fbpx Program Rozwoju Talentów – Brainstream
Program Rozwoju Talentów

Program Rozwoju talentów

Sprawdź nasze rozwiązanie

Czas trwania programu: 12 miesięcy

1 Cel

Przygotowanie i wdrożenie ścieżek indywidualnego rozwoju pracowników w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę potrzeb rozwojowych.

Wyzwaniem w ramach projektu było opracowanie skutecznych aktywności merytorycznych oraz działań blended learning dla osób pracujących w zróżnicowanej specyfice biznesowej i organizacyjnej.

2 Działania podjęte w ramach programu:

  • przeprowadziliśmy badanie potrzeb rozwojowych oraz analizę raportów AC, na podstawie których określone zostały główne potrzeby rozwojowe pracowników w ramach kompetencji dotyczących innowacyjnego działania, odpowiedzialności za pracę własną oraz pracę zespołu, rozwiązywania problemów oraz proaktywności w działaniu.
  • na podstawie zebranych informacji trenerzy Brainstream przygotowali innowacyjny i długofalowy program rozwoju talentów, którego uczestnikami zostali pracownicy różnych departamentów
  • stworzyliśmy program rozwojowy, który łączył różnorodność form rozwojowych, takich jak szkolenia, symulacje biznesowe, treningi indywidualne, coaching, webinaria, szkolenia kafeteryjne, mentoring, rotacje stanowiskową oraz sesje wymiany wiedzy
  • w ramach projektu została wytyczona dla każdego uczestnika ścieżka indywidualnego rozwoju w oparciu o diagnozę jego potrzeb rozwojowych
  • w ramach projektu przygotowaliśmy odrębny moduł „Grywalizacja” na naszej autorskiej platformie edukacyjnej. Wykorzystanie grywalizacji przyczyniło się do aktywizacji szkoleniowej uczestników.
  • trenerzy Brainstream w ramach modułu „Grywalizacja” przygotowali dla uczestników różnorodne wyzwania, konkursy, testy wiedzy. Pracownicy zbierali punkty, które na koniec programu zostały wymienione na specjalnie przygotowane nagrody.

3 Korzyści dla organizacji:

Efektem zaprojektowania dedykowanej formy rozwoju pracowników oraz wdrożenie innowacyjnej platformy grywalizacyjnej był wysoki poziom zaangażowania uczestników w zaplanowane aktywności, wzrost kluczowych kompetencji rozwijanych w ramach programu oraz wysokie oceny jakości prowadzonych warsztatów przez trenerów Brainstream.

Projekt zakończył się sukcesem biznesowym, zakładane cele rozwojowe zostały zrealizowane. Uczestnicy programu zostali zaangażowani w nowe projekty korporacyjne oraz otrzymali awanse stanowiskowe. W wywiadach przeprowadzonych na koniec projektu, uczestnicy zwracali uwagę na atrakcyjność form szkoleniowych oraz wykorzystanie nowych technologii w rozwoju.

Sprawdź również

Obsługa klienta z elementami sprzedaży

Sprawdź rozwiązanie

Szkolenie obsługa klienta

Sprawdź rozwiązanie

EVENT budowanie i zarządzanie zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Produkcja – szkolenia rozwojowe.

Zobacz jak nasze działania dostosowane do specyfiki organizacji wpłynęły na komunikację i efektywność pracy liderów, brygadzistów i zespołów produkcyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT

Nasz dedykowany projekt rozwojowy, który aktywował otwartą, partnerską komunikację oraz wspólne szukanie rozwiązań przez pracowników i przełożonych.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie sobą w czasie

Przeczytaj jak dobra diagnoza potrzeb i gra symulacyjna wpłynęły na współpracę w zespole i rozwój kompetencji dotyczących zarządzania czasem i projektami.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Miasto Marzeń

Zobacz jak gra symulacyjna, praca na wartościach i dobra zabawa pozwoliły zrozumieć pracownikom działania i wartości organizacji.

Sprawdź rozwiązanie

Auto Moto Show

Przeczytaj jak nasz projekt oparty na dobrej zabawie pozwolił zbudować otwartą komunikację i zmotywował do współpracy wszystkich członków zespołu.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Maszyna Goldberga

Jak przekonać pracowników, że realizacja celu i efekt ich działań zależy od świadomość wspólnego kierunku, zintegrowanych działań i sprawnej komunikacji.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem -GoWork

Dowiedz się jak mądrze zmotywować menedżerów do realizacji postawionych przed nimi celów i usprawnić zarządzanie zespołami w czasie zmian organizacyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Ocena okresowa pracowników

Jak można wypracować standardy oraz spójne podejście kadry zarządzającej w procesie prowadzenia rocznych rozmów oceniających pracowników?

Sprawdź rozwiązanie

Efektywna Komunikacja

Jak zaprojektować skuteczny i przyjazny system komunikacji oraz przygotować ambitny rywalizujący zespół do pracy w konkurencyjnym środowisku.

Sprawdź rozwiązanie