fbpx Przywództwo sytuacyjne – Brainstream

Przywództwo sytuacyjne

Przywództwo sytuacyjne

Zapytaj o szkolenie

Uczestnik po szkoleniu wie:

 • Jakie działania menedżerskie podjąć wobec pracowników o różnych poziomach kompetencji
  i motywacji?
 • Jak formułować cele dla pracowników o różnych poziomach kompetencji i motywacji?
 • Jak prowadzić rozmowy z pracownikami o różnych poziomach motywacji?

Rozwijane umiejętności:
Uczestnik po szkoleniu potrafi:

 • Zastosować w praktyce koncepcję Zarządzania Sytuacyjnego Blancharda.
 • Diagnozować poziomy rozwoju pracowników w zadaniu.
 • Elastycznie stosuje różne style zarządzania, dzięki czemu rozwija pracowników, wzmacnia ich motywację oraz buduje poczucie sensu i wiarę w sukces.
 • Prowadzić rozmowy oraz podejmuje działania menedżerskie w stylu adekwatnym
  do zdiagnozowanej sytuacji.
 • Wyznaczyć cele, zadania zgodnie z regułą SMART – buduje u pracownika poczucie sensu
  z wykonywanej pracy i odpowiedzialność za rezultat.

Narzędzia:

 • Zarządzanie sytuacyjne wg Blancharda.
 • Strategie zarządzania pracownikami.
 • Wskaźniki diagnostyczne poziomów rozwoju.
 • Mapa zespołu – strategiczne podejście do zarządzania pracownikami.
 • Zarządzanie zorientowane na rezultaty.
 • Cykl komunikacyjny w zarządzaniu.
 • SMART-schemat definiowania celów.
 • Struktura rozmowy planującej / delegującej.

Program szkolenia

Moduł 1

Wprowadzenie w tematykę szkolenia:

 • Omówienie programu szkolenia.
 • Przedstawienie celów szkolenia.
 • Rozpoznanie celów szkoleniowych uczestników.
 • Zakontraktowanie wspólnej.
Moduł 2

Jak dbać o rozwój i zaangażowanie pracowników? – Skuteczne style zarządzania wg koncepcji przywództwa sytuacyjnego K. Blancharda:

 • 3 podstawowe kompetencje menedżera wg zarządzania sytuacyjnego:
  → Diagnozowanie.
  → Elastyczność.
  → Współpraca dla wyników.
 • Przejście od stylu: „Zostaw, a potem ukarz” do „Pomóż ludziom dostawać piątki”.
 • Droga rozwoju pracownika od „Debiutanta” do „Mistrza:
  → Kompetencje i zaangażowanie – dwa wymiary rozwoju pracownika.
  → Diagnoza etapów rozwoju pracownika – cztery poziomy dojrzałości (R1-R4).
  → Potrzeby pracowników na poszczególnych etapach rozwoju.
  → Krytyczne momenty na zawodowej drodze pracownika.
 • Indywidualne podejście – czynnik sukcesu w pracy menedżera:
  → Style przywództwa oraz ich wpływ na rozwój kompetencji i budowanie zaangażowania pracowników na czterech etapach rozwoju.
  → Zachowania efektywne i nieefektywne menedżera w stosunku do pracowników
  na różnych etapach rozwoju – konkurs w podgrupach z nagrodami.
Moduł 3

Współpraca dla wyników – zarządzanie zorientowane na rezultat:

 • Zarządzanie zorientowane na rezultat – prezentacja interaktywna:
  → Kontraktowanie celów, zasada myślenia od końca (co chcę osiągnąć?).
  → Jak to chcę zrobić? Jakie potrzebuję zasoby? (w tym umiejętności)
  → Kto, za co jest odpowiedzialny? – obszar odpowiedzialności menedżera i pracownika.
Moduł 4

Czy moi ludzie zawsze mnie rozumieją? – reguła SMART:

 • Czy cel, który zlecasz jest szczegółowy i mierzalny?
 • Co zrobić, aby pracownik był przekonany, że jego cel jest osiągalny?
 • Czy pracownik wie, jak zrealizować wynik? – jakie ma podjąć działania?
 • Czy cel jest rozplanowany w czasie?
Moduł 5

Kontraktowanie celów i zasad, czyli jak skutecznie planować i delegować zadania?

 • Rozmowa delegująca:
  → Jak przygotować się do rozmowy delegującej?
  → Z jakim spotykasz się pracownikiem? – diagnoza w oparciu o koncepcję zarządzania sytuacyjnego Blancharda.
  → W jakim stylu będzie prowadzona rozmowa: zachowaj balans między działaniami instruującymi, a aktywizującymi!
  → Struktura rozmowy planującej / delegującej.
 • Trening rozmów w oparciu o casy z realności uczestników.
 • Feedback od trenera i uczestników.
 • Wypracowanie Najlepszych Praktyk w obszarze delegowania w realności uczestników.

Szkolenie poprowadzi

Opinie uczestników

  Zapytaj o szkolenie!
  Masz pytania? Zadzwoń +48 691 495 816

  Sprawdź również

  Zarządzanie pracownikami – 4 klucze do zaangażowania pracowników

   Zaprezentuj się profesjonalnie

    Wywieranie wpływu i budowanie relacji