fbpx Ocena okresowa pracowników – Brainstream
Ocena okresowa pracowników

Ocena okresowa pracowników

Sprawdź nasze rozwiązanie

1 Cel Projektu

Celem projektu było zaprojektowanie warsztatów, które przygotują menedżerów do przeprowadzenia oceny rocznej pracowników w oparciu o jednolite kryteria i spójne podejście w prowadzonych rozmowach oceniających. W związku z przeprowadzoną w organizacji fuzją klientowi zależało, aby podwyższyć kompetencje menedżerów z zakresu prowadzenia rozmów oceniających i przygotować ich na sytuacje, w których konieczne będzie zastosowanie asertywnych reakcji.  Istniało ryzyko, że pracownicy przyzwyczajeni do innego systemu ocen, podejdą do nowej skali ocen z nieufnością, podczas gdy celem oceny rocznej  była analiza pracy pracowników i ustalenie możliwych kierunków rozwoju ich kompetencji na zajmowanym stanowisku.

2 Działania w ramach projektu:

Przygotowaliśmy program oparty na praktyce i podejściu warsztatowym, tak by uczestnicy mieli możliwość przeprowadzenia rozmowy i oceny rocznej ze swoim podwładnym. Aby podkreślić znaczenie rozmowy oceniającej, skupiliśmy się na podkreśleniu korzyści jakie płyną z tej formy aktywności menedżerskiej dla organizacji, ocenianego i oceniającego.

Dokonaliśmy standaryzacji kompetencji ? określiliśmy poziom zachowań na przykładzie 4 wybranych nazw kompetencji. Zapoznaliśmy uczestników ze strukturą rozmowy oceniającej i wyposażyliśmy ich w przydatne podczas rozmowy zasady i techniki komunikacji. Poruszone zostały kwestie dotyczące skuteczności ocen, jakie cele powinna ona spełniać oraz jakie cechy mają wpływ na skuteczność oceny pracownika.

Najciekawszym elementem był  etap w którym poruszaliśmy temat trudnych sytuacji w rozmowie oceniającej – warsztatowo pracowaliśmy nad asertywną obroną swojego stanowiska.

3 Korzyści dla organizacji

Podczas warsztatów zostało wypracowane spójne podejście dla menedżerów w prowadzeniu rozmów oceniających. Uczestnicy pozyskali wiedzę dotyczącą procesu komunikacji z pracownikiem podczas rozmowy oceniającej i mieli okazję w praktyce przetestować i nauczyć się jak prowadzić rozmowę. Nabyli również umiejętności asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych. Przez cały program doskonalili umiejętności oceniania kompetencji pracowników na poszczególnych stanowiskach w organizacji.

Dla wielu uczestników prezentowane modele i narzędzia były całkiem nowe. Mimo wszystko grupa  podczas warsztatu z łatwością wypracowała korzyści płynące z wdrażania systemów okresowych ocen pracowniczych. Pozwoliło to zgromadzić mnóstwo sytuacji, w których ocena pracy ma szansę zaowocować efektywniejszą pracą zespołu bądź jednostki.  Uczestnicy szkolenia mogli przećwiczyć symulację takiej rozmowy i dzięki temu wychodząc z sali szkoleniowej czuli się dużo pewniej.  Zostali wyposażeni w umiejętności asertywnego reagowania i nie obawiali się (już tak bardzo) sytuacji trudnych.

Sprawdź również

Efektywne Spotkania Online Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Akademia Train The Trainers

Sprawdź rozwiązanie

Program Rozwoju Talentów

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Konfliktem

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Efektywność osobista Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Inteligencja emocjonalna Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Obsługa klienta z elementami sprzedaży

Sprawdź rozwiązanie

Szkolenie obsługa klienta

Sprawdź rozwiązanie

EVENT budowanie i zarządzanie zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Produkcja – szkolenia rozwojowe.

Zobacz jak nasze działania dostosowane do specyfiki organizacji wpłynęły na komunikację i efektywność pracy liderów, brygadzistów i zespołów produkcyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT

Nasz dedykowany projekt rozwojowy, który aktywował otwartą, partnerską komunikację oraz wspólne szukanie rozwiązań przez pracowników i przełożonych.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie sobą w czasie

Przeczytaj jak dobra diagnoza potrzeb i gra symulacyjna wpłynęły na współpracę w zespole i rozwój kompetencji dotyczących zarządzania czasem i projektami.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Miasto Marzeń

Zobacz jak gra symulacyjna, praca na wartościach i dobra zabawa pozwoliły zrozumieć pracownikom działania i wartości organizacji.

Sprawdź rozwiązanie

Auto Moto Show

Przeczytaj jak nasz projekt oparty na dobrej zabawie pozwolił zbudować otwartą komunikację i zmotywował do współpracy wszystkich członków zespołu.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Maszyna Goldberga

Jak przekonać pracowników, że realizacja celu i efekt ich działań zależy od świadomość wspólnego kierunku, zintegrowanych działań i sprawnej komunikacji.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem -GoWork

Dowiedz się jak mądrze zmotywować menedżerów do realizacji postawionych przed nimi celów i usprawnić zarządzanie zespołami w czasie zmian organizacyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Efektywna Komunikacja

Jak zaprojektować skuteczny i przyjazny system komunikacji oraz przygotować ambitny rywalizujący zespół do pracy w konkurencyjnym środowisku.

Sprawdź rozwiązanie