fbpx Auto Moto Show – Brainstream

1 Cel

Celem projektu było doświadczenie zmian i wyzwań, z którymi pracownicy spotykają się w biznesowej codzienności.  Projekt Auto Moto Show to także doskonała możliwość budowania relacji zespołowych i kompetencji komunikacyjnych grupy.

2 Działania podjęte w ramach programu:

Uczestnicy zostali zaproszeni do wyzwania polegającego zbudowaniu prototypów samochodów sportowych.  Ich głównym zadaniem było zaprojektowanie i zbudowanie modeli sportowych aut. W czasie działania, uczestnicy pełnili  różnorodne role np. projektantów czy konstruktorów. Mieli też do dyspozycji niezbędne materiały i akcesoria do sporządzenia modeli. 

Dodatkowym wyzwaniem było stworzenia prototypów samochodów w tej samej linii i stylu np. Carrera. Uczestnicy w trakcie zadania musieli konsultować projekty lub przyjęte rozwiązania. Dodatkową motywacją do tworzenia modeli buł konkurs na najlepszy projekt i realizację. Po zakończeniu etapu projektowania i budowy, uczestnicy zostali podzieleni na grupy robocze, w których omawiali wraz z trenerami wnioski z doświadczenia oraz poznawali koncept modelu współczesnej realności organizacyjnej ? ŚWIAT VUCA.

3 Korzyści dla organizacji:

Ten projekt w wysokim stopniu zmobilizował uczestników do współpracy i podnoszenia umiejętności komunikacyjnych. Te doświadczenia uświadomiły pracownikom, że mają realny wpływ na efekty swoich działań indywidualnych, ale również wspólnych działań zespołu. Po tych doświadczeniach uczestnicy byli zmotywowani do przeniesienie pozytywnych zachowań i doświadczeń do codziennej pracy w zespole.

Sprawdź również

Efektywne Spotkania Online Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Akademia Train The Trainers

Sprawdź rozwiązanie

Program Rozwoju Talentów

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Konfliktem

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Efektywność osobista Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Inteligencja emocjonalna Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Obsługa klienta z elementami sprzedaży

Sprawdź rozwiązanie

Szkolenie obsługa klienta

Sprawdź rozwiązanie

EVENT budowanie i zarządzanie zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Produkcja – szkolenia rozwojowe.

Zobacz jak nasze działania dostosowane do specyfiki organizacji wpłynęły na komunikację i efektywność pracy liderów, brygadzistów i zespołów produkcyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT

Nasz dedykowany projekt rozwojowy, który aktywował otwartą, partnerską komunikację oraz wspólne szukanie rozwiązań przez pracowników i przełożonych.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie sobą w czasie

Przeczytaj jak dobra diagnoza potrzeb i gra symulacyjna wpłynęły na współpracę w zespole i rozwój kompetencji dotyczących zarządzania czasem i projektami.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Miasto Marzeń

Zobacz jak gra symulacyjna, praca na wartościach i dobra zabawa pozwoliły zrozumieć pracownikom działania i wartości organizacji.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Maszyna Goldberga

Jak przekonać pracowników, że realizacja celu i efekt ich działań zależy od świadomość wspólnego kierunku, zintegrowanych działań i sprawnej komunikacji.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem -GoWork

Dowiedz się jak mądrze zmotywować menedżerów do realizacji postawionych przed nimi celów i usprawnić zarządzanie zespołami w czasie zmian organizacyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Ocena okresowa pracowników

Jak można wypracować standardy oraz spójne podejście kadry zarządzającej w procesie prowadzenia rocznych rozmów oceniających pracowników?

Sprawdź rozwiązanie

Efektywna Komunikacja

Jak zaprojektować skuteczny i przyjazny system komunikacji oraz przygotować ambitny rywalizujący zespół do pracy w konkurencyjnym środowisku.

Sprawdź rozwiązanie