fbpx Train the Trainers – Brainstream

Train the Trainers

Train the Trainers

Zapytaj o szkolenie

Nasza propozycja szkoleń Train the Trainer rozwija wiedzę i umiejętności z obszaru pracy trenera  niezbędne do efektywnego planowania, przygotowania i prowadzenia działań szkoleniowych z różnych obszarów wiedzy. Dostarczamy wiele praktycznych technik, skutecznych w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych tzw. twardych oraz miękkich.

Po warsztatach uczestnicy będą potrafili zorganizować i zoptymalizować proces szkoleniowy, zbadać potrzeby szkoleniowe uczestników oraz dostosować odpowiednie techniki szkoleniowe dla zapewnienia optymalnego rozwoju pracowników i osiągania celów biznesowych przez firmę.

Program szkolenia

Moduł 1

Otwarcie szkolenia

 • Przywitanie uczestników i przedstawienie trenera.
 • Cele szkoleniowe, przebieg zajęć, stosowanie metody i informacje organizacyjne.
 • Rundka prezentacyjna – wzajemne poznanie się trenera i uczestników.
 • Cele indywidualne uczestników zajęć oraz kontrakt szkoleniowy.
 • Konwencja szkolenia trenerskiego w oparciu o instruktaż i trenerską informację zwrotną, odnoszącą się do meta poziomu.
Moduł 2

Autoprezentacja i postawa prowadzącego szkolenie trenerskie Rozpoczęcie spotkania ? jako struktura trenerska

 • Analiza początku szkolenia – co jest ważne z perspektywy celu, przebiegu szkolenia, oczekiwań prowadzącego i potrzeb uczestników.
 • Funkcje dobrego początku ? budowanie zaangażowania merytorycznego, bezpieczeństwa grupy oraz przestrzeni do nauki i rozwoju
 • Znaczenie kontraktu : poziom administracyjny, profesjonalny i psychologiczny ? co oznacza i jak go zawierać z uczestnikami
 • Kontraktowanie ? uważność na tzw. dystans psychologiczny trenera (kwartet szkoleniowy (trener, uczestnik, przełożony, HR), role uczestników kwartetu
 • Uświadomienie znaczenia prawidłowego początku w procesie całego szkolenia i roli początku w budowaniu autorytetu trenera
 • Mocny początek. Struktura 4xP oraz jej zastosowanie w praktyce trenerskiej.
 • Przećwiczenie umiejętność dobrania właściwych elementów początku do danego szkolenia – seria prezentacji własnych uczestników szkolenia
 • Omówienia, informacje zwrotne i rekomendacje w zakresie struktury otwarcia oraz autoprezentacji prowadzącego.
Moduł 3

Nowoczesne podejście do projektowania szkoleń

 • Poznanie trendów i badań dotyczących projektowania inspirujących form szkoleniowych
 • Trendy szkoleniowe na rok 2019
 • Efekt „WOW” w tworzeniu szkoleń – szansa czy zagrożenie?
 • Neuro nauki – jak wykorzystać indywidualne style uczenia się do tworzenia treningów,
Moduł 4

Specyfika uczenia dorosłych i cykl Dawida Kolb'a

 • Diagnoza preferowanego stylu uczenia się uczestnika ? test
 • Różne style uczenia się dorosłych ? konsekwencje dla grupy i prowadzącego
  • Cykl Kolba ? narzędzie pracy szkoleniowej
  • Budowanie skutecznych przekazów szkoleniowych adekwatnych dla poszczególnych osób z różną typologią uczenia się
  • Wykorzystanie wiedzy do dobrego przygotowania się do realizacji szkoleń
  • Ograniczenie ilości błędów interpretacyjnych trenera wobec zachowań uczestników
  • Ćwiczenie praktyczne: Wykonywanie przygotowanych fragmentów własnych szkoleń („twardych” lub „miękkich”) na bazie cyklu D. Kolba- uczenia dorosłych.
  • Informacja zwrotna, wnioski rozwojowe
Moduł 5

Narzędzia w pracy trenera

 • Grywalizacja – poznanie zasad wykorzystania grywalizacji w tworzeniu szkoleń jako elementu motywującego uczestników do rozwoju
 • Od wykładu do symulacji – matryca projektowania dedykowanych aktywności szkoleniowych
 • Nowe technologie w szkoleniach – przykłady zastosowania w szkoleniach twardych / rozwojowych
 • Bank 20 narzędzi trenerskich
Moduł 6

Przygotowanie i projektowanie programu szkoleniowego w oparciu o aktywne techniki pracy

 • Określenie poziomów świadomości audytorium w celu dopasowania treści i zakresu merytorycznego.
 • Przypomnienie zakresu możliwych technik oraz zasad wyboru
 • Zasady przygotowania programów szkoleń
 • Pomiar efektywności szkoleń
 • Projektowanie konkretnych ćwiczeń w odniesieniu do określonych tematów merytorycznych
  • Faza wyboru programu.
  • Faza planowania (SMART) – urealnienie celów szkolenia
  • Sekwencje działań w poszczególnych modułach szkolenia – Praktyczny przewodnik
  • Angażowanie uczestników – ćwiczenia uczestników. Pisanie programów w podgrupach i prezentacja pomysłów na forum.
Moduł 7

Poradnik trenera

 • Podstawowe przygotowanie się do treningu (niezbędnik trenera)
 • Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami trenerskimi: instruktaż, wykład, trenerska informacja zwrotna
 • Głos, tempo, artykulacja ? doskonalenie umiejętności operowania głosem w trakcie prowadzenia szkolenia ? ćwiczenia
Moduł 8

