fbpx Zarządzanie Zespołem -GoWork – Brainstream
Zarządzanie Zespołem -GoWork

Zarządzanie Zespołem -GoWork

Sprawdź nasze rozwiązanie

1 Cel Projektu

Celem projektu było uwolnienie potencjału w gronie menedżerów i liderów aby skuteczniej zarządzali i realizowali postawione przed nimi cele oraz przygotowanie merytorycznych rozwiązań w zakresie zarządzania zespołem. Potrzeby te były następstwem wdrożonych zmian organizacyjnych w firmie.

2 Działania w ramach projektu:

Nasza uwaga była skupiona na zarządzaniu zespołem. Po pierwszych rozmowach wiedzieliśmy, że uczestnicy programu posiadają zróżnicowana wiedzę i staż na stanowisku kierowniczym.

W czasie projektu poruszone były tematy istotne dla uczestników:

  • dopasowanie stylu kierowania do pracowników i ich stopnia zaangażowania i dojrzałości, przy czym dojrzałość pracownika definiowana jest w wymiarze kompetencji (wiedza,  umiejętności,  doświadczenie)  oraz  zaangażowania  (wytrwałość,  chęć  do  pracy, motywacja). W zależności od stopnia dojrzałości pracownika, przełożony powinien instruować, trenować, wspierać lub delegować.
  • udzielanie informacji zwrotnej
  • wspieranie pracowników w wykonywanych przez nich obowiązkach
  • budowanie dobrej i harmonijnej atmosfery w zespole
  • zachowanie bezstronność wobec pracowników jeśli np. członkiem zespołu jest dobry kolega
  • motywowanie i mobilizowanie słabszych i wolniejszych pracowników do większego wysiłku
  • budowanie autorytetu przez menedżera (np. w sytuacji gdy jeszcze niedawno było się częścią zespołu)

3 Korzyści dla organizacji

W wyniku przeprowadzonego projektu, uczestnicy otrzymali wiedzę i narzędzia służące wzrostowi efektywności działań menedżera. Wiedza i możliwość przetestowania umiejętności miała wpływ na wzrost motywacji do skutecznego wdrożenia przywództwa sytuacyjnego. Uczestnicy wypracowali ścieżki komunikacyjne mające poprawić komunikację w organizacji na linii menedżerowie – ich zespoły.

Organizacja i zespoły w czasie projektu były w trakcie transformacji zarówno systemowej (zmiana obowiązków, systemu motywacyjnego) jak i kulturowej (zmiana sposobu pracy i zarządzania). Zdecydowana większość uczestników szkolenia była  gotowa wdrożyć nowe zasady i stosowania metody skutecznej komunikacji wewnątrz organizacji. Grupa na szkoleniu została wyposażona w konkretne narzędzia umożliwiające skuteczne kierowanie zespołem. W związku z tym, że dla wielu pracowników prezentowane modele i metody pracy wiązały się z wprowadzeniem ogromnych zmian w sposobie zarządzania, zarekomendowaliśmy zadania wdrożeniowe oraz monitoring wprowadzanych zmian.

Sprawdź również

Obsługa klienta z elementami sprzedaży

Sprawdź rozwiązanie

Szkolenie obsługa klienta

Sprawdź rozwiązanie

EVENT budowanie i zarządzanie zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Program Rozwoju Talentów

Przeczytaj jak wykorzystaliśmy platformę edukacyjną w programie rozwoju talentów, przygotowaliśmy i wdrożyliśmy indywidualne ścieżki rozwoju pracowników.

Sprawdź rozwiązanie

Produkcja – szkolenia rozwojowe.

Zobacz jak nasze działania dostosowane do specyfiki organizacji wpłynęły na komunikację i efektywność pracy liderów, brygadzistów i zespołów produkcyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT

Nasz dedykowany projekt rozwojowy, który aktywował otwartą, partnerską komunikację oraz wspólne szukanie rozwiązań przez pracowników i przełożonych.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie sobą w czasie

Przeczytaj jak dobra diagnoza potrzeb i gra symulacyjna wpłynęły na współpracę w zespole i rozwój kompetencji dotyczących zarządzania czasem i projektami.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Miasto Marzeń

Zobacz jak gra symulacyjna, praca na wartościach i dobra zabawa pozwoliły zrozumieć pracownikom działania i wartości organizacji.

Sprawdź rozwiązanie

Auto Moto Show

Przeczytaj jak nasz projekt oparty na dobrej zabawie pozwolił zbudować otwartą komunikację i zmotywował do współpracy wszystkich członków zespołu.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Maszyna Goldberga

Jak przekonać pracowników, że realizacja celu i efekt ich działań zależy od świadomość wspólnego kierunku, zintegrowanych działań i sprawnej komunikacji.

Sprawdź rozwiązanie

Ocena okresowa pracowników

Jak można wypracować standardy oraz spójne podejście kadry zarządzającej w procesie prowadzenia rocznych rozmów oceniających pracowników?

Sprawdź rozwiązanie

Efektywna Komunikacja

Jak zaprojektować skuteczny i przyjazny system komunikacji oraz przygotować ambitny rywalizujący zespół do pracy w konkurencyjnym środowisku.

Sprawdź rozwiązanie