fbpx Motywowanie i angażowanie pracowników – Brainstream

Motywowanie i angażowanie pracowników

Motywowanie i angażowanie pracowników

Zapytaj o szkolenie

Rozwiną kompetencje i umiejętności:

 • Wpływania na zaangażowanie członków zespołów.
 • Rozpoznawania źródeł motywacji członków zespołu oraz dostosowania adekwatnych działań.
 • Wzmacniania motywacji pracowników poprzez rozwijanie u nich motywacji wewnętrznej.
 • Identyfikowania motywacyjnego DNA i wykorzystania tej wiedzy do motywowania innych.
 • Odkodowania własnego DNA i realizowania swojego potencjału w oparciu o tę wiedzę.
 • Udzielania informacji zwrotnej dopasowanej do typu DNA.
 • Stosowania narzędzi coachingowych do poszerzania perspektywy pracownika i lepszego wykorzystania jego potencjału.
 • Prowadzenia rozmów feedbackowych.
 • Różnicowania swoich działań w zależności od generacji.

Otrzymają narzędzia:

 • Kontinuum motywacyjnego SDT (Self Determination Theory) Ryan’a & Deci’ego.
 • Model motywacyjnego DNA.
 • Mapa zespołu.
 • Struktury informacji zwrotnej – opcja.
 • Rozmowa feedbackowa: Zasada 4 Zet, struktura GOLD.
 • Rozmowa MOC’y.
 • Charakterystyka i sposoby motywowania przedstawicieli różnych pokoleń.

Metody pracy:

 • Gry szkoleniowe.
 • Prezentacje interaktywne.
 • Kwestionariusze.
 • Gry online z zastosowaniem aplikacji na spartfony.
 • Ćwiczenia indywidualne i warsztaty w podgrupach.
 • Materiał wideo.
 • Case study.

Program szkolenia

Moduł 1

Co motywuje i buduje zaangażowanie?

„Koncepcja SDT Ryan’a & Deci’ego:
→ Kontinuum motywacji – 6 poziomów zaangażowania – od całkowitego braku (amotywacja) do całkowitej wewnętrznej motywacji.
→ „Dlaczego ludzie są zmotywowani?” – motywowanie vs tworzenie pracownikom warunków do motywowania samych siebie.
→ 4 potrzeby, których zaspokojenie stanowi podstawę do kształtowania motywacji wewnętrznej: Autonomia, Przynależność, Kompetencja, Istotność.

Moduł 2

Jak zarządzać zaangażowaniem ludzi w kontekście SDT Ryan’a & Deci’ego?

 • Rozpoznawanie poziomów zaangażowania na podstawie komunikatów – ćwiczenie „Rozsypanka” w podgrupach.
 • Case study – przykłady pracowników na różnych etapach zaangażowania: warsztat
  w podgrupach, omówienie