fbpx Zarządzanie sobą w czasie – Brainstream
Zarządzanie sobą w czasie

Zarządzanie sobą w czasie

Sprawdź nasze rozwiązanie

1 Cel Projektu

Celem nadrzędnym projektu było podniesienie kompetencji pracowników w zakresie planowania i organizowania pracy. Trenerzy skupili się na rozwoju umiejętności planowania, ustalania priorytetów, określania celów zawodowych, a także usprawnienie współpracy w zespołach oraz pomiędzy nimi. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy różnych działów, stąd różnorodność sytuacji z którymi mierzyli się trenerzy realizujący projekt.

2 Działania podjęte w ramach projektu

  • szkolenie poprzedziło badanie potrzeb szkoleniowych, które wykazało nie usystematyzowaną wiedzę  z obszaru planowania, określania celów oraz brak współpracy w zespołach  i pomiędzy zespołami.
  • wspólne ustalenie z klientem programu szkolenia mocno osadzonego w realiach organizacji, skupiającego się na sytuacjach mających miejsce w codziennej pracy
  • przygotowanie i prowadzenie szkolenia w obszarze efektywnej organizacji czasu. Uwaga trenerów była skupiona przede wszystkim na pracy z przekonaniami i przekształceniem ich na działania wspierające efektywną pracę zespołów. . Wszystko po to by pracownicy uwierzyli, że wprowadzenie  odpowiednich narzędzi pozwoli działać efektywniej całemu zespołowi i organizacji.
  • zastosowanie gry symulacyjnej ?Kwestia Czasu?, której celem był rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem czasem, projektami,  a także usprawnienie procesów planowania i koordynacji zadań. Korzyścią wynikającą z symulacji miało być doświadczenie konsekwencji niewykonania zadań kluczowych i/lub priorytetów i zastanowienie się nad przyczynami i narzędziami, które mogą temu zapobiec
  • doradztwo prowadzone przez trenerów Brainstream

3 Korzyści dla organizacji

  • nabycie umiejętności planowania
  • poznanie narzędzi ułatwiających zarządzanie sobą w czasie
  • poznanie i umiejętne radzenie sobie ze złodziejami czasu
  • wykształcenie umiejętności  określania celów
  • zdobycie wiedzy oraz wskazówek zwiększających efektywność i wydajności pracy

Grupa  uczestników warsztatów wypracowała metody wpływające na zwiększenie efektywności działań oraz ich koordynację. Wskazała obszary, w których wiedza zdobyta na szkoleniu zostanie wdrożona do codziennej pracy. Szkolenie dało również przestrzeń na nawiązanie kooperacji z pracownikami innych działów co przełożyło się na kształtowanie współpracy w zespole i pomiędzy zespołami.

Sprawdź również

Efektywne Spotkania Online Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Akademia Train The Trainers

Sprawdź rozwiązanie

Program Rozwoju Talentów

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Konfliktem

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Efektywność osobista Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Inteligencja emocjonalna Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Obsługa klienta z elementami sprzedaży

Sprawdź rozwiązanie

Szkolenie obsługa klienta

Sprawdź rozwiązanie

EVENT budowanie i zarządzanie zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Produkcja – szkolenia rozwojowe.

Zobacz jak nasze działania dostosowane do specyfiki organizacji wpłynęły na komunikację i efektywność pracy liderów, brygadzistów i zespołów produkcyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT

Nasz dedykowany projekt rozwojowy, który aktywował otwartą, partnerską komunikację oraz wspólne szukanie rozwiązań przez pracowników i przełożonych.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Miasto Marzeń

Zobacz jak gra symulacyjna, praca na wartościach i dobra zabawa pozwoliły zrozumieć pracownikom działania i wartości organizacji.

Sprawdź rozwiązanie

Auto Moto Show

Przeczytaj jak nasz projekt oparty na dobrej zabawie pozwolił zbudować otwartą komunikację i zmotywował do współpracy wszystkich członków zespołu.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Maszyna Goldberga

Jak przekonać pracowników, że realizacja celu i efekt ich działań zależy od świadomość wspólnego kierunku, zintegrowanych działań i sprawnej komunikacji.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem -GoWork

Dowiedz się jak mądrze zmotywować menedżerów do realizacji postawionych przed nimi celów i usprawnić zarządzanie zespołami w czasie zmian organizacyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Ocena okresowa pracowników

Jak można wypracować standardy oraz spójne podejście kadry zarządzającej w procesie prowadzenia rocznych rozmów oceniających pracowników?

Sprawdź rozwiązanie

Efektywna Komunikacja

Jak zaprojektować skuteczny i przyjazny system komunikacji oraz przygotować ambitny rywalizujący zespół do pracy w konkurencyjnym środowisku.

Sprawdź rozwiązanie