fbpx

TRENER W AKCJI

"Od cudzego zdania lepsze jest własne doświadczenie"
                                                                              przysłowie chińskie

Trener w akcji

Intensywny, 80 godzinny trening rozwoju kompetencji dedykowany osobom, które chcą zdobyć innowacyjną i praktyczną wiedzę. To, co wyróżnia nasz program, to 5 modułowy model Trener 360 – odpowiadający 5 kluczowym sferom pracy trenerskiej:

JA TRENER

PRZYGOTOWANIE SZKOLENIA

TRENER W AKCJI

NARZĘDZIA TRENERA

BUDOWANIE MARKI
OSOBISTEJ TRENERA

W trakcie programu Train the trainers proponujemy spotkania szkoleniowe, zadania domowe, wyzwania merytoryczne oraz wypróbowanie różnych stylów pracy. Po każdym module naszej szkoły trenerów wyposażymy naszych uczestników w przydatne narzędzia do szybkiego wdrożenia w praktyce.

CO ZAPEWNIA PROGRAM TRENER W AKCJI: 

 • 5 modułów prowadzonych przez 5 doświadczonych trenerów! Eksploracja różnych stylów i technik trenerskich – uwzględniających współczesną wiedzę psychologiczną.
 • Bezpośredni kontakt z prawdziwymi pasjonatami sztuki trenerskiej – inspirującymi do osiągania pełnego profesjonalizmu i podejmowania coraz większych wyzwań..
 • Dostęp do zgrywalizowanej platformy, na której w trakcie programu zaoferujemy materiały edukacyjne, pigułki wiedzy, ankiety, artykuły i filmy – pomocne w rozwijaniu umiejętności trenerskich, oraz zadania wdrożeniowe, dodatkowo premiowane.
 • Udział w spotkaniach szkoleniowych – opracowanych na zasadzie: minimum teorii a maksimum praktyki.
 • Możliwość samodzielnego stosowania poznawanych metod i technik poprzez prowadzenie fragmentów zajęć – oraz uzyskanie informacji zwrotnej na podstawie obserwacji realnej pracy trenerskiej uczestników.
 • Zestaw metod, narzędzi i ćwiczeń do zastosowania podczas twoich szkoleń wraz z instrukcjami wdrożeniowymi wzbogacających metodologię prowadzenia  szkoleń produktowych oraz rozwojowych

... czyli w LICZBACH

 
80 h – praktycznego treningu 
 
5 – trenerów prowadzących 
 
5 – webinarów treningowych 

 praktyczne scenariusze szkoleń

10 – zadań wdrożeniowych 

50 – gier i narzędzi 
 
indywidualne sesje mentorskie onlinie
 
sesja indywidualnego doradztwa personal brandingu  
 
oraz nieskończenie wiele pomysów

Zastanawiasz się czy warto?

Chcemy dzielić się z tobą naszym know how, dlatego też otrzymasz specjalne akcesoria trenera, które pomożeCi ci rozpocząć pracę pełną parą:
 • formularz oraz mapę pytań do wykorzystania podczas badania potrzeb w zależności od sponsora projektu
 • 2 pełne konspekty szkoleniowe wraz z materiałami dydaktycznymi, prezentacjami i wsparciem teoretycznym
 • przykładowe formularze ofertowe prezentujące, jak napisać ofertę, która sprzedaje szkolenie
 • podręcznik dobrych praktyk trenerskich ze sprawdzonymi wskazówkami doświadczonych trenerów
 • zestaw metod, narzędzi i ćwiczeń do zastosowania podczas twoich szkoleń wraz z instrukcjami wdrożeniowymi
 • 1 sesję doradztwa w zakresie budowania marki osobistej oraz planowania sposobów sprzedaży swoich usług
 • 3 indywidualne sesje mentorskie online, w trakcie których możesz omówić swoje wdrożenie oraz zadać ważne pytania.


CO ZYSKASZ DZIĘKI PROGRAMOWI TRENER W AKCJI:

 • Rozwój kompetencji  trenerskich polegających na ułatwieniu trenerom świadomego i dostosowanego do sytuacji szkoleniowej korzystania z narzędzi trenerskich, rozumienia procesu grupowego i podejmowania adekwatnych interwencji trenerskich, zarówno merytorycznych, jak i relacyjno-procesowych.
 •  Znajomość procesów pogłębiających samoświadomość trenerską w celu poradzenia sobie w różnych relacjach z uczestnikami szkolenia oraz własnymi emocjami i stresem.
 • Umiejętność odpowiedniego przekazywania wiedzy i doboru metod szkoleniowych w zależności od obranego celu szkolenia. 
 • Wypracowanie postawy brania odpowiedzialności za siebie i swój rozwój. 

