fbpx Szkolenie obsługa klienta – Brainstream

Cel

W związku z otwarciem największego Parku wodnego w Europie klient zwrócił się do nas z zapytaniem dotyczącym organizacji szkolenia z profesjonalnej obsługi klienta. Celem szkolenia było zbudowanie profesjonalnego wizerunku wsród osób pracujących w parku a tym samym zjednanie sobie miłą obsługą klientów, zapoznanie z aktualnie obowiązującymi standardami i trendami w obsłudze klienta. Ważnym elementem było również zbudowanie postawy odpowiedzialność za doświadczenie klienta i wizerunek firmy. Trenerzy podczas szkolenia skupili się na pracy z umiejętnościami które pozwolą na to by pracownicy czuli się swobodnie i naturalnie w rozmowie z klientem, umieli  komunikować się jasno i rzeczowo oraz świadomie podchodził do swojej roli i efektów swojej pracy. Ważnym obszarem pracy był czas poświęcony na umiejętne rozpoznawania potrzeb i dopasowania właściwych rozwiązań, w tym celu wykorzystane zostały narzędzia do pracy z aktywnym słuchaniem.

Działania podjęte w ramach programu:

Gry szkoleniowe dobraliśmy w taki sposób by uczestnicy mogli przejść pełny cykl uczenia się aby potrafili  przekształcać swoje doświadczenia na wiedzę, a tą z kolei na zmiany w zachowaniu. Realizacji celów służyły przede wszystkim ćwiczenia, zadania realizowane w zespołach, wspólne ich omawianie, a także szukanie ich realnego przełożenia na obsługę klienta.

W czasie projektu poruszone były tematy istotne dla uczestników:

  • Aktualne standardy i trendy w obsłudze klienta
  • Obsługa klienta oparta na budowaniu relacji
  • Obsługa klienta – strategia dopasowania do typu osobowości
  • Skuteczna komunikacja – jak zrozumieć klienta i zostać zrozumianym
  • Obsługa „trudnego klienta” – jak zjednać sobie klienta w trudnych sytuacjach
  • Asertywność a obsługa klienta
  • Obsługa klienta a zarządzanie emocjami i stresem w trudnych sytuacjach

Korzyści dla organizacji:

Warsztat był świetną okazją by podczas realizacji poszczególnych zadań poznać technik i narzędzia do skutecznego komunikowania się z klientem. Uczestnicy mieli okazję nabyć doświadczenie niezbędne w pracy z obsługą klienta a także poznać metody niezbędne w radzeniu sobie z obiekcjami. Podczas warsztatu uczestnicy mieli przestrzeń na zdobycie wiedzy oraz wskazówek zwiększających ich umiejętności badania potrzeb, w zależności od prezentowanego przez klienta typu osobowości. W związku z tym, że w naszym społeczeństwie negatywne komunikaty roznoszą się zdecydowanie szybciej niż pozytywne. Uczestnicy realizowanie zadanie, w którym pracowali nad poprawną formą zwrotów w stosunku do klientów.  W dobie mediów internetowych informacje te roznoszą się bardzo szybko i bardzo łatwo jest znaleźć osoby, które wyrażą swoją opinie jeśli zostały nieodpowiednio obsłużone. Dziś znaczna ilość informacji w sieci to „znaki ostrzegawcze” mające na celu uchronić potencjalnych klientów przed złą obsługą a tym samym decyzją. 

Sprawdź również

Obsługa klienta z elementami sprzedaży

Sprawdź rozwiązanie

EVENT budowanie i zarządzanie zespołem

Sprawdź rozwiązanie

Program Rozwoju Talentów

Przeczytaj jak wykorzystaliśmy platformę edukacyjną w programie rozwoju talentów, przygotowaliśmy i wdrożyliśmy indywidualne ścieżki rozwoju pracowników.

Sprawdź rozwiązanie

Produkcja – szkolenia rozwojowe.

Zobacz jak nasze działania dostosowane do specyfiki organizacji wpłynęły na komunikację i efektywność pracy liderów, brygadzistów i zespołów produkcyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Projekt Rozwoju Liderów – Branża IT

Nasz dedykowany projekt rozwojowy, który aktywował otwartą, partnerską komunikację oraz wspólne szukanie rozwiązań przez pracowników i przełożonych.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie sobą w czasie

Przeczytaj jak dobra diagnoza potrzeb i gra symulacyjna wpłynęły na współpracę w zespole i rozwój kompetencji dotyczących zarządzania czasem i projektami.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Miasto Marzeń

Zobacz jak gra symulacyjna, praca na wartościach i dobra zabawa pozwoliły zrozumieć pracownikom działania i wartości organizacji.

Sprawdź rozwiązanie

Auto Moto Show

Przeczytaj jak nasz projekt oparty na dobrej zabawie pozwolił zbudować otwartą komunikację i zmotywował do współpracy wszystkich członków zespołu.

Sprawdź rozwiązanie

Event – Maszyna Goldberga

Jak przekonać pracowników, że realizacja celu i efekt ich działań zależy od świadomość wspólnego kierunku, zintegrowanych działań i sprawnej komunikacji.

Sprawdź rozwiązanie

Zarządzanie Zespołem -GoWork

Dowiedz się jak mądrze zmotywować menedżerów do realizacji postawionych przed nimi celów i usprawnić zarządzanie zespołami w czasie zmian organizacyjnych.

Sprawdź rozwiązanie

Ocena okresowa pracowników

Jak można wypracować standardy oraz spójne podejście kadry zarządzającej w procesie prowadzenia rocznych rozmów oceniających pracowników?

Sprawdź rozwiązanie

Efektywna Komunikacja

Jak zaprojektować skuteczny i przyjazny system komunikacji oraz przygotować ambitny rywalizujący zespół do pracy w konkurencyjnym środowisku.

Sprawdź rozwiązanie