fbpx Szkolenie obsługa klienta – Brainstream

Cel

W związku z otwarciem największego Parku wodnego w Europie klient zwrócił się do nas z zapytaniem dotyczącym organizacji szkolenia z profesjonalnej obsługi klienta. Celem szkolenia było zbudowanie profesjonalnego wizerunku wsród osób pracujących w parku a tym samym zjednanie sobie miłą obsługą klientów, zapoznanie z aktualnie obowiązującymi standardami i trendami w obsłudze klienta. Ważnym elementem było również zbudowanie postawy odpowiedzialność za doświadczenie klienta i wizerunek firmy. Trenerzy podczas szkolenia skupili się na pracy z umiejętnościami które pozwolą na to by pracownicy czuli się swobodnie i naturalnie w rozmowie z klientem, umieli  komunikować się jasno i rzeczowo oraz świadomie podchodził do swojej roli i efektów swojej pracy. Ważnym obszarem pracy był czas poświęcony na umiejętne rozpoznawania potrzeb i dopasowania właściwych rozwiązań, w tym celu wykorzystane zostały narzędzia do pracy z aktywnym słuchaniem.

Działania podjęte w ramach programu:

Gry szkoleniowe dobraliśmy w taki sposób by uczestnicy mogli przejść pełny cykl uczenia się aby potrafili  przekształcać swoje doświadczenia na wiedzę, a tą z kolei na zmiany w zachowaniu. Realizacji celów służyły przede wszystkim ćwiczenia, zadania realizowane w zespołach, wspólne ich omawianie, a także szukanie ich realnego przełożenia na obsługę klienta.

W czasie projektu poruszone były tematy istotne dla uczestników:

  • Aktualne standardy i trendy w obsłudze klienta
  • Obsługa klienta oparta na budowaniu relacji
  • Obsługa klienta – strategia dopasowania do typu osobowości
  • Skuteczna komunikacja – jak zrozumieć klienta i zostać zrozumianym
  • Obsługa „trudnego klienta” – jak zjednać sobie klienta w trudnych sytuacjach
  • Asertywność a obsługa klienta
  • Obsługa klienta a zarządzanie emocjami i stresem w trudnych sytuacjach

Korzyści dla organizacji:

Warsztat był świetną okazją by podczas realizacji poszczególnych zadań poznać technik i narzędzia do skutecznego komunikowania się z klientem. Uczestnicy mieli okazję nabyć doświadczenie niezbędne w pracy z obsługą klienta a także poznać metody niezbędne w radzeniu sobie z obiekcjami. Podczas warsztatu uczestnicy mieli przestrzeń na zdobycie wiedzy oraz wskazówek zwiększających ich umiejętności badania potrzeb, w zależności od prezentowanego przez klienta typu osobowości. W związku z tym, że w naszym społeczeństwie negatywne komunikaty roznoszą się zdecydowanie szybciej niż pozytywne. Uczestnicy realizowanie zadanie, w którym pracowali nad poprawną formą zwrotów w stosunku do klientów.  W dobie mediów internetowych informacje te roznoszą się bardzo szybko i bardzo łatwo jest znaleźć osoby, które wyrażą swoją opinie jeśli zostały nieodpowiednio obsłużone. Dziś znaczna ilość informacji w sieci to „znaki ostrzegawcze” mające na celu uchronić potencjalnych klientów przed złą obsługą a tym samym decyzją. 

Sprawdź również

Efektywne Spotkania Online Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Akademia Train The Trainers

Sprawdź rozwiązanie

Program Rozwoju Talentów

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Konfliktem

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Efektywność osobista Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Inteligencja emocjonalna Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Obsługa klienta z elementami sprzedaży

Sprawdź rozwiązanie

EVENT budowanie i zarządzanie zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Produkcja – szkolenia rozwojowe.

Zobacz jak nasze działania dostosowane do specyfiki organizacji wpłynęły na komunikację i efektywność pracy liderów, brygadzistów i zespołów produkcyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT

Nasz dedykowany projekt rozwojowy, który aktywował otwartą, partnerską komunikację oraz wspólne szukanie rozwiązań przez pracowników i przełożonych.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie sobą w czasie

Przeczytaj jak dobra diagnoza potrzeb i gra symulacyjna wpłynęły na współpracę w zespole i rozwój kompetencji dotyczących zarządzania czasem i projektami.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Miasto Marzeń

Zobacz jak gra symulacyjna, praca na wartościach i dobra zabawa pozwoliły zrozumieć pracownikom działania i wartości organizacji.

Sprawdź rozwiązanie

Auto Moto Show

Przeczytaj jak nasz projekt oparty na dobrej zabawie pozwolił zbudować otwartą komunikację i zmotywował do współpracy wszystkich członków zespołu.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Maszyna Goldberga

Jak przekonać pracowników, że realizacja celu i efekt ich działań zależy od świadomość wspólnego kierunku, zintegrowanych działań i sprawnej komunikacji.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem -GoWork

Dowiedz się jak mądrze zmotywować menedżerów do realizacji postawionych przed nimi celów i usprawnić zarządzanie zespołami w czasie zmian organizacyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Ocena okresowa pracowników

Jak można wypracować standardy oraz spójne podejście kadry zarządzającej w procesie prowadzenia rocznych rozmów oceniających pracowników?

Sprawdź rozwiązanie

Efektywna Komunikacja

Jak zaprojektować skuteczny i przyjazny system komunikacji oraz przygotować ambitny rywalizujący zespół do pracy w konkurencyjnym środowisku.

Sprawdź rozwiązanie