fbpx Szkolenia Dedykowane – Brainstream

Szkolenia Dedykowane

Stawiamy na rozwój Twojego zespołu!

Dowiedz się więcej

Scenariusz {nie}idealny

Skuteczny i zgrany zespół pracowników to największe wyzwanie każdej firmy. Szczęśliwa i dochodowa organizacja to wartość, o którą warto się starać i którą tworzą ludzie. Dlatego rekrutując pracowników, szukasz ludzi, którzy chcą działać, nie widzą problemów, a dostrzegają wyzwania. Ludzi, którzy poczują się częścią firmy, będą realizować jej cele i skutecznie działać. Ale gdy masz już zespół okazuje się, że rzeczywistość przygotowała scenariusz, który zakłóca pracę, motywację i dobrą współpracę Twojego zespołu.

Dlatego, jeśli Twoi pracownicy:

 • pełnią jednocześnie wiele funkcji, co może być czynnikiem stresującym i rozpraszającym
 • pracują w małym zespole, gdzie podział obowiązków i współpraca wymagają elastyczności i wzajemnego zrozumienia pomiędzy współpracownikami oraz zarządem/właścicielami
 • działają pod presją czasu na obszernym zakresie działań
 • doświadczają częstych zmian w organizacji, co powoduje niepewność, zwiększenie wymagań, natłok obowiązków oraz brak przejrzystej komunikacji.

Może się zdarzyć, że:

 • ludzie tracą motywację
 • pojawiają się w organizacji problemy ze skuteczną komunikacją
 • zdrowa rywalizacja oparta na szacunku i zrozumieniu celów organizacji przemienia się w indywidualne działania nie mające nic wspólnego z pracą zespołową
 • następuje spadek lojalności i zaangażowania pracowników
 • pojawiają się problemy związane z różnicami pokoleniowymi
 • pozyskanie lub utrzymanie pracowników wiąże się z wprowadzaniem elastycznych form pracy i zapewnieniem work-life balance
 • pojawiają się trudności z wyborem właściwych rozwiązań organizacyjnych lub wątpliwości w doborze dostawców usług
 • następuje rotacja i fluktuacja pracowników w konkretnym zespole lub całej organizacji.

Gdy obserwujesz w organizacji jeden z tych scenariuszy, to znak, że warto poświęcić czas na analizę konkretnych zdarzeń i znaleźć dobre rozwiązanie.

Proponujemy konkretne rozwiązania

Pomożemy w diagnozie sytuacji i nazwaniu problemu.  Zbadamy potrzeby szkoleniowe i dostarczymy konkretne narzędzia podnoszące kompetencje menedżerów, specjalistów oraz pracowników. Mamy wiedzę i doświadczenie, które wykorzystamy by pomóc Ci w tworzeniu odpowiedniego środowiska dla rozwoju osobistego i zawodowego pracowników wszystkich szczebli. Proponujemy innowacyjne rozwiązania merytoryczne. Wspólnie określimy wyzwanie biznesowe Twoje organizacji i nadamy tempo realizowanym projektom firmowym.

Poznaj możliwe obszary naszej współpracy.

Zarządzanie talentami w organizacji

Przywództwo w organizacji

Eventy / Teambuidling

Efektywność osobista pracownika

Budowanie zaangażowania pracowników

Sprzedaż i obsługa klienta

Dlaczego z nami?

Sprawdzone know-how

Wiedza i doświadczenie naszych trenerów kluczem do sukcesu.

Rezultaty

Mierzalne efekty naszych działań szkoleniowych.

Praktyka osadzona w realiach biznesowych

Przyswajanie wiedzy poprzez praktyczne działania i doświadczanie zmian.

Technologia i innowacyjność

Tworzymy i wdrażamy nowe rozwiązania szkoleniowe.

Perspektywa 360

Rozmawiamy i analizujemy. Patrzymy na organizację i jej wyzwania szeroko.

Action Learning

Unikalna metodologia łącząca różne formy szkoleniowe.

Jak działamy

Dla nas najważniejszy jest człowiek i na nim koncentrujemy swoją uwagę. Nasz sposób komunikacji i działania tworzą partnerskie relacje w czasie realizacji projektu szkoleniowego. W skrócie wygląda to tak:

 • 1

  Obserwujemy organizację, bo chcemy poznać specyfikę.

 • 2

  Rozmawiamy i słuchamy ludzi, aby poznać ich zdanie.

 • 3

  Analizujemy sytuacje,po to by zrozumieć wzajemne relacje.

 • 4

  Diagnozujemy problemy, aby znaleźć trafne rozwiązania.

 • 5

  Proponujemy dobre rozwiązania dedykowane dla Twoich pracowników.

Ważne jest, że podczas współpracy dążymy do osiągnięcia ustalonych, mierzalnych rezultatów. Pomagają nam w tym odpowiednio dobrane metody i modele działania. Pamiętaj, że najważniejszym efektem naszych działań jest rozwój i sukces Twoich pracowników i organizacji.

Model współpracy

Model 70-20-10

70% Doświadczenie i Praktyka

 • Uczestnictwo w spotkaniach biznesowych oraz grupach rozwojowych
 • Wykonywanie zadań z wykorzystaniem nabytych umiejętności
 • Przygotowanie planów wdrażania pożądanych zmian oraz monitorowaniem efektów

20% Feedback i Networking

 • Bieżąca informacja zwrotna
 • Coaching i mentoring
 • Wymiana doświadczeń
 • Dostępne narzędzia oraz technologie

10% Szkolenia i Zdobywanie Wiedzy

 • Udział w działaniach rozwojowych
 • Zdobywanie wiedzy
 • Zadania wdrożeniowe

Model efektywności organizacji

Wizja, strategia firmy

 • Klarowna komunikacja celów i strategii
 • zrozumienie celów na każdym poziomie organizacji
 • Zgodne ze strategią cele taktyczne i operacyjne
 • Odpowiedzialność za cele i rezultaty

Procesy, standardy, systemy

 • Kultura i struktura organizacyjna,
 • Mierniki i wydajność systemów i procesów wspierających realizacje celów

Kompetencje, zachowania, postawy

 • Zintegrowana kadra pracownicza z kompatybilnymi kompetencjami i postawami umożliwiającymi realizacje celów

Rezultat

Celem współpracy jest zaangażowanie w proces zmiany zarządu organizacji, działu HR i pracowników wszystkich szczebli. Uczestnictwo wszystkich zainteresowanych stron w realizację ww. modeli umożliwia precyzyjne określenie potrzeb organizacji.

Analiza i badania prowadzone z udziałem wszystkich ww. uczestników pozwolą na precyzyjne określenie:

 • wyzwań biznesowych organizacji
 • potrzeb szkoleniowych pracowników
 • tematyki i zakresu szkoleń czy warsztatów
 • oczekiwanych rezultatów i zmian biznesowych
 • mierników, które wykażą efektywność podjętych działań i przeprowadzonych szkoleń (wskaźniki sukcesu oraz wzrostu umiejętności).

W ten sposób zyskujemy mocną podstawę dla wartościowego szkolenia, odpowiadającego na realne potrzeby pracowników  i organizacji. Możemy również dedykować konkretne i skuteczne działania rozwojowe dla uczestników procesu. Ta metoda ma sens i przynosi wymierne rezultaty.

Skorzystaj z darmowej konsultacji

Zobacz jak pomogliśmy innym!

Efektywne Spotkania Online Pracowników BGK

Sprawdź rozwiązanie

Akademia Train The Trainers

Sprawdź rozwiązanie

Program Rozwoju Talentów

Sprawdź rozwiązanie