JAKIE ATUTY SKUTECZNEGO TRENERA BĘDĄ NAJWAŻNIEJSZE W TWOJEJ PRACY: 

 • Umiejętność samodzielnego badania potrzeb i przygotowania programów szkoleniowych
 • Projektowanie szkolenia zgodnie z Cyklem Kolba
 • Aktywizowanie uczestników szkoleń
 • Szybka adaptacja do danej sytuacji szkoleniowej
 • Zdolność do analitycznego i krytycznego myślenia oraz poznawczego opracowania trudnych sytuacji szkoleniowych
 • Kreatywność – tworzenie nowych pomysłów, ćwiczeń, interwencji itp.
 • Znajomość ewaluacji szkoleń
 • Umiejętność budowania marki osobistej trenera.

MODUŁ I JA TRENER

 • Dowiesz się, na czym polega rola trenera i jakie kompetencje są konieczne, by odnieść sukces w swojej karierze zawodowej
 • Rozpoznasz swój unikalny styl trenerski i sposoby jego rozwijania
 • Określisz swoje mocne strony i obszary, które szczególnie chcesz rozwijać (przydatny tu będzie kwestionariusz kompetencyjny)
 • Nauczysz się badać potrzeby szkoleniowe w zależności od tego, kto jest sponsorem twojego przyszłego projektu (poznasz modele badania potrzeb szkoleniowych)
 • Dowiesz się, jaka jest różnica pomiędzy trenerem wewnętrznym i oferującym usługi jako firma zewnętrzna
 • Opracujesz i przećwiczysz własne „wejście smoka” – by zrobić świetne wrażenie na grupie szkoleniowej. Nauczysz się, jak budować dobre relacje podczas spotkania i poznasz najnowsze metody w tym zakresie
 • Przeanalizujesz naistotniejsze elementy, które powinny pojawić się na początku szkolenia, między innymi: jak spisać kontrakt, poznać oczekiwania, przedstawić agendę.

IZABELA ŻYŁKA

Trener, praktyk biznesu. Ukończyła Wyższą Szkołę Handlu i Prawa w  Warszawie na Wydziale Ekonomii, o kierunku  menadżerskim. Szkoli i wspiera trenerów i konsultantów od 20 lat, projektując programy rozwojowe i szkoleniowe dedykowane trenerom.  Jest absolwentką studium Train the Trainers prowadzonego przez WIFI Austria. Prowadzi szkolenia dla różnorodnych branż i sektorów. Umiejętnie łączy wiedzę teoretyczną z doświadczeniem biznesowym. Specjalizuje się w obszarach, rozwój kompetencji menadżerskich, executive coaching oraz coaching, rozwój talentów, sprzedaż. W pracy trenersko szkoleniowej ważne są dla niej mierzalne rezultaty działań oraz efektywność procesów szkoleniowych. 


Vademecum trenera:
Po tym module w swoim przewodniku znajdziesz: nasz autorski model badania potrzeb wraz z mapą działania krok po kroku i pytaniami „must have” do zadania (w zależności od sponsora twojego projektu).

 

Wartość 2 dni warsztatu

1099,00 zł

Teraz: 799 zł netto

Ścieżka weekendowa:

Warszawa : 16-17.02.2019

Ścieżka tygodniowa:

Warszawa : 21-22.02.2019

MODUŁ II PRZYGOTOWANIE SZKOLENIA

 • Poznasz najważniejsze zasady tworzenia efektywnego szkolenia i wyniki najnowszych badań nad projektowaniem szkoleń
 • Nauczysz się, jak definiować cele szkolenia i opisywać korzyści, w jaki sposób dobrać formę zajęć i metody szkoleniowe do celu, który chcesz osiągnąć
 • Udoskonalisz pisanie praktycznych konspektów szkolenia
 • Poznasz założenia procesu grupowego i przećwiczysz zarządzanie tym procesem na poszczególnych jego etapach
 • Dowiesz się, jak prowadzić szkolenie – zgodnie z tematyką czy/i z procesem grupowym?
 • Doświadczysz ról grupowych, jakie przyjmują członkowie grupy, i poznasz ich znaczenie dla przebiegu szkolenia.
 • Sprawdzisz, jak zmierzyć rezultaty szkolenia i przekazać rekomendacje oraz napisać raport
 • Nauczysz się, w jaki sposób używać flipcharta, jak prezentować modele, rysować i pisać.

