fbpx Efektywna Komunikacja – Brainstream
Efektywna Komunikacja

Efektywna Komunikacja

Sprawdź nasze rozwiązanie

1 Cel Projektu

Celem projektu było zaprojektowanie skutecznego systemu komunikacji oraz przygotowanie zespołu do pracy w konkurencyjnym środowisku i zwiększenie jego skuteczności w trudnych warunkach. Chodziło o stworzenie podłoża do otwartej i przyjaznej komunikacji i dostarczenie narzędzi umożliwiających skuteczne porozumiewanie się w zespole, złożonym z silnych charakterów o odmiennych typach osobowości i ogromnej potrzebie rywalizacji. Organizacji i  uczestnikom projektu zależało przetestowaniu w praktyce skutecznych rozwiązań, które udoskonalą ich system porozumiewania się, pozwolą im rozwiązywać konflikty i dochodzić do porozumienia.

2 Działania w ramach projektu:

Jako pierwszy krok przeprowadziliśmy badanie potrzeb szkoleniowych. Zauważyliśmy bardzo mocną potrzebę rywalizacji uczestników szkolenia. Silne osobowości, które wyraźnie zaznaczały swój teren. Ambitne i zaangażowane w pracę, a jednocześnie często wchodzące w konflikty, bez umiejętności efektywnego ich rozwiązywania.

Program szkolenia przygotowaliśmy w oparciu o realne sytuacje, wykorzystaliśmy liczne symulacje, które dały uczestnikom przestrzeń dla rozwiązywania konfliktów oraz praktyczne usprawnienie procesu komunikacji. Pojawiły się takie gry jak Symbole, Wulkan, Budowla. 

Korzyścią wynikającą z symulacji było aktywne doświadczenie skuteczności komunikacji w trudnych warunkach takich jak presja czasu czy niepewność. Gry stanowiły próbę rzeczywistości, którą uczestnicy mogli obserwować, oceniać, wyciągać wnioski i podejmować konkretne decyzje, widząc ich skutki.

3 Korzyści dla organizacji

Mocną stroną warsztatu było wzbudzenie zainteresowania uczestników szkolenia. Ich ogromne zaangażowanie w pracę i chęć rozwoju przełożyła się na ich łatwość wchodzenia we wszystkie formy aktywności. Realizując poszczególne zadania uczestnicy rejestrowali konkretne rozwiązania, które mogliby wdrożyć w życie. Ogromnie ważne podczas pracy było zbudowanie poczucia bezpieczeństwa, które znacznie wpłynęło na otwartość. Uczestnicy nie mieli oporów aby dzielić się swoimi refleksjami. Z łatwością przyznawali się do popełnianych przez siebie błędów. W powietrzu czuć było współpracę i chęć wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań.

W czasie warsztatów uczestnicy mieli okazję:

  • poznać i kształtować własny styl  porozumiewania się   
  • wspólnie budować otwartą kulturę komunikacji w zespole
  • rozwinąć umiejętności zwiększające efektywność w komunikacji interpersonalnej i zadaniowej
  • spróbować efektywnego rozwiązywania konfliktów i dochodzenia do porozumienia
  • budować przyjazną atmosferę w zespole.

Podczas szkolenia uczestnicy dostrzegli obszary, w których wykorzystanie ww.doświadczeń i narzędzi poznanych na warsztatach, znacznie wpłynie na rozwój ich kompetencji w zakresie komunikacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Sprawdź również

Obsługa klienta z elementami sprzedaży

Sprawdź rozwiązanie

Szkolenie obsługa klienta

Sprawdź rozwiązanie

EVENT budowanie i zarządzanie zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Program Rozwoju Talentów

Przeczytaj jak wykorzystaliśmy platformę edukacyjną w programie rozwoju talentów, przygotowaliśmy i wdrożyliśmy indywidualne ścieżki rozwoju pracowników.

Sprawdź rozwiązanie

Produkcja – szkolenia rozwojowe.

Zobacz jak nasze działania dostosowane do specyfiki organizacji wpłynęły na komunikację i efektywność pracy liderów, brygadzistów i zespołów produkcyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT

Nasz dedykowany projekt rozwojowy, który aktywował otwartą, partnerską komunikację oraz wspólne szukanie rozwiązań przez pracowników i przełożonych.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie sobą w czasie

Przeczytaj jak dobra diagnoza potrzeb i gra symulacyjna wpłynęły na współpracę w zespole i rozwój kompetencji dotyczących zarządzania czasem i projektami.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Miasto Marzeń

Zobacz jak gra symulacyjna, praca na wartościach i dobra zabawa pozwoliły zrozumieć pracownikom działania i wartości organizacji.

Sprawdź rozwiązanie

Auto Moto Show

Przeczytaj jak nasz projekt oparty na dobrej zabawie pozwolił zbudować otwartą komunikację i zmotywował do współpracy wszystkich członków zespołu.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Maszyna Goldberga

Jak przekonać pracowników, że realizacja celu i efekt ich działań zależy od świadomość wspólnego kierunku, zintegrowanych działań i sprawnej komunikacji.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem -GoWork

Dowiedz się jak mądrze zmotywować menedżerów do realizacji postawionych przed nimi celów i usprawnić zarządzanie zespołami w czasie zmian organizacyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Ocena okresowa pracowników

Jak można wypracować standardy oraz spójne podejście kadry zarządzającej w procesie prowadzenia rocznych rozmów oceniających pracowników?

Sprawdź rozwiązanie