fbpx Zarządzanie sobą w czasie – Brainstream
Zarządzanie sobą w czasie

Zarządzanie sobą w czasie

Sprawdź nasze rozwiązanie

1 Cel Projektu

Celem nadrzędnym projektu było podniesienie kompetencji pracowników w zakresie planowania i organizowania pracy. Trenerzy skupili się na rozwoju umiejętności planowania, ustalania priorytetów, określania celów zawodowych, a także usprawnienie współpracy w zespołach oraz pomiędzy nimi. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy różnych działów, stąd różnorodność sytuacji z którymi mierzyli się trenerzy realizujący projekt.

2 Działania podjęte w ramach projektu

  • szkolenie poprzedziło badanie potrzeb szkoleniowych, które wykazało nie usystematyzowaną wiedzę  z obszaru planowania, określania celów oraz brak współpracy w zespołach  i pomiędzy zespołami.
  • wspólne ustalenie z klientem programu szkolenia mocno osadzonego w realiach organizacji, skupiającego się na sytuacjach mających miejsce w codziennej pracy
  • przygotowanie i prowadzenie szkolenia w obszarze efektywnej organizacji czasu. Uwaga trenerów była skupiona przede wszystkim na pracy z przekonaniami i przekształceniem ich na działania wspierające efektywną pracę zespołów. . Wszystko po to by pracownicy uwierzyli, że wprowadzenie  odpowiednich narzędzi pozwoli działać efektywniej całemu zespołowi i organizacji.
  • zastosowanie gry symulacyjnej ?Kwestia Czasu?, której celem był rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem czasem, projektami,  a także usprawnienie procesów planowania i koordynacji zadań. Korzyścią wynikającą z symulacji miało być doświadczenie konsekwencji niewykonania zadań kluczowych i/lub priorytetów i zastanowienie się nad przyczynami i narzędziami, które mogą temu zapobiec
  • doradztwo prowadzone przez trenerów Brainstream

3 Korzyści dla organizacji

  • nabycie umiejętności planowania
  • poznanie narzędzi ułatwiających zarządzanie sobą w czasie
  • poznanie i umiejętne radzenie sobie ze złodziejami czasu
  • wykształcenie umiejętności  określania celów
  • zdobycie wiedzy oraz wskazówek zwiększających efektywność i wydajności pracy

Grupa  uczestników warsztatów wypracowała metody wpływające na zwiększenie efektywności działań oraz ich koordynację. Wskazała obszary, w których wiedza zdobyta na szkoleniu zostanie wdrożona do codziennej pracy. Szkolenie dało również przestrzeń na nawiązanie kooperacji z pracownikami innych działów co przełożyło się na kształtowanie współpracy w zespole i pomiędzy zespołami.

Sprawdź również

Program Rozwoju Talentów

Przeczytaj jak wykorzystaliśmy platformę edukacyjną w programie rozwoju talentów, przygotowaliśmy i wdrożyliśmy indywidualne ścieżki rozwoju pracowników.

Sprawdź rozwiązanie

Produkcja – szkolenia rozwojowe.

Zobacz jak nasze działania dostosowane do specyfiki organizacji wpłynęły na komunikację i efektywność pracy liderów, brygadzistów i zespołów produkcyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT

Nasz dedykowany projekt rozwojowy, który aktywował otwartą, partnerską komunikację oraz wspólne szukanie rozwiązań przez pracowników i przełożonych.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Miasto Marzeń

Zobacz jak gra symulacyjna, praca na wartościach i dobra zabawa pozwoliły zrozumieć pracownikom działania i wartości organizacji.

Sprawdź rozwiązanie

Auto Moto Show

Przeczytaj jak nasz projekt oparty na dobrej zabawie pozwolił zbudować otwartą komunikację i zmotywował do współpracy wszystkich członków zespołu.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Maszyna Goldberga

Jak przekonać pracowników, że realizacja celu i efekt ich działań zależy od świadomość wspólnego kierunku, zintegrowanych działań i sprawnej komunikacji.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem -GoWork

Dowiedz się jak mądrze zmotywować menedżerów do realizacji postawionych przed nimi celów i usprawnić zarządzanie zespołami w czasie zmian organizacyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Ocena okresowa pracowników

Jak można wypracować standardy oraz spójne podejście kadry zarządzającej w procesie prowadzenia rocznych rozmów oceniających pracowników?

Sprawdź rozwiązanie

Efektywna Komunikacja

Jak zaprojektować skuteczny i przyjazny system komunikacji oraz przygotować ambitny rywalizujący zespół do pracy w konkurencyjnym środowisku.

Sprawdź rozwiązanie