fbpx Zarządzanie Zespołem -GoWork – Brainstream
Zarządzanie Zespołem -GoWork

Zarządzanie Zespołem -GoWork

Sprawdź nasze rozwiązanie

1 Cel Projektu

Celem projektu było uwolnienie potencjału w gronie menedżerów i liderów aby skuteczniej zarządzali i realizowali postawione przed nimi cele oraz przygotowanie merytorycznych rozwiązań w zakresie zarządzania zespołem. Potrzeby te były następstwem wdrożonych zmian organizacyjnych w firmie.

2 Działania w ramach projektu:

Nasza uwaga była skupiona na zarządzaniu zespołem. Po pierwszych rozmowach wiedzieliśmy, że uczestnicy programu posiadają zróżnicowana wiedzę i staż na stanowisku kierowniczym.

W czasie projektu poruszone były tematy istotne dla uczestników:

  • dopasowanie stylu kierowania do pracowników i ich stopnia zaangażowania i dojrzałości, przy czym dojrzałość pracownika definiowana jest w wymiarze kompetencji (wiedza,  umiejętności,  doświadczenie)  oraz  zaangażowania  (wytrwałość,  chęć  do  pracy, motywacja). W zależności od stopnia dojrzałości pracownika, przełożony powinien instruować, trenować, wspierać lub delegować.
  • udzielanie informacji zwrotnej
  • wspieranie pracowników w wykonywanych przez nich obowiązkach
  • budowanie dobrej i harmonijnej atmosfery w zespole
  • zachowanie bezstronność wobec pracowników jeśli np. członkiem zespołu jest dobry kolega
  • motywowanie i mobilizowanie słabszych i wolniejszych pracowników do większego wysiłku
  • budowanie autorytetu przez menedżera (np. w sytuacji gdy jeszcze niedawno było się częścią zespołu)

3 Korzyści dla organizacji

W wyniku przeprowadzonego projektu, uczestnicy otrzymali wiedzę i narzędzia służące wzrostowi efektywności działań menedżera. Wiedza i możliwość przetestowania umiejętności miała wpływ na wzrost motywacji do skutecznego wdrożenia przywództwa sytuacyjnego. Uczestnicy wypracowali ścieżki komunikacyjne mające poprawić komunikację w organizacji na linii menedżerowie – ich zespoły.

Organizacja i zespoły w czasie projektu były w trakcie transformacji zarówno systemowej (zmiana obowiązków, systemu motywacyjnego) jak i kulturowej (zmiana sposobu pracy i zarządzania). Zdecydowana większość uczestników szkolenia była  gotowa wdrożyć nowe zasady i stosowania metody skutecznej komunikacji wewnątrz organizacji. Grupa na szkoleniu została wyposażona w konkretne narzędzia umożliwiające skuteczne kierowanie zespołem. W związku z tym, że dla wielu pracowników prezentowane modele i metody pracy wiązały się z wprowadzeniem ogromnych zmian w sposobie zarządzania, zarekomendowaliśmy zadania wdrożeniowe oraz monitoring wprowadzanych zmian.

Sprawdź również

Efektywne Spotkania Online Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Akademia Train The Trainers

Sprawdź rozwiązanie

Program Rozwoju Talentów

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Konfliktem

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Efektywność osobista Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Inteligencja emocjonalna Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Obsługa klienta z elementami sprzedaży

Sprawdź rozwiązanie

Szkolenie obsługa klienta

Sprawdź rozwiązanie

EVENT budowanie i zarządzanie zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Produkcja – szkolenia rozwojowe.

Zobacz jak nasze działania dostosowane do specyfiki organizacji wpłynęły na komunikację i efektywność pracy liderów, brygadzistów i zespołów produkcyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT

Nasz dedykowany projekt rozwojowy, który aktywował otwartą, partnerską komunikację oraz wspólne szukanie rozwiązań przez pracowników i przełożonych.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie sobą w czasie

Przeczytaj jak dobra diagnoza potrzeb i gra symulacyjna wpłynęły na współpracę w zespole i rozwój kompetencji dotyczących zarządzania czasem i projektami.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Miasto Marzeń

Zobacz jak gra symulacyjna, praca na wartościach i dobra zabawa pozwoliły zrozumieć pracownikom działania i wartości organizacji.

Sprawdź rozwiązanie

Auto Moto Show

Przeczytaj jak nasz projekt oparty na dobrej zabawie pozwolił zbudować otwartą komunikację i zmotywował do współpracy wszystkich członków zespołu.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Maszyna Goldberga

Jak przekonać pracowników, że realizacja celu i efekt ich działań zależy od świadomość wspólnego kierunku, zintegrowanych działań i sprawnej komunikacji.

Sprawdź rozwiązanie

Ocena okresowa pracowników

Jak można wypracować standardy oraz spójne podejście kadry zarządzającej w procesie prowadzenia rocznych rozmów oceniających pracowników?

Sprawdź rozwiązanie

Efektywna Komunikacja

Jak zaprojektować skuteczny i przyjazny system komunikacji oraz przygotować ambitny rywalizujący zespół do pracy w konkurencyjnym środowisku.

Sprawdź rozwiązanie