fbpx Poprawna i płynna komunikacja w biznesie – Brainstream

Poprawna i płynna komunikacja w biznesie

Poprawna i płynna komunikacja w biznesie

Zapytaj o szkolenie

CELE PROJEKTU

 • Budowanie efektywnych relacji z innymi w oparciu o poprawną komunikację pisemną.
 • Skuteczniejsze pisanie i odczytywanie treści.
 • Ustalanie priorytetów i dopasowywanie układu treści do możliwości percepcyjnych adresatów.
 • Odpowiadanie na korespondencję seryjną, wątki.
 • Rozwijanie kultury języka i odpowiedzialności pracowników za reputację banku.

Rozwijana wiedza / umiejętności / postawy:

 • Wiedza na temat zasad tworzenia różnych typów / treści komunikatów.
 • Wiedza na temat wymiarów wywierania wpływu (podejmowanie działań przez odbiorców informacji) i płynności wymiany informacji.
 • Wiedza na temat dobrej organizacji tekstu i treści informacji.
 • Wiedza 3 złote zasady powiadamiania i kultura języka korespondencji w korespondencji formalnej.
 • Umiejętności stosowania 3 złotych zasad uzyskania informacji zwrotnej i podjęcia działania przez odbiorcę w komunikowaniu pisemnym.
 • Umiejętność dostosowywania treści, w tym kluczowych słów i uzyskiwania oczekiwanych reakcji w rozmowie telefonicznej.
 • Wiedza i przypomnienie zasad poprawności językowej, zasad ortografii i gramatyki.
 • Umiejętność tworzenia skutecznych i czytelnych przekazów, e-maili.
 • Uświadomienie sobie korzyści ze stosowania różnorodnych stylów komunikowania, nadawania priorytetów w zależności od celu i zawartości informacji oraz pożądanych reakcji odbiorców.
 • Uświadomienie sobie związku pomiędzy poprawną korespondencją i rozmową telefoniczną z opinią o banku i jego pracownikach.

Program szkolenia

Moduł 1

Budowanie efektywnych relacji z klientami

 • Struktura efektywnych komunikatów. Cel komunikatu/ informacji, które przekazujemy..
 • Rodzaje komunikatu: Powiadomienia (do wiadomości), informacja o zmianach np. zmiany w procedurach, informacja wymagająca podjęcia działań przez adresata..
 • Rola i znaczenia odkrywania, zaspokajanie i przekraczania oczekiwań współpracowników w procesie przekazywania informacji.
 • Co jest pożądane, a co budzi sprzeciw i niechęć odbiorcy w komunikacji pisemnej. Popularne błędy językowe i kalki.
 • Trendy w komunikowaniu, „kultura smartfona” i co z tego wynika dla nas.
Moduł 2

Budowanie współpracy z otoczeniem – efektywne pisanie.

 • Na początek cel i „3 złote zasady powiadamiania” co, od kiedy/ kto.
 • Różnice w standardach między pismem (listem), a wiadomością elektroniczną.
 • E-mailowy savoir vivre.
 • Możliwe strategie zastosowania „3 złotych zasad” w zależności rodzaju komunikatu i kontekstu.
 • Unikanie typowych błędów takich jak kolokwializmy, tautologie i pleonazmy.
 • Interpunkcja, chochliki i literówki jako źródła nieporozumień i kabaretowych sytuacji.
Moduł 3

Uzyskiwanie efektu podjęcia działania

 • Jak pisać, aby uzyskać efekt podjęcia działania. 3 złote zasady uzyskiwania reakcji.
 • Praktyczne zastosowanie „złotych zasad”- ćwiczenia.
 • Wysoki priorytet i karygodne nadużycia tej funkcji. Ustalanie priorytetów w komunikacji pisemnej.
 • Zakończenie korespondencji – seryjne czy osobiste.
Moduł 4

Sztuka pisania służbowych e-maili

 • E-mailowy savoir vivre. Powitania, tytułowanie, ciąg korespondencji.
 • Poprawne formy grzecznościowe i powitania w korespondencji e-mailowej. Rodzaj może mieć znaczenie.
 • Duże i małe litery oraz stosowanie znaków interpunkcyjnych.
 • Pożegnanie, pozdrowienia, zakończenie korespondencji.
 • Uprzejmość i szacunek: zakończenie seryjne czy osobiste i ich wpływ na odbiorcę.
 • Wysoki priorytet i nadużycia tej funkcji.
 • Ustalanie priorytetów w komunikacji elektronicznej.
 • Efektywne odpowiadanie i wątki korespondencji w praktyce.
Moduł 5

Forma i poprawność językowa sojusznikami wiarygodności

 • Rozmowa telefoniczna: język formalny czy język dostosowany do wiedzy klienta?
 • Język bankowy czy język użytkownika? Co lepsze? – konto w banku czy rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy?
 • Język klienta a kolokwializmy. Ciężka sprawa czy złożona procedura?
 • Uprzejmość i asertywność.
Moduł 6

Rozmowa telefoniczna: Ćwiczenie czyni mistrza

 • Rozmowa telefoniczna o czym warto pamiętać.
 • Cel i kontekst rozmowy, pospiech a efektywność i poprawność.
 • Język polski „szpikowany” czy prawdziwy? Cechy języka służbowego.
 • Język bankowy czy język użytkownika? Co lepsze konto w banku czy rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy? Jak dopasować język bankowy do klienta, aby uniknąć pułapki kolokwialnych wyrażeń, dopasowanie języka finansistów do klienta w rozmowie telefonicznej.

Szkolenie poprowadzi

Opinie uczestników

  Zapytaj o szkolenie!
  Masz pytania? Zadzwoń +48 691 495 816

  Sprawdź również

  Zarządzanie pracownikami – 4 klucze do zaangażowania pracowników

   Zaprezentuj się profesjonalnie

    Wywieranie wpływu i budowanie relacji