fbpx Program Rozwoju Talentów – Brainstream
Program Rozwoju Talentów

Program Rozwoju talentów

Sprawdź nasze rozwiązanie

Czas trwania programu: 12 miesięcy

1 Cel

Przygotowanie i wdrożenie ścieżek indywidualnego rozwoju pracowników w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę potrzeb rozwojowych.

Wyzwaniem w ramach projektu było opracowanie skutecznych aktywności merytorycznych oraz działań blended learning dla osób pracujących w zróżnicowanej specyfice biznesowej i organizacyjnej.

2 Działania podjęte w ramach programu:

  • przeprowadziliśmy badanie potrzeb rozwojowych oraz analizę raportów AC, na podstawie których określone zostały główne potrzeby rozwojowe pracowników w ramach kompetencji dotyczących innowacyjnego działania, odpowiedzialności za pracę własną oraz pracę zespołu, rozwiązywania problemów oraz proaktywności w działaniu.
  • na podstawie zebranych informacji trenerzy Brainstream przygotowali innowacyjny i długofalowy program rozwoju talentów, którego uczestnikami zostali pracownicy różnych departamentów
  • stworzyliśmy program rozwojowy, który łączył różnorodność form rozwojowych, takich jak szkolenia, symulacje biznesowe, treningi indywidualne, coaching, webinaria, szkolenia kafeteryjne, mentoring, rotacje stanowiskową oraz sesje wymiany wiedzy
  • w ramach projektu została wytyczona dla każdego uczestnika ścieżka indywidualnego rozwoju w oparciu o diagnozę jego potrzeb rozwojowych
  • w ramach projektu przygotowaliśmy odrębny moduł „Grywalizacja” na naszej autorskiej platformie edukacyjnej. Wykorzystanie grywalizacji przyczyniło się do aktywizacji szkoleniowej uczestników.
  • trenerzy Brainstream w ramach modułu „Grywalizacja” przygotowali dla uczestników różnorodne wyzwania, konkursy, testy wiedzy. Pracownicy zbierali punkty, które na koniec programu zostały wymienione na specjalnie przygotowane nagrody.

3 Korzyści dla organizacji:

Efektem zaprojektowania dedykowanej formy rozwoju pracowników oraz wdrożenie innowacyjnej platformy grywalizacyjnej był wysoki poziom zaangażowania uczestników w zaplanowane aktywności, wzrost kluczowych kompetencji rozwijanych w ramach programu oraz wysokie oceny jakości prowadzonych warsztatów przez trenerów Brainstream.

Projekt zakończył się sukcesem biznesowym, zakładane cele rozwojowe zostały zrealizowane. Uczestnicy programu zostali zaangażowani w nowe projekty korporacyjne oraz otrzymali awanse stanowiskowe. W wywiadach przeprowadzonych na koniec projektu, uczestnicy zwracali uwagę na atrakcyjność form szkoleniowych oraz wykorzystanie nowych technologii w rozwoju.

Sprawdź również

Efektywne Spotkania Online Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Akademia Train The Trainers

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Konfliktem

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Efektywność osobista Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Inteligencja emocjonalna Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Obsługa klienta z elementami sprzedaży

Sprawdź rozwiązanie

Szkolenie obsługa klienta

Sprawdź rozwiązanie

EVENT budowanie i zarządzanie zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Produkcja – szkolenia rozwojowe.

Zobacz jak nasze działania dostosowane do specyfiki organizacji wpłynęły na komunikację i efektywność pracy liderów, brygadzistów i zespołów produkcyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT

Nasz dedykowany projekt rozwojowy, który aktywował otwartą, partnerską komunikację oraz wspólne szukanie rozwiązań przez pracowników i przełożonych.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie sobą w czasie

Przeczytaj jak dobra diagnoza potrzeb i gra symulacyjna wpłynęły na współpracę w zespole i rozwój kompetencji dotyczących zarządzania czasem i projektami.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Miasto Marzeń

Zobacz jak gra symulacyjna, praca na wartościach i dobra zabawa pozwoliły zrozumieć pracownikom działania i wartości organizacji.

Sprawdź rozwiązanie

Auto Moto Show

Przeczytaj jak nasz projekt oparty na dobrej zabawie pozwolił zbudować otwartą komunikację i zmotywował do współpracy wszystkich członków zespołu.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Maszyna Goldberga

Jak przekonać pracowników, że realizacja celu i efekt ich działań zależy od świadomość wspólnego kierunku, zintegrowanych działań i sprawnej komunikacji.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem -GoWork

Dowiedz się jak mądrze zmotywować menedżerów do realizacji postawionych przed nimi celów i usprawnić zarządzanie zespołami w czasie zmian organizacyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Ocena okresowa pracowników

Jak można wypracować standardy oraz spójne podejście kadry zarządzającej w procesie prowadzenia rocznych rozmów oceniających pracowników?

Sprawdź rozwiązanie

Efektywna Komunikacja

Jak zaprojektować skuteczny i przyjazny system komunikacji oraz przygotować ambitny rywalizujący zespół do pracy w konkurencyjnym środowisku.

Sprawdź rozwiązanie