fbpx Efektywna Komunikacja – Brainstream
Efektywna Komunikacja

Efektywna Komunikacja

Sprawdź nasze rozwiązanie

1 Cel Projektu

Celem projektu było zaprojektowanie skutecznego systemu komunikacji oraz przygotowanie zespołu do pracy w konkurencyjnym środowisku i zwiększenie jego skuteczności w trudnych warunkach. Chodziło o stworzenie podłoża do otwartej i przyjaznej komunikacji i dostarczenie narzędzi umożliwiających skuteczne porozumiewanie się w zespole, złożonym z silnych charakterów o odmiennych typach osobowości i ogromnej potrzebie rywalizacji. Organizacji i  uczestnikom projektu zależało przetestowaniu w praktyce skutecznych rozwiązań, które udoskonalą ich system porozumiewania się, pozwolą im rozwiązywać konflikty i dochodzić do porozumienia.

2 Działania w ramach projektu:

Jako pierwszy krok przeprowadziliśmy badanie potrzeb szkoleniowych. Zauważyliśmy bardzo mocną potrzebę rywalizacji uczestników szkolenia. Silne osobowości, które wyraźnie zaznaczały swój teren. Ambitne i zaangażowane w pracę, a jednocześnie często wchodzące w konflikty, bez umiejętności efektywnego ich rozwiązywania.

Program szkolenia przygotowaliśmy w oparciu o realne sytuacje, wykorzystaliśmy liczne symulacje, które dały uczestnikom przestrzeń dla rozwiązywania konfliktów oraz praktyczne usprawnienie procesu komunikacji. Pojawiły się takie gry jak Symbole, Wulkan, Budowla. 

Korzyścią wynikającą z symulacji było aktywne doświadczenie skuteczności komunikacji w trudnych warunkach takich jak presja czasu czy niepewność. Gry stanowiły próbę rzeczywistości, którą uczestnicy mogli obserwować, oceniać, wyciągać wnioski i podejmować konkretne decyzje, widząc ich skutki.

3 Korzyści dla organizacji

Mocną stroną warsztatu było wzbudzenie zainteresowania uczestników szkolenia. Ich ogromne zaangażowanie w pracę i chęć rozwoju przełożyła się na ich łatwość wchodzenia we wszystkie formy aktywności. Realizując poszczególne zadania uczestnicy rejestrowali konkretne rozwiązania, które mogliby wdrożyć w życie. Ogromnie ważne podczas pracy było zbudowanie poczucia bezpieczeństwa, które znacznie wpłynęło na otwartość. Uczestnicy nie mieli oporów aby dzielić się swoimi refleksjami. Z łatwością przyznawali się do popełnianych przez siebie błędów. W powietrzu czuć było współpracę i chęć wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań.

W czasie warsztatów uczestnicy mieli okazję:

  • poznać i kształtować własny styl  porozumiewania się   
  • wspólnie budować otwartą kulturę komunikacji w zespole
  • rozwinąć umiejętności zwiększające efektywność w komunikacji interpersonalnej i zadaniowej
  • spróbować efektywnego rozwiązywania konfliktów i dochodzenia do porozumienia
  • budować przyjazną atmosferę w zespole.

Podczas szkolenia uczestnicy dostrzegli obszary, w których wykorzystanie ww.doświadczeń i narzędzi poznanych na warsztatach, znacznie wpłynie na rozwój ich kompetencji w zakresie komunikacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Sprawdź również

Efektywne Spotkania Online Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Akademia Train The Trainers

Sprawdź rozwiązanie

Program Rozwoju Talentów

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Konfliktem

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Efektywność osobista Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Inteligencja emocjonalna Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Obsługa klienta z elementami sprzedaży

Sprawdź rozwiązanie

Szkolenie obsługa klienta

Sprawdź rozwiązanie

EVENT budowanie i zarządzanie zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Produkcja – szkolenia rozwojowe.

Zobacz jak nasze działania dostosowane do specyfiki organizacji wpłynęły na komunikację i efektywność pracy liderów, brygadzistów i zespołów produkcyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT

Nasz dedykowany projekt rozwojowy, który aktywował otwartą, partnerską komunikację oraz wspólne szukanie rozwiązań przez pracowników i przełożonych.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie sobą w czasie

Przeczytaj jak dobra diagnoza potrzeb i gra symulacyjna wpłynęły na współpracę w zespole i rozwój kompetencji dotyczących zarządzania czasem i projektami.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Miasto Marzeń

Zobacz jak gra symulacyjna, praca na wartościach i dobra zabawa pozwoliły zrozumieć pracownikom działania i wartości organizacji.

Sprawdź rozwiązanie

Auto Moto Show

Przeczytaj jak nasz projekt oparty na dobrej zabawie pozwolił zbudować otwartą komunikację i zmotywował do współpracy wszystkich członków zespołu.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Maszyna Goldberga

Jak przekonać pracowników, że realizacja celu i efekt ich działań zależy od świadomość wspólnego kierunku, zintegrowanych działań i sprawnej komunikacji.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem -GoWork

Dowiedz się jak mądrze zmotywować menedżerów do realizacji postawionych przed nimi celów i usprawnić zarządzanie zespołami w czasie zmian organizacyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Ocena okresowa pracowników

Jak można wypracować standardy oraz spójne podejście kadry zarządzającej w procesie prowadzenia rocznych rozmów oceniających pracowników?

Sprawdź rozwiązanie