fbpx Sztuka Wywierania Wpływu – Brainstream

Sztuka Wywierania Wpływu

Sztuka Wywierania Wpływu

Zapytaj o szkolenie

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

zdobędą wiedzę:

 • Techniki wywierania wpływu wg Cialdiniego
 • Mechanizm odróżniania wywierania wpływu od manipulacji
 • 3 dźwignie władzy
 • 10 technik budowania zaangażowania
 • Autodiagnoza komunikacyjna w zakresie wywierania wpływu
 • Wzory interakcji w wywieraniu wpływu

zbudują umiejętności:

 • naturalnie dostępnych metod wywierania wpływu i budowania autorytetu
 • dopasowania komunikacyjnego do stylu rozmówcy
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach menedżerskich
 • budowania zaufania w relacji z drugą osobą na podstawie elastycznego podejścia
 • wywierania wpływu bez odwoływania się do władzy formalnej
 • wykorzystywania technik asertywnych do budowania autorytetu i wiarygodności osobistej
 • prezentowania swoich poglądów w perswazyjny sposób

zdobędą wiedzę pozwalającą wykorzystywać narzędzia:

 • Model perswazji komunikacyjnej „Róża Leary’ego”
 • Technika judo w budowaniu autorytetu
 • Kwestionariusz diagnozujący umiejętności wykorzystywane do budowania autorytetu

Program szkolenia

Moduł 1

Naturalne i wyuczone sposoby budowania osobistej wiarygodności i wywierania wpływu

 • Co rozumiemy przez wywieranie wpływu? Dyskusja
 • Doświadczenie budujące poczucie wpływu – „Lądowanie na pustyni” lub „Wyprawa na Aconcaguę”. Zadaniem uczestników jest przekonanie innych do przyjętego przez siebie rozwiązania za pomocą naturalnie dostępnych im zasobów (wiedzy, technik, możliwości). Im większą siłę i wiarygodność osobistą ma dany uczestnik, tym łatwiej jest mu przekonać innych do własnego rozwiązania.
 • Wywieranie wpływu a manipulacja
 • Przypomnienie podstawowych technik wywierania wpływu wg Cialdiniego
  → Wzajemność
  → Zaangażowanie i konsekwencja
  → Społeczny dowód słuszności
  → Lubienie i sympatia
  → Autorytet
  → Niedostępność.
Moduł 2

Wywieranie wpływu w praktyce

 • Autodiagnoza komunikacyjna w zakresie swoich możliwości wywierania wpływu – kwestionariusz
 • Komunikacyjny model wywierania wpływu – „Róża Leary’ego”
 • 2 wymiary wywierania wpływu:
  → Dominacja (chęć narzucania własnego zdania) – Podległość (chęć podporządkowania się czyjemuś zdaniu)
  → Orientacja „ja” (zadaniowość i rywalizacja) – Orientacja „my” (relacje
  i współpraca)
 • Wzory interakcji w wywieraniu wpływu
  → Dominacja rodzi podległość
  → Podległość wzbudza dominację
  → Orientacja „my” buduje zespołowość
  → Orientacja „ja” wzbudza rywalizację
Moduł 3

Budowanie autorytetu i osobistej wiarygodności jako nieodzowny element wywierania wpływu

 • Technika judo, czyli rola asertywności w wywieraniu wpływu na innych i budowaniu autorytetu
  → Okazanie zrozumienia dla innego poglądu/zdania/stanowiska
  → Dostosowanie się do wymiaru wywierania wpływu stosowanego przez rozmówcę – wejście na ten sam poziom komunikacji
  → Asertywna komunikacja celu/potrzeby
 • 3 dźwignie władzy i ich wykorzystanie do budowania autorytetu i własnej wiarygodności, czyli jak wywierać wpływ nie korzystając z zależności formalnej
 • Władza organizacyjna – skorzystaj z tego gdzie (w strukturze firmy) jesteś
  → Oparta na strachu
  → Oparta na stanowisku
  → Oparta na możliwości nagradzania
  → Oparta na dostępie do zasobów
 • Władza osobista – skorzystaj z tego kim jesteś
  → Ekspercka
  → Osobowościowa
  → Społeczna/relacyjna
 • Władza oparta na wiedzy – skorzystaj z tego co wiesz
  → Oparta na relacjach (networking)
  → Oparta na informacjach
Moduł 4

Wywieranie wpływu a budowanie zaangażowania podwładnych

 • Autodiagnoza – kwestionariusz diagnozujący wykorzystywanie przez uczestnika umiejętności wywierania wpływu budujących zaangażowanie podwładnych.
 • Wywieranie wpływu a budowanie zaangażowania. Cztery podejścia, dziesięć technik:
 • Podejście siłowe. Techniki:
  → Zajmowanie stanowiska
  → Ukierunkowywanie
 • Podejście przekonywujące. Techniki:
  → Argumentacja
 • Podejście wpływające. Techniki:
  → Aktywne słuchanie
  → Docenianie
  → Wpływanie na innych
 • Podejście inspirujące. Techniki:
  → Kreowanie wizji
  → Budowanie poczucia wspólnoty
  → Podejmowanie pierwszych kroków
Moduł 5

Trudne sytuacje menedżerskie - praca na realnych case’ach uczestników

 • Trudne sytuacje menedżerskie a ich wpływ na osobistą wiarygodność menedżera
 • Jak rozwiązywać trudne sytuacje z zachowaniem dobrej relacji z podwładnym?
 • Warsztat umiejętności na przykładzie realnych zagadnień zawodowych uczestników.
  Formy warsztatu:
  → scenki,
  → symulacje,
  → dyskusja,
  → coaching grupowy.

Szkolenie poprowadzi

Opinie uczestników

  Zapytaj o szkolenie!
  Masz pytania? Zadzwoń +48 691 495 816

  Sprawdź również

  Zarządzanie pracownikami – 4 klucze do zaangażowania pracowników

   Zaprezentuj się profesjonalnie

    Wywieranie wpływu i budowanie relacji