IWO KONOPEK

Trener, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, coach, socjolog i pedagog. Specjalista od rozwoju osobistego i szkoleń managerskich. Prowokator zmian i inspirator do działania.  Kreator wizerunku, trener autoprezentacji.
Doświadczenia menadżerskie budowałem kierując zespołami w kilku firmach. Były to zespoły sprzedażowe lub projektowe w takich organizacjach jak Empik czy Telbridge.
Od 7 lat niemal bez przerwy spotykam się na sali szkoleniowej z kadra zarządzającą różnych firm i organizacji.
Naliczyłem niemal 700 dni pracy na sali w obszarach menadżerskich.
Szczególnie mocno przywiązany jestem do koncepcji K. Blancharda oraz P. Lencioniego.

Vademecum trenera:
Otrzymasz 2 gotowe konspekty popularnych szkoleń z potrzebnymi ćwiczeniami, prezentacjami i materiałami, które swobodnie zastosujesz podczas swoich szkoleń. Konspekty dotyczyć będą szkolenia sprzedażowego oraz szkolenia z zarządzania zespołem.

 

Wartość 2 dni warsztatu

1099,00 zł

Teraz: 799 zł netto

Ścieżka weekendowa:

Warszawa : 09-10.03.2019

Ścieżka tygodniowa:

Warszawa : 15-16.03.2019

MODUŁ III TRENER W AKCJI

 • Nauczysz się, jak wykorzystywać swój unikalny styl trenerski podczas prezentacji szkoleniowej i budować autorytet trenerski
 • Poznasz tajniki mowy ciała oraz gesty wspomagające pracę z grupą i narzędzia modelowania głosem
 • Dowiesz się, jak budować odpowiednią atmosferę podczas szkolenia, przećwiczysz sposoby aktywizowania i angażowania uczestników ze względu na ich typologię
 • Przećwiczysz różne rodzaje informacji zwrotnej wykorzystywanej w pracy trenerskiej
 • Dowiesz się, jak zarządzać swoim stresem i radzić sobie z tremą w trakcie prowadzenia szkoleń oraz jak pokonać opór uczestników
 • Staniesz twarzą w twarz z potencjalnymi trudnymi sytuacjami podczas szkolenia i nauczysz się im zapobiegać i nimi zarządzać, by szkolenie zakończyło się sukcesem
 • Poszerzysz swoją wiedzę dotyczącą pomocy wizualnych i przydatnych gadżetów..

JACEK PRZESMYCKI 

Konsultant, certyfikowany Coach ICC, praktyk biznesu, socjolog, absolwent Wydziału Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Całe życie zawodowe związany ze sprzedażą i rynkiem szkoleniowym– od przedstawiciela handlowego, poprzez specjalistę ds. Monitoringu , trenera wsparcia sił sprzedażowych aż do szefa działu szkoleń. Realizuje projekty szkoleniowe z zakresu rozwoju umiejętności przywódczych i zarządzania, budowania zespołów, coachingu; wspiera siły sprzedażowe w różnych organizacjach biznesowych. Posiada prakyczne doświadczenie w tworzeniu rozwiązań szkoleniowych dedykowanych trenerom i coachom.

Vademecum trenera
Teraz otrzymasz podręcznik dobrych praktyk spisany przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem – zawierający wskazówki, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami nie tylko na sali szkoleniowej, patenty na angażowanie grup i uczestników w zależności od ich typologii.

 

Wartość 2 dni warsztatu

1099,00 zł

Teraz: 799 zł netto

Ścieżka weekendowa:

Warszawa : 30-31.03.2019

Ścieżka tygodniowa:

Warszawa : 04-05.04.2019

MODUŁ IV NARZĘDZIA TRENERA

 • Przećwiczysz różne metody szkoleniowe i zasady komunikacji, aby atrakcyjnie przekazać wiedzę

 • Dowiesz się, czym jest grywalizacja i z jakimi narzędziami lubisz pracować oraz jak stworzyć intrygujące case study, napisać scenkę sytuacyjną, poprowadzić dyskusję, zmoderować sesję warsztatową, skonstruować krzyżówkę

 • Poznasz przydatne testy i kwestionariusze, kiedy je stosować i w jaki sposób omawiać

 • Nauczysz się przeprowadzić angażująco i ciekawie nawet najnudniejszy temat

 • Wypróbujesz metody kreatywne w pracy z grupą, dowiesz się, jak operować metaforą i obrazem, jak pomóc grupie wyciągnąć wnioski z ćwiczeń i dzielić się nimi w atrakcyjnej i zapamiętywalnej formie

 • Dowiesz się, w jaki sposób konstruować zadanie przedszkoleniowe oraz zadania wdrożeniowe, a takżepodsumować całość szkolenia i efektownie je zakończyć

 • Zaliczysz praktyczne ćwiczenia budowania energii – Energizery i Icebreakery

 • Poznasz przykładowe gry rozwiające efektywność osobistą, kompetencje sprzedażowe oraz menedżerskie – do zastosowania w najbardziej popularnych szkoleniach

KARINA KLAR-ŚWIDERSKA

Jest absolwentką studiów MBA oraz podyplomowych studiów trenerskich na kierunku : Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego. W 2016 r. przeszła certyfikację w zakresie metodologii FRIS. Jako certyfikowany trener ma pełne kompetencje do interpretacji wyników badań FRIS i prowadzenia szkoleń opartych o tą metodologię, którą wykorzystuje podczas szkoleń. Pracę trenera rozpoczęła w 2001 roku. Od wielu lat pracuje jako trener wewnętrzny, prowadzi szkolenia dla Sieci Sprzedaży z zakresu produktów finansowych a także z zakresu kompetencji miękkich. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu sprzedaży i obsługi klienta, rozwoju kompetencji trenerskich, zarządzania sprzedażą, procesów rozwojowych w organizacji, umiejętności trenerskich i zarządzania projektami oraz w obszarze umiejętności osobistych: komunikacja, style myślenia, współpraca w zespole i efektywność własna.

Vademecum trenera
Wzbogacisz przewodnik o zestaw ciekawych ćwiczeń, testów i narzędzi do wykorzystania podczas swoich szkoleń wraz z instrukcjami dla uczestników i trenera.

 

Wartość 2 dni warsztatu

1099,00 zł

Teraz: 799 zł netto

Ścieżka weekendowa:

Warszawa : 13-14.04.2019

Ścieżka tygodniowa:

Warszawa : 25-26.04.2019

MODUŁ V BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ

 • Dowiesz się, czym jest, a czym nie jest marka osobista w pracy trenera
 • Stworzysz własne „Drzewo Marki” – czyli praktyczny plan zarządzania swoim wizerunkiem na rynku szkoleniowym lub w organizacji dla trenerów wewnętrznych
 • Poznasz 5 kluczowych kroków tworzenia marki osobistej oraz zdefiniujesz mocne i słabe strony swojego wizerunku
 • Nauczysz się, jak samodzielnie kontynuować proces budowania swojej marki trenerskiej, jak opracować własną ofertę i ją promować wśród potencjalnych klientów
 • Poznasz zasady kreowania właściwej komunikacji marki – zdefiniujesz swoją grupę odbiorców na rynku lub w organizacji
 • Wypróbujesz kreowanie swojego wizerunku w internecie i w social mediach
 • Odkryjesz zasady tworzenia dobrego webinaru oraz kontentu promocyjnego
 • Dowiesz się, jak promować swoje usługi trenerskie i coachingowe

GRZEGORZ OLIFROWICZ

Współtwórca studia gier Mutated, grywalizator, ekspert w zakresie budowania marki osobistej i personal brandingu. Na codzień wspiera organizacje w tworzeniu dedykowanych rozwiązań grywalizacyjnych, podnoszących efektywność biznesową działań oraz motywację pracowników.  Wieść na rynku szkoleń niesie, że po jego szkoleniach z budowania markii wszyscy powtarzają, by być tygrysem (a nie lisem), oraz wychodzą z narzędziami pozwalającymi na rozwiązanie bieżących problemów i osiągnięcie celów wizerunkowych.  W 2016 r. wydał książkę pt. "Gamifikacja - 100 sposobów gamifikacji Twojego biznesu". Wspiera ekspertów i trenerów w budowaniu marki osobistej a także w działaniach w social mediach. 


Vademecum trenera
Otrzymasz godzinną sesję online doradztwa dotyczącego budowania marki osobistej oraz praktyczne narzędzia planowania własnego wizerunku. 

 

Wartość 2 dni warsztatu

1099,00 zł

Teraz: 799 zł

Ścieżka weekendowa:

Warszawa : 11-12.05.2019

Ścieżka tygodniowa:

Warszawa : 16-17.05.2019

Zarezerwuj pakiet 5 warsztatów oszczędzając 1500,00 zł


Wartość pakietu: 3995,00 zł

Teraz całość programu "Trener w akcji" za

2499 zł netto

Kliknij poniżej, by zarezerwować wszystkie pięć szkoleń w znacznie niższej cenie.

Ścieżka weekendowa Warszawa:

Moduł 1: 16-17.02.2019
Moduł 2: 09-10.03.2019
Moduł 3: 30-31.03.2019
Moduł 4: 13-14.04.2019
Moduł 5: 11-12.05.2019

 

Ścieżka tygodniowa Warszawa:

Moduł 1: 21-22.02.2019
Moduł 2: 15-16.03.2019
Moduł 3: 04-05.04.2019
Moduł 4: 25-26.04.2019
Moduł 5: 16-17.05.2019

 

Masz PYTANIA? 

Porozmawiaj z naszym trenerem: 
Izabela Żyłka: + 48 604 456 409


This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.