fbpx Produkcja – szkolenia rozwojowe. – Brainstream
Produkcja – szkolenia rozwojowe.

Produkcja - szkolenia rozwojowe.

Sprawdź nasze rozwiązanie

Czas trwania programu: 12 miesięcy

1 Cel

Rozwój kompetencji pracowników (brygadzistów, liderów produkcji, operatorów) dużej organizacji z branży produkcyjnej.

Zdiagnozowana luka kompetencyjna w zakresie zarządzania zespołem produkcyjnym, komunikacji z podwładnymi, delegowania zadań oraz motywowania pracowników miała negatywny wpływ na pracę i efektywność zespołów produkcyjnych.

2 Działania podjęte w ramach programu:

Przygotowaliśmy serię szkoleń odpowiadających na konkretnie określone potrzeby rozwojowe dla wspomnianych 3 grup stanowiskowych w zakresie:

  • Kierowania zespołem i rozwoju kompetencji przywódczych
  • Prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami na różnych szczeblach zależności służbowej
  • Motywacji pracowników
  • Rozwiązywania konfliktów
  • Udzielania Informacji zwrotnej

3 Korzyści dla organizacji:

Dzięki dostosowaniu zadań praktycznych i merytorycznego przekazu do specyfiki organizacji, pracownicy chętniej zgadzali się adaptować narzędzia i proponowane w czasie projektu rozwiązania do codziennej rzeczywistości firmy.

Uczestnicy uzyskali szereg rekomendacji i wskazówek w zakresie zarządzania i tworzenia zespołu produkcyjnego, podnoszenia poziomu kompetencji liderów i operatorów produkcji.

Wiele z sugerowanych zmian związanych z zarządzaniem ludźmi zostało wdrożonych w życie, a pracownicy zareagowali na te zmiany bardzo pozytywnie.

Obecnie organizacja obserwuje spadek rotacji pracowników, poprawę jakości prowadzonych rozmów pracowniczych oraz szeroko rozumianej kultury zarządzania w organizacji.

Zmiana zachowania liderów produkcji oraz brygadzistów oraz ich partnerskie i wspierające działania przejawiają się lepszej współpracy zespołów. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z działań rozwojowych realizowanych w ramach projektu prowadzonego przez Brainstream.

Sprawdź również

Efektywne Spotkania Online Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Akademia Train The Trainers

Sprawdź rozwiązanie

Program Rozwoju Talentów

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Konfliktem

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Efektywność osobista Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Inteligencja emocjonalna Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Obsługa klienta z elementami sprzedaży

Sprawdź rozwiązanie

Szkolenie obsługa klienta

Sprawdź rozwiązanie

EVENT budowanie i zarządzanie zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT

Nasz dedykowany projekt rozwojowy, który aktywował otwartą, partnerską komunikację oraz wspólne szukanie rozwiązań przez pracowników i przełożonych.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie sobą w czasie

Przeczytaj jak dobra diagnoza potrzeb i gra symulacyjna wpłynęły na współpracę w zespole i rozwój kompetencji dotyczących zarządzania czasem i projektami.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Miasto Marzeń

Zobacz jak gra symulacyjna, praca na wartościach i dobra zabawa pozwoliły zrozumieć pracownikom działania i wartości organizacji.

Sprawdź rozwiązanie

Auto Moto Show

Przeczytaj jak nasz projekt oparty na dobrej zabawie pozwolił zbudować otwartą komunikację i zmotywował do współpracy wszystkich członków zespołu.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Maszyna Goldberga

Jak przekonać pracowników, że realizacja celu i efekt ich działań zależy od świadomość wspólnego kierunku, zintegrowanych działań i sprawnej komunikacji.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem -GoWork

Dowiedz się jak mądrze zmotywować menedżerów do realizacji postawionych przed nimi celów i usprawnić zarządzanie zespołami w czasie zmian organizacyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Ocena okresowa pracowników

Jak można wypracować standardy oraz spójne podejście kadry zarządzającej w procesie prowadzenia rocznych rozmów oceniających pracowników?

Sprawdź rozwiązanie

Efektywna Komunikacja

Jak zaprojektować skuteczny i przyjazny system komunikacji oraz przygotować ambitny rywalizujący zespół do pracy w konkurencyjnym środowisku.

Sprawdź rozwiązanie