fbpx Ocena okresowa pracowników – Brainstream
Ocena okresowa pracowników

Ocena okresowa pracowników

Sprawdź nasze rozwiązanie

1 Cel Projektu

Celem projektu było zaprojektowanie warsztatów, które przygotują menedżerów do przeprowadzenia oceny rocznej pracowników w oparciu o jednolite kryteria i spójne podejście w prowadzonych rozmowach oceniających. W związku z przeprowadzoną w organizacji fuzją klientowi zależało, aby podwyższyć kompetencje menedżerów z zakresu prowadzenia rozmów oceniających i przygotować ich na sytuacje, w których konieczne będzie zastosowanie asertywnych reakcji.  Istniało ryzyko, że pracownicy przyzwyczajeni do innego systemu ocen, podejdą do nowej skali ocen z nieufnością, podczas gdy celem oceny rocznej  była analiza pracy pracowników i ustalenie możliwych kierunków rozwoju ich kompetencji na zajmowanym stanowisku.

2 Działania w ramach projektu:

Przygotowaliśmy program oparty na praktyce i podejściu warsztatowym, tak by uczestnicy mieli możliwość przeprowadzenia rozmowy i oceny rocznej ze swoim podwładnym. Aby podkreślić znaczenie rozmowy oceniającej, skupiliśmy się na podkreśleniu korzyści jakie płyną z tej formy aktywności menedżerskiej dla organizacji, ocenianego i oceniającego.

Dokonaliśmy standaryzacji kompetencji ? określiliśmy poziom zachowań na przykładzie 4 wybranych nazw kompetencji. Zapoznaliśmy uczestników ze strukturą rozmowy oceniającej i wyposażyliśmy ich w przydatne podczas rozmowy zasady i techniki komunikacji. Poruszone zostały kwestie dotyczące skuteczności ocen, jakie cele powinna ona spełniać oraz jakie cechy mają wpływ na skuteczność oceny pracownika.

Najciekawszym elementem był  etap w którym poruszaliśmy temat trudnych sytuacji w rozmowie oceniającej – warsztatowo pracowaliśmy nad asertywną obroną swojego stanowiska.

3 Korzyści dla organizacji

Podczas warsztatów zostało wypracowane spójne podejście dla menedżerów w prowadzeniu rozmów oceniających. Uczestnicy pozyskali wiedzę dotyczącą procesu komunikacji z pracownikiem podczas rozmowy oceniającej i mieli okazję w praktyce przetestować i nauczyć się jak prowadzić rozmowę. Nabyli również umiejętności asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych. Przez cały program doskonalili umiejętności oceniania kompetencji pracowników na poszczególnych stanowiskach w organizacji.

Dla wielu uczestników prezentowane modele i narzędzia były całkiem nowe. Mimo wszystko grupa  podczas warsztatu z łatwością wypracowała korzyści płynące z wdrażania systemów okresowych ocen pracowniczych. Pozwoliło to zgromadzić mnóstwo sytuacji, w których ocena pracy ma szansę zaowocować efektywniejszą pracą zespołu bądź jednostki.  Uczestnicy szkolenia mogli przećwiczyć symulację takiej rozmowy i dzięki temu wychodząc z sali szkoleniowej czuli się dużo pewniej.  Zostali wyposażeni w umiejętności asertywnego reagowania i nie obawiali się (już tak bardzo) sytuacji trudnych.

Sprawdź również

Obsługa klienta z elementami sprzedaży

Sprawdź rozwiązanie

Szkolenie obsługa klienta

Sprawdź rozwiązanie

EVENT budowanie i zarządzanie zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Program Rozwoju Talentów

Przeczytaj jak wykorzystaliśmy platformę edukacyjną w programie rozwoju talentów, przygotowaliśmy i wdrożyliśmy indywidualne ścieżki rozwoju pracowników.

Sprawdź rozwiązanie

Produkcja – szkolenia rozwojowe.

Zobacz jak nasze działania dostosowane do specyfiki organizacji wpłynęły na komunikację i efektywność pracy liderów, brygadzistów i zespołów produkcyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT

Nasz dedykowany projekt rozwojowy, który aktywował otwartą, partnerską komunikację oraz wspólne szukanie rozwiązań przez pracowników i przełożonych.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie sobą w czasie

Przeczytaj jak dobra diagnoza potrzeb i gra symulacyjna wpłynęły na współpracę w zespole i rozwój kompetencji dotyczących zarządzania czasem i projektami.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Miasto Marzeń

Zobacz jak gra symulacyjna, praca na wartościach i dobra zabawa pozwoliły zrozumieć pracownikom działania i wartości organizacji.

Sprawdź rozwiązanie

Auto Moto Show

Przeczytaj jak nasz projekt oparty na dobrej zabawie pozwolił zbudować otwartą komunikację i zmotywował do współpracy wszystkich członków zespołu.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Maszyna Goldberga

Jak przekonać pracowników, że realizacja celu i efekt ich działań zależy od świadomość wspólnego kierunku, zintegrowanych działań i sprawnej komunikacji.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem -GoWork

Dowiedz się jak mądrze zmotywować menedżerów do realizacji postawionych przed nimi celów i usprawnić zarządzanie zespołami w czasie zmian organizacyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Efektywna Komunikacja

Jak zaprojektować skuteczny i przyjazny system komunikacji oraz przygotować ambitny rywalizujący zespół do pracy w konkurencyjnym środowisku.

Sprawdź rozwiązanie