fbpx Produkcja – szkolenia rozwojowe. – Brainstream
Produkcja – szkolenia rozwojowe.

Produkcja - szkolenia rozwojowe.

Sprawdź nasze rozwiązanie

Czas trwania programu: 12 miesięcy

1 Cel

Rozwój kompetencji pracowników (brygadzistów, liderów produkcji, operatorów) dużej organizacji z branży produkcyjnej.

Zdiagnozowana luka kompetencyjna w zakresie zarządzania zespołem produkcyjnym, komunikacji z podwładnymi, delegowania zadań oraz motywowania pracowników miała negatywny wpływ na pracę i efektywność zespołów produkcyjnych.

2 Działania podjęte w ramach programu:

Przygotowaliśmy serię szkoleń odpowiadających na konkretnie określone potrzeby rozwojowe dla wspomnianych 3 grup stanowiskowych w zakresie:

  • Kierowania zespołem i rozwoju kompetencji przywódczych
  • Prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami na różnych szczeblach zależności służbowej
  • Motywacji pracowników
  • Rozwiązywania konfliktów
  • Udzielania Informacji zwrotnej

3 Korzyści dla organizacji:

Dzięki dostosowaniu zadań praktycznych i merytorycznego przekazu do specyfiki organizacji, pracownicy chętniej zgadzali się adaptować narzędzia i proponowane w czasie projektu rozwiązania do codziennej rzeczywistości firmy.

Uczestnicy uzyskali szereg rekomendacji i wskazówek w zakresie zarządzania i tworzenia zespołu produkcyjnego, podnoszenia poziomu kompetencji liderów i operatorów produkcji.

Wiele z sugerowanych zmian związanych z zarządzaniem ludźmi zostało wdrożonych w życie, a pracownicy zareagowali na te zmiany bardzo pozytywnie.

Obecnie organizacja obserwuje spadek rotacji pracowników, poprawę jakości prowadzonych rozmów pracowniczych oraz szeroko rozumianej kultury zarządzania w organizacji.

Zmiana zachowania liderów produkcji oraz brygadzistów oraz ich partnerskie i wspierające działania przejawiają się lepszej współpracy zespołów. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z działań rozwojowych realizowanych w ramach projektu prowadzonego przez Brainstream.

Sprawdź również

Obsługa klienta z elementami sprzedaży

Sprawdź rozwiązanie

Szkolenie obsługa klienta

Sprawdź rozwiązanie

EVENT budowanie i zarządzanie zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Program Rozwoju Talentów

Przeczytaj jak wykorzystaliśmy platformę edukacyjną w programie rozwoju talentów, przygotowaliśmy i wdrożyliśmy indywidualne ścieżki rozwoju pracowników.

Sprawdź rozwiązanie

Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT

Nasz dedykowany projekt rozwojowy, który aktywował otwartą, partnerską komunikację oraz wspólne szukanie rozwiązań przez pracowników i przełożonych.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie sobą w czasie

Przeczytaj jak dobra diagnoza potrzeb i gra symulacyjna wpłynęły na współpracę w zespole i rozwój kompetencji dotyczących zarządzania czasem i projektami.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Miasto Marzeń

Zobacz jak gra symulacyjna, praca na wartościach i dobra zabawa pozwoliły zrozumieć pracownikom działania i wartości organizacji.

Sprawdź rozwiązanie

Auto Moto Show

Przeczytaj jak nasz projekt oparty na dobrej zabawie pozwolił zbudować otwartą komunikację i zmotywował do współpracy wszystkich członków zespołu.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Maszyna Goldberga

Jak przekonać pracowników, że realizacja celu i efekt ich działań zależy od świadomość wspólnego kierunku, zintegrowanych działań i sprawnej komunikacji.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem -GoWork

Dowiedz się jak mądrze zmotywować menedżerów do realizacji postawionych przed nimi celów i usprawnić zarządzanie zespołami w czasie zmian organizacyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Ocena okresowa pracowników

Jak można wypracować standardy oraz spójne podejście kadry zarządzającej w procesie prowadzenia rocznych rozmów oceniających pracowników?

Sprawdź rozwiązanie

Efektywna Komunikacja

Jak zaprojektować skuteczny i przyjazny system komunikacji oraz przygotować ambitny rywalizujący zespół do pracy w konkurencyjnym środowisku.

Sprawdź rozwiązanie