fbpx EVENT budowanie i zarządzanie zespołem – Brainstream

Cel:

Celem eventu było budowanie współpracującego zespołu, wspierającego się w realizacji wspólnych celów, za które czują się współodpowiedzialni a także motywowania, inspirowania i angażowania pracownika. Organizacji i  uczestnikom projektu zależało na to by wpływać na zachowanie współpracowników poprzez feedback, informację zwrotną.

Działania podjęte w ramach programu:

Wyzwaniem postawionym uczestnikom eventu była grywalizacja. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, którym przewodził lider. Zadaniem lidera było przestawienie kręgli wspólnie z partnerami zgodnie z opracowaną strategią oraz wybranym wariantem. Zadanie  to wymagało komunikacji, wykonywane było pod dużą presją czasu. Idealnie nadawało się do przygotowania zespołów do pracy w konkurencyjnym środowisku i zwiększenia ich skuteczności w trudnych warunkach.

W czasie projektu poruszone były tematy istotne dla uczestników:

– dopasowanie stylu kierowania do pracowników i ich stopnia zaangażowania i dojrzałości, przy czym dojrzałość pracownika definiowana jest w wymiarze kompetencji (wiedza,  umiejętności,  doświadczenie)  oraz  zaangażowania  (wytrwałość,  chęć  do  pracy, motywacja). W zależności od stopnia dojrzałości pracownika, przełożony powinien instruować, trenować, wspierać lub delegować udzielanie informacji zwrotnej.

Korzyści dla organizacji:

Event umożliwił wypracowanie zasad współpracy i komunikacji zespołowej w oparciu o wartości przyjęte przez organizację. Efektem wspólnego działania było poszerzenie, utrwalenie i wystandaryzowanie wiedzy kadry kierowniczej w zakresie skutecznego zarządzania zespołem projektowym. Warsztaty prowadzono warsztatowo by zmaksymalizować zaangażowanie uczestników oraz osiągnąć zamierzone efekty szkolenia.Grupa na szkoleniu została wyposażona w konkretne narzędzia umożliwiające skuteczne udzielanie informacji zwrotnej. Wielu pracowników było gotowych by wdrożyć prezentowane modele i metody pracy.

Sprawdź również

Efektywne Spotkania Online Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Akademia Train The Trainers

Sprawdź rozwiązanie

Program Rozwoju Talentów

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Konfliktem

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Efektywność osobista Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Inteligencja emocjonalna Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Obsługa klienta z elementami sprzedaży

Sprawdź rozwiązanie

Szkolenie obsługa klienta

Sprawdź rozwiązanie

Produkcja – szkolenia rozwojowe.

Zobacz jak nasze działania dostosowane do specyfiki organizacji wpłynęły na komunikację i efektywność pracy liderów, brygadzistów i zespołów produkcyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT

Nasz dedykowany projekt rozwojowy, który aktywował otwartą, partnerską komunikację oraz wspólne szukanie rozwiązań przez pracowników i przełożonych.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie sobą w czasie

Przeczytaj jak dobra diagnoza potrzeb i gra symulacyjna wpłynęły na współpracę w zespole i rozwój kompetencji dotyczących zarządzania czasem i projektami.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Miasto Marzeń

Zobacz jak gra symulacyjna, praca na wartościach i dobra zabawa pozwoliły zrozumieć pracownikom działania i wartości organizacji.

Sprawdź rozwiązanie

Auto Moto Show

Przeczytaj jak nasz projekt oparty na dobrej zabawie pozwolił zbudować otwartą komunikację i zmotywował do współpracy wszystkich członków zespołu.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Maszyna Goldberga

Jak przekonać pracowników, że realizacja celu i efekt ich działań zależy od świadomość wspólnego kierunku, zintegrowanych działań i sprawnej komunikacji.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem -GoWork

Dowiedz się jak mądrze zmotywować menedżerów do realizacji postawionych przed nimi celów i usprawnić zarządzanie zespołami w czasie zmian organizacyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Ocena okresowa pracowników

Jak można wypracować standardy oraz spójne podejście kadry zarządzającej w procesie prowadzenia rocznych rozmów oceniających pracowników?

Sprawdź rozwiązanie

Efektywna Komunikacja

Jak zaprojektować skuteczny i przyjazny system komunikacji oraz przygotować ambitny rywalizujący zespół do pracy w konkurencyjnym środowisku.

Sprawdź rozwiązanie