:

– dopasowanie stylu kierowania do pracowników i ich stopnia zaangażowania i dojrzałości, przy czym dojrzałość pracownika definiowana jest w wymiarze kompetencji (wiedza,  umiejętności,  doświadczenie)  oraz  zaangażowania  (wytrwałość,  chęć  do  pracy, motywacja). W zależności od stopnia dojrzałości pracownika, przełożony powinien instruować, trenować, wspierać lub delegować udzielanie informacji zwrotnej.

Korzyści dla organizacji:

Event umożliwił wypracowanie zasad współpracy i komunikacji zespołowej w oparciu o wartości przyjęte przez organizację. Efektem wspólnego działania było poszerzenie, utrwalenie i wystandaryzowanie wiedzy kadry kierowniczej w zakresie skutecznego zarządzania zespołem projektowym. Warsztaty prowadzono warsztatowo by zmaksymalizować zaangażowanie uczestników oraz osiągnąć zamierzone efekty szkolenia.Grupa na szkoleniu została wyposażona w konkretne narzędzia umożliwiające skuteczne udzielanie informacji zwrotnej. Wielu pracowników było gotowych by wdrożyć prezentowane modele i metody pracy.

Sprawdź również

Obsługa klienta z elementami sprzedaży

Sprawdź rozwiązanie

Szkolenie obsługa klienta

Sprawdź rozwiązanie

Program Rozwoju Talentów

Przeczytaj jak wykorzystaliśmy platformę edukacyjną w programie rozwoju talentów, przygotowaliśmy i wdrożyliśmy indywidualne ścieżki rozwoju pracowników.

Sprawdź rozwiązanie

Produkcja – szkolenia rozwojowe.

Zobacz jak nasze działania dostosowane do specyfiki organizacji wpłynęły na komunikację i efektywność pracy liderów, brygadzistów i zespołów produkcyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT

Nasz dedykowany projekt rozwojowy, który aktywował otwartą, partnerską komunikację oraz wspólne szukanie rozwiązań przez pracowników i przełożonych.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie sobą w czasie

Przeczytaj jak dobra diagnoza potrzeb i gra symulacyjna wpłynęły na współpracę w zespole i rozwój kompetencji dotyczących zarządzania czasem i projektami.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Miasto Marzeń

Zobacz jak gra symulacyjna, praca na wartościach i dobra zabawa pozwoliły zrozumieć pracownikom działania i wartości organizacji.

Sprawdź rozwiązanie

Auto Moto Show

Przeczytaj jak nasz projekt oparty na dobrej zabawie pozwolił zbudować otwartą komunikację i zmotywował do współpracy wszystkich członków zespołu.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Maszyna Goldberga

Jak przekonać pracowników, że realizacja celu i efekt ich działań zależy od świadomość wspólnego kierunku, zintegrowanych działań i sprawnej komunikacji.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem -GoWork

Dowiedz się jak mądrze zmotywować menedżerów do realizacji postawionych przed nimi celów i usprawnić zarządzanie zespołami w czasie zmian organizacyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Ocena okresowa pracowników

Jak można wypracować standardy oraz spójne podejście kadry zarządzającej w procesie prowadzenia rocznych rozmów oceniających pracowników?

Sprawdź rozwiązanie

Efektywna Komunikacja

Jak zaprojektować skuteczny i przyjazny system komunikacji oraz przygotować ambitny rywalizujący zespół do pracy w konkurencyjnym środowisku.

Sprawdź rozwiązanie