fbpx Event – Miasto Marzeń – Brainstream

1 Cel

Celem projektu było zaangażowanie pracowników w działania mające przybliżyć im wartości firmy i pozwolić zrozumieć dlaczego działania oparte na tych wartościach są istotne dla pracowników i całej organizacji.

2 Działania podjęte w ramach programu:

Wyzwaniem postawionym uczestnikom projektu było wspólnie planowanie, projektowanie i konstrukcja Miasta Marzeń, które dodatkowo miało odzwierciedlać wartości organizacji. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, które pracowały różnymi dzielnicami miasta oraz przydzielonymi im wartościami organizacji. Dodatkowo wprowadzony został podział na różne grupy zawodowe – konstruktorzy, malarze, budowniczy, urbaniści, architekci, kierownicy budowy, liderzy grupy – tu wszyscy byli niezbędni, a ich umiejętności komunikacyjne i organizacyjne poddane były próbie. Wszystkie grupy odpowiadały za wspólne tworzenia miasta i projekt tła i makiety. 

Miasto posiadało także konkretne założenia urbanistyczne: podział na dzielnice, określona liczba mostów, parków czy stadionów sportowych, które uczestnicy musieli wypełnić stale komunikując się z sąsiednimi dzielnicami. Uwzględnienie i pokazanie na makiecie wartości firmy odbywało się na przykład poprzez rozwieszanie plakatów miejskich, nadawanie nazw ulicom, parkom czy stadionom.

3 Korzyści dla organizacji:

Projekt Miasto Marzeń to doskonała sytuacja, w której każdy uczestnik mógł poczuć i zwizualizować swoją wizję wartości organizacji.  Projekt umożliwił także wypracowanie zasad współpracy i komunikacji zespołowej w oparciu o wartości przyjęte przez organizację. Efektem wspólnego działania było scalenie grupy oraz  zrozumienie i poznanie wartości firmy przez pracowników. Mieli oni okazję zastosować wartości w praktyce, a to ułatwiło im skuteczne ich stosowanie w codziennej pracy, a także zrozumienie procesów i planów biznesowych firmy określanych w duchu przyjętych wartości.

Sprawdź również

Efektywne Spotkania Online Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Akademia Train The Trainers

Sprawdź rozwiązanie

Program Rozwoju Talentów

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Konfliktem

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Efektywność osobista Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Inteligencja emocjonalna Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Obsługa klienta z elementami sprzedaży

Sprawdź rozwiązanie

Szkolenie obsługa klienta

Sprawdź rozwiązanie

EVENT budowanie i zarządzanie zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Produkcja – szkolenia rozwojowe.

Zobacz jak nasze działania dostosowane do specyfiki organizacji wpłynęły na komunikację i efektywność pracy liderów, brygadzistów i zespołów produkcyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT

Nasz dedykowany projekt rozwojowy, który aktywował otwartą, partnerską komunikację oraz wspólne szukanie rozwiązań przez pracowników i przełożonych.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie sobą w czasie

Przeczytaj jak dobra diagnoza potrzeb i gra symulacyjna wpłynęły na współpracę w zespole i rozwój kompetencji dotyczących zarządzania czasem i projektami.

Sprawdź rozwiązanie

Auto Moto Show

Przeczytaj jak nasz projekt oparty na dobrej zabawie pozwolił zbudować otwartą komunikację i zmotywował do współpracy wszystkich członków zespołu.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Maszyna Goldberga

Jak przekonać pracowników, że realizacja celu i efekt ich działań zależy od świadomość wspólnego kierunku, zintegrowanych działań i sprawnej komunikacji.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem -GoWork

Dowiedz się jak mądrze zmotywować menedżerów do realizacji postawionych przed nimi celów i usprawnić zarządzanie zespołami w czasie zmian organizacyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Ocena okresowa pracowników

Jak można wypracować standardy oraz spójne podejście kadry zarządzającej w procesie prowadzenia rocznych rozmów oceniających pracowników?

Sprawdź rozwiązanie

Efektywna Komunikacja

Jak zaprojektować skuteczny i przyjazny system komunikacji oraz przygotować ambitny rywalizujący zespół do pracy w konkurencyjnym środowisku.

Sprawdź rozwiązanie