fbpx Wspieranie rozwoju pracownika – Brainstream

Wspieranie rozwoju pracownika

Wspieranie rozwoju pracownika

Zapytaj o szkolenie

Zdobędą WIEDZĘ dotyczącą:

 • Odpowiedzialności menedżerów w zakresie wspierania pracowników.
 • Działań menedżerskich budujących i utrzymujących zaangażowanie pracowników w procesie wsparcia.
 • Podejścia do współpracy z „młodym pokoleniem” – proces pracy z adeptem.
 • Angażowania i motywowania dostosowanego do odbiorców.
 • Charakterystyki poszczególnych etapów pracy rozwojowej z pracownikiem.
 • Udzielania wsparcia i dawania informacji zwrotnej.

Rozwiną KOMPETENCJE i umiejętności:

 • Wdrażanie nowego pracownika.
 • Rozwijanie pracowników poprzez budowanie kompetencji i zaangażowania na różnych etapach rozwoju pracownika: od Adepta do Eksperta.
  → Pierwsza rozmowa kontraktująca z nowym pracownikiem.
  → Kontraktowanie z pracownikami na kolejnych etapach rozwoju.
 • Prowadzenia rozmów rozwojowych i wyznaczania celów w tym obszarze.
 • Rozwijania poprzez udzielania i przyjmowanie informacji zwrotnej:
  → Informacji zwrotnej w stylu dyrektywnym.
  → Informacji zwrotnej w stylu coachingowym – angażującej pracownika w samoocenę
  i wyznaczanie sobie celów do rozwoju.
 • Poszukiwania informacji zwrotnej.
 • Motywowanie pracowników do rozwoju w codziennej pracy menedżerskiej, np. podczas:
  → Delegowania i monitorowania zadań.
  → Radzenie sobie z oporem pracownika spowodowanym niechęcią do rozwoju i/lub porażkami.
 • Uwzględnienie różnic pokoleniowych w procesie rozwojowym w odniesieniu do:
  → Kompetencji (proces uczenia).
  → Zaangażowania.

Otrzymają narzędzia:

 • Charakterystyka pokoleń BB, X, Y/Z i sposoby ich motywowania oraz rozwijania.
 • 4 etapy rozwoju pracownika – od Adepta do Eksperta.
 • Rozmowa kontraktująca.
 • Rozmowa rozwojowa.
 • Matryca diagnozy potencjału pracownika.
 • Pytania aktywizujące:
  → W rozmowie kontraktującej.
  → W rozmowie rozwojowej.
  → Do autodiagnozy potencjału pracownika.
  → Do poszukiwania informacji zwrotnej.
 • Modele informacji zwrotnej: FUKO, Z.
 • Model rozmowy feedbackowej w stylu coachingowym: GOLD.

Program szkolenia

Moduł 1

Menedżer i jego odpowiedzialność w procesie wsparcia rozwoju pracowników:

 • Gra symulacyjna „Formuła”.
  Założenia gry zostały oparte na uznanych koncepcjach przywództwa. Scenariusz wprowadza w sytuację, w której lider musi na bieżąco i trafnie oceniać kompetencje podwładnych oraz ich zaangażowanie. Chcąc osiągnąć dobry rezultat powinien wspierać pracowników,
  być uważny na członków swojego zespołu, by móc elastycznie dobierać formy przekazywania poleceń, motywowania czy udzielania informacji zwrotnych.
  Dzięki różnorodności strategii i sytuacji pojawiających się podczas pracy zespołów, omówienie przynosi wiele nowych i wartościowych wniosków dotyczących procesu rozwijania pracowników.
 • Wnioski z gry:
  → Jakie działania szefa budują kompetencje i zaangażowanie pracownika w zadaniu?
  → Potrzeby pracowników na różnych etapach rozwoju.
  → Działania rozwojowe menedżera uzależnione od etapu rozwoju pracownika.
  → Odpowiedzialność menedżera i pracownika w procesie rozwojowym.
  → Menedżer w roli mentora i coacha – moje punkty koncentracji.
Moduł 2

Rozwijanie pracowników w oparciu koncepcję zarządzania sytuacyjnego Blancharda:

 • Od Adepta do Eksperta – 4 etapy rozwoju pracownika.
 • Pomóż ludziom dostawać piątki! – 4 style zarządzania adekwatne do poziomu rozwoju pracownika.
 • Działania szefa w 4 stylach – ćwiczenie rozsypanka.
Moduł 3

Rozwijanie pracowników z uwzględnieniem różnorodności pokoleń:

 • Charakterystyka pokoleń: BB, X, Y, Z.
 • Podejście do rozwoju i style uczenia się.
 • Potrzeby i czynniki motywujące poszczególne pokolenia.
Moduł 4

Proces wdrożenia nowych pracowników:

 • Przed procesem wsparcia adeptów – o co warto szczególnie zadbać? Jak się przygotować?
 • Od czego zacząć? – kontraktowanie z nowym pracownikiem:
  → Przedstawienie swojej roli we wsparciu adepta.
  → Rozmowa o celach, zasadach współpracy.
  → Poznanie perspektywy pracownika: nastawienia, potrzeb, źródeł motywacji.
 • Proces uczenia – instruktaż, obserwacja w działaniu, wsparcie zespołu, czyli gdzie i u kogo adept może szukać pomocy.
 • Trzymanie ręki na pulsie – monitorowanie rezultatów.
Moduł 5

Informacja zwrotna w procesie rozwojowym:

 • Zasady udzielania informacji zwrotnej:
  → Mój sukces w udzielaniu informacji zwrotnej – wywiady w parach i zdefiniowanie czynników sukcesu w feedbacku.
  → Oddzielenie faktów od opinii – ćwiczenie: Fakty / Opinie / Uczucia.
 • Modele informacji zwrotnej:
  → Informacja zwrotna interwencyjna – model FUKO.
  → Informacja zwrotna podsumowująca – model Z.
  → Rozmowa feedbackowa w stylu coachingowym – model GOLD.
  → Bank pytań aktywizujących.
 • Trening udzielania informacji zwrotnej:
  → Trening z zastosowaniem materiału video i aplikacji na tabletach.
  → Trening rozmów feedbackowych w stylu coachingowym.
Moduł 6

Planowanie rozwoju i rozmowa rozwojowa:

 • Przygotowanie do rozmowy rozwojowej – praca warsztatowa:
  → Określenie obszarów podlegających ocenie w zależności od stanowiska pracownika: kompetencje twarde i miękkie, postawy, osiągane rezultaty.
  → Diagnoza poziomu rozwoju pracownika w zdefiniowanych wyżej obszarach.
  → Przygotowanie planu rozmowy.
  → Jak rozmawiać o celach z przedstawicielami pokolenia Y/Z?
Moduł 7

Podczas realizacji celów – narzędzia wsparcia:

 • Instruktaż.
 • Karta obserwacji i wniosków.
 • Elementy grywalizacji sposobem na utrzymanie zaangażowania pracownika.
 • Wsparcie zespołowe.

Szkolenie poprowadzi

Opinie uczestników

  Zapytaj o szkolenie!
  Masz pytania? Zadzwoń +48 691 495 816

  Sprawdź również

  Zarządzanie pracownikami – 4 klucze do zaangażowania pracowników

   Zaprezentuj się profesjonalnie

    Wywieranie wpływu i budowanie relacji