fbpx Zaprezentuj się profesjonalnie – Brainstream

Zaprezentuj się profesjonalnie

Zaprezentuj się profesjonalnie

Zapytaj o szkolenie

Uczestnicy dzięki udziałowi w szkoleniu:
Zbudują postawę:

 • Większej swobody w byciu na „scenie”
 • Pewności siebie w kontakcie z audytorium
 • Chęci poznania odbiorców i dostosowania prezentacji do ich charakterystyki
 • Budowania prezentacji przez pryzmat oczekiwanych rezultatów po jej przeprowadzeniu

Rozwiną umiejętności:

 • Budowania własnego, indywidualnego stylu prezentacyjnego
 • Określania celu, struktury i formy prezentacji
 • Budowania spójności między przekazem werbalnym a niewerbalnym (mowa ciała, proksemika)
 • Oddziaływania na zmysły audytorium
 • Radzenia sobie w trudnymi zachowaniami uczestników w trakcie prezentacji
 • Skupiania uwagi uczestników i budowania zainteresowania

Zdobędą wiedzę pozwalającą wykorzystywać narzędzia:

 • Arkusz Dlaczego? Co? Kto? Kiedy? Gdzie?
 • Struktura 4P
 • Konstrukcje prezentacji, np. story telling; Pecha Kucha

Program szkolenia

Moduł 1

Efektywna prezentacja

Uniwersalne zasady czy indywidualny styl?

 • Dyskusja na podstawie doświadczeń uczestników oraz obejrzanych przykładów filmowych ilustrujących różnorodne style i metody prezentacji.
 • Sformułowanie uniwersalnych reguł skutecznego wystąpienia
 • Pierwsza przymiarka do określania indywidualnego stylu prezentera
Moduł 2

Kto?

Wiarygodność i swoboda sceniczna prezentera

 • Wiarygodność i skuteczność prezentera a komunikacja niewerbalna
 • Budowanie wizerunku – jak Cię widzą, tak Cię piszą
 • Ekspresja i dynamika prezentera. Ćwiczenia para-teatralne mające na celu wyjście poza ustaloną strefę komfortu i przekraczanie blokad społecznych.
Moduł 3

Po co?

Projektowanie rezultatów wystąpienia

 • Dookreślanie rezultatu: „z czym wyjdą” z prezentacji jej uczestnicy? Case study
 • Kierunki możliwych celów prezentacji:
  → przekazać informacje?
  → przekonać do rozwiązania?
  → zmotywować do działania?
  → zabawić?
Moduł 4

Dla kogo?

Dopasowanie i przyjmowanie perspektywy odbiorcy

 • Techniki budowania kontaktu z uczestnikami
 • Przyjmowanie perspektywy odbiorców w prezentacji perswazyjnej – zasada 4P
  → Pozycja: odniesienie do sytuacji odbiorcy
  → Problem: jakie wyzwanie lub decyzja stoi przed audytorium?
  → Podejścia: pokazywanie alternatywnych rozwiązań, budowanie wizerunku obiektywnego eksperta
  → Propozycja: w jaki sposób rekomendowane rozwiązanie rozwiąże problem odbiorcy?
Moduł 5

Efektywna struktura i forma prezentacji

 • Zasady konstrukcyjne skutecznego wystąpienia
  → Przejrzysta struktura a poziom zapamiętania treści. Ćwiczenie
  → Efekt pierwszeństwa (mocne otwarcie)
  → Efekt świeżości (finalne przesłanie)
  → Key message i rola powtórzeń

Przykłady aktualnie wykorzystywanych struktur wystąpień

 • story telling: budowanie fabuły
 • Pecha Kucha: 20 slajdów x 20sekund = 6 min 40 sekund

Zmysły w prezentacji

 • Prezentacja wzrokowa, słuchowa i kinestetyczna.
 • Przykłady z elementem autodiagnozy
 • Skuteczne i nieefektywne wykorzystanie grafiki w prezentacji: dyskusja na podstawie przykładów
 • Wykorzystanie ilustracji i eksponatów

Mocne otwarcie prezentacji i przyciągnięcie uwagi

 • ćwiczenia w dwójkach z wykorzystaniem metody MVC.
 • ćwiczenie na forum, informacje zwrotne
Moduł 6

Projektowanie i prezentowanie wystąpień

Projektowanie i prezentowanie wystąpień

 • Uczestnicy przygotowują prezentacje w małych grupach
  (ze względu na zapotrzebowanie poszczególnych osób lub całej grupy szkoleniowej mogą to być prezentacje PP lub wprawki prezentacyjne dowolnego fragmentu wystąpienia, ważnego z punktu widzenia uczestników)
 • wykorzystanie inspirujących eksponatów (różnorodne przedmioty przygotowane na użytek warsztatu, mogące służyć jako przykład i ilustracja podczas wystąpienia) – opcja

Szkolenie poprowadzi

Izabela Żyłka

Coach, Trener, Cert. FRIS, Mindsonar, MTQ48 (odporność psychiczna)

Trener, praktyk biznesu. Ukończyła Wyższą Szkołę Handlu i Prawa w  Warszawie na Wydziale Ekonomii, o kierunku  menadżerskim. Szkoli i wspiera trenerów i konsultantów od 20 lat, projektując programy rozwojowe i szkoleniowe dedykowane trenerom.  Jest absolwentką studium Train the Trainers prowadzonego przez WIFI Austria. Prowadzi szkolenia dla różnorodnych branż i sektorów. Umiejętnie łączy wiedzę teoretyczną z doświadczeniem biznesowym. Specjalizuje się w obszarach, rozwój kompetencji menadżerskich, executive coaching oraz coaching, rozwój talentów, sprzedaż. W pracy trenersko szkoleniowej ważne są dla niej mierzalne rezultaty działań oraz efektywność procesów szkoleniowych.

Opinie uczestników

  Zapytaj o szkolenie!
  Masz pytania? Zadzwoń +48 691 495 816

  Sprawdź również

  Zarządzanie pracownikami – 4 klucze do zaangażowania pracowników

   Wywieranie wpływu i budowanie relacji

    Wspieranie rozwoju pracownika