Efektywność osobista trenera

 • Poszukiwanie zalążków indywidualnego stylu trenerskiego
 • Swoboda trenerska i interaktywność w relacji z grupą
 • Budowanie osobistej siły w kontakcie z grupą szkoleniową
Moduł 9

Prezentacje trenerskie -nagrania wideo 15 minutowych wprawek każdego z uczestników

 • Bieżąca informacja zwrotna ? zaraz po wystąpieniu trenerskim dla każdego uczestnika z raportem rozwojowym 
 • Poszukiwanie indywidualnego stylu trenerskiego
 • Informacja wzmacniająca korzystne wybory zachowań trenerskich oraz wskazująca elementy warsztatu trenerskiego, które warto poprawić aby podnieść efektywność pracy z grupą
Moduł 10

Moderowanie dyskusji grupowej

 

 • ?Koń Karola? i ?Adwokat diabła? ? ćwiczenia grupowe – moderacja w praktyce
 • W jaki sposób angażować uczestników do wypowiedzi i zajmowania własnych stanowisk
 • Podstawowe zasady prowadzenia dyskusji i wprowadzania interaktywności w grupie

 

Moduł 11

Dynamika procesu grupowego

 • Etapy procesu grupowego oraz opis zachowań uczestników
 • Obserwacja i rozumienie procesu grupowego ? analiza dotychczasowej dynamiki procesu własnej grupy ( wnioski, refleksje, informacje zwrotne)
 • Formy pracy z grupą a proces grupowy ? interwencje trenerskie adekwatne do etapu procesu grupowego (odniesienia do dotychczasowej pracy trenera i uczestników)
 • Style budowania relacji z grupą, a proces grupowy ? autodiagnoza
Moduł 12

Prowadzenie ćwiczeń doskonalących umiejętności uczestników w odniesieniu do prowadzonych szkoleń

 • Typologia ćwiczeń wykorzystywanych w trakcie zajęć ? prezentacja wybranych technik
 • Kosztowne błędy ? jak ich uniknąć w tworzeniu agendy szkolenia
 • Sposoby angażowania uczestników zajęć w ćwiczeniową część szkolenia
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej w trakcie prowadzenia ćwiczeń
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia ćwiczeń
Moduł 13

Trenerski styl pracy a styl osobisty ? mocne strony i ograniczenia

 • Diagnoza osobistego stylu pracy ? test J. Hay
 • Wykorzystanie wiedzy o własnych preferencjach do pracy z grupą szkoleniową
 • Eliminowanie własnych ograniczeń, wpływających na pracę trenera
 • Doskonalenie i rozwijanie świadomości własnych mocnych stron.
Moduł 14

Skuteczne interwencje trenerskie w sytuacjach trudnych

 • Rola trenera w kształtowaniu prawidłowych procesów w grupie uczącej się
 • Trudni uczestnicy i rodzaje możliwych interwencji trenerskich
 • Buforowanie własnych emocji w reakcji na trudnych uczestników, lub trudne sytuacje trenerskie
 • Narzędzia radzenia sobie w sytuacjach trudnych w trakcie szkolenia
 • Ćwiczenia praktyczne – praca z oporem, brakiem motywacji, trudna grupa / trudny uczestnik
Moduł 15

Podsumowanie szkolenia

 • Indywidualne plan rozwoju – co jest moim atutem, a co priorytetem w doskonaleniu umiejętności prowadzącego szkolenia.
 • Ankiety i certyfikaty
 • Zamknięcie szkolenia i pożegnanie uczestników

Szkolenie poprowadzi

Iwo Konopek

Trener Trenerów, Mentor

Trener, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, coach, socjolog i pedagog. Specjalista od rozwoju osobistego i szkoleń managerskich. Prowokator zmian i inspirator do działania. Kreator wizerunku, trener autoprezentacji.

Doświadczenia menadżerskie budowałem kierując zespołami w kilku firmach. Były to zespoły sprzedażowe lub projektowe w takich organizacjach jak Empik czy Telbridge.

Od 7 lat niemal bez przerwy spotykam się na sali szkoleniowej z kadra zarządzającą różnych firm i organizacji.Naliczyłem niemal 700 dni pracy na sali w obszarach menadżerskich.Szczególnie mocno przywiązany jestem do koncepcji K. Blancharda oraz P. Lencioniego.

Opinie uczestników

"Dzielę się moimi wrażeniami po szkoleniu: świetnie poprowadzone, bardzo dużo z niego wyniosłam. Kilka lat temu uczestniczyłam już w szkoleniu TtT, ale nie dało mi ono tyle, co to ostatnie. Tam nacisk położony był na autoprezentację, a tu na to, żeby skutecznie kogoś czegoś nauczyć. Dokładnie o to mi chodziło. Ankieta przed szkoleniem -miłe zaskoczenie!"

ANNA OBŁOZAUrząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego

?Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania i cel został zrezalizowany. Trener Iwo jest świetnym trenerem ! Prowadzi szkolenie rewelacyjnie, to właśnie gry i ćwiczenia a przede wszystkim trener są atutami tego szkolenia !?

Magdalena Rudecka-Leśniak, Specjalista ds. szkoleń,Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

  Zapytaj o szkolenie!
  Masz pytania? Zadzwoń +48 691 495 816

  Sprawdź również

  Zarządzanie pracownikami – 4 klucze do zaangażowania pracowników

   Zaprezentuj się profesjonalnie

    Wywieranie wpływu i budowanie relacji