fbpx Rozwiązywanie Problemów i Podejmowanie Decyzji – Brainstream

Rozwiązywanie Problemów i Podejmowanie Decyzji

Rozwiązywanie Problemów i Podejmowanie Decyzji

Zapytaj o szkolenie

Uczestnicy dzięki udziałowi w szkoleniu:

Zbudują postawę:

 • Proaktywnego podejścia do problemu
 • Dostrzegania szans w problemach (a nie tylko, czy przede wszystkim, problemów)
 • Odwagi do podejmowania decyzji
 • Działania w obszarze wpływu

Rozwiną umiejętności:

 • Identyfikacji i definiowania realnych problemów
 • Generowania rozwiązań
 • Weryfikacji i oceny pomysłów
 • Diagnozy popełnionych wcześniej błędów
 • Planowania i wdrażania rozwiązań

Zdobędą wiedzę pozwalającą wykorzystywać narzędzia:

 • Arkusz diagnostyczny własnego stylu podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 • Metoda „5 WHY”
 • Analiza SWOT
 • Wykres Ishikawy
 • Metoda SMART
 • Technika Burzy Mózgów i jej odmiany
 • Sześć Kolorowych Kapeluszy De Bono
 • Strategia Disneya
 • Paired-comparison
 • GRID analysis
 • Technika Drzewka Decyzyjnego
 • Technika Adwokat Diabła
 • Dekompozycja WBS
 • Adwokat Diabła

Program szkolenia

Moduł 1

Rozumienie znaczenia „problemu”

 • Czym jest problem – szansą czy zagrożeniem? Moderowana dyskusja grupowa.
 • Bank Problemów – zebranie od uczestników problemów, z którymi chcieliby praktycznie pracować na szkoleniu.
 • Odpowiedzialność i pro-aktywność wobec problemów: na co mam wpływ? Określenie trzech rodzajów wpływu: bezpośredniego, pośredniego i braku wpływu. Praca w podgrupach na wybranych problemach.
Moduł 2

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji jako proces

 • Wypracowanie przez uczestników typowych faz rozwiązywania problemów za pomocą techniki Bricolage (z przygotowanych elementów graficznych, które mogą modyfikować, obrazują typowy przebieg pracy nad problemem)
 • Etapy rozwiązywania problemów zgodnie z metodą, która będzie ćwiczona na szkoleniu – prezentacja trenerska odwołująca się do wypracowanych wcześniej map:
  → Etap I: rozumienie problemu i określenie celu
  → Etap II: kreowanie rozwiązań
  → Etap III: wybór rozwiązania
  → Etap IV: komunikowanie decyzji i wdrażanie rozwiązań
Moduł 3

Jaki robię to ja?

 • Auto – diagnoza własnego stylu podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 • Co jest moją mocną stroną a co powinienem modyfikować, żeby stać się bardziej efektywnym?
Moduł 4

Identyfikacja i pogłębienie rozumienia problemu

 • Pierwszy krok do zrozumienia na czym polega problem – Metoda „5 WHY”. Praca grupowa moderowana przez trenera z wykorzystaniem metody na przykładowym problemie.
 • Analiza SWOT: jaka jest nasza sytuacja?
 • Praktyczne zastosowanie narzędzia do analizy przykładów problemy zgłoszonych przez uczestników. Praca w podgrupach
 • Wykres Ishikawy (tzw. wykres rybiej ości). Wyszczególnienie elementów składowych problemu. Kontynuacja pracy w podgrupach na zgłoszonych przez uczestników przykładach.
 • Zamienić problem na cel: określanie celu metodą SMART.
Moduł 5

Twórcze metody generowania rozwiązań

 • Jak efektywnie włączać zespół do tworzenia pomysłów: zasady moderowania sesji kreatywnej.
 • Wprowadzenie do tematyki twórczego generowania rozwiązań. Podstawowe zasady.
 • Burza mózgów i jej odmiany: technika grupy normatywnej. Prezentacja i zastosowanie metody, która mimo swojej popularności, bardzo często jest nieprawidłowo stosowana. Sesja burzy mózgów na opracowanych wcześniej problemach.
 • Wykorzystanie twórczego myślenia (analogie, metafory, skojarzenia) w poszukiwaniu rozwiązania.
 • Sześć Kolorowych Kapeluszy De Bono: spojrzenie na problem z różnych punktów widzenia. Technika uporządkowanej dyskusji grupowej.
 • Strategia Disneya – prezentacja i zastosowanie metody .
Moduł 6

Analiza, ewaluacja i wybór rozwiązań. Podejmowanie decyzji

 • Technika „porównywania parami” (Paired-comparison) i Analiza Sieciowa (GRID analysis) – zastosowanie narzędzi do wyboru rozwiązania. Praca nad wypracowanymi w poprzednim module rozwiązaniami.
 • Technika Drzewka Decyzyjnego: przewidywanie konsekwencji podjętych decyzji
 • Technika Adwokat Diabła – wyszukiwanie wszystkich słabych punktów wybranego rozwiązania
Moduł 7

Skuteczne przekonywanie do swoich decyzji i wdrażanie rozwiązania

 • Prezentowanie zgodnie z regułą 4P – struktura prezentacji wybranego rozwiązania.
 • Elementy erystyki, czyli jak przekonywać innych
 • Tworzenie planu wdrożenia za pomocą techniki Dekompozycji WBS i Osi Czasu.

Szkolenie poprowadzi

Opinie uczestników

  Zapytaj o szkolenie!
  Masz pytania? Zadzwoń +48 691 495 816

  Sprawdź również

  Zarządzanie pracownikami – 4 klucze do zaangażowania pracowników

   Zaprezentuj się profesjonalnie

    Wywieranie wpływu i budowanie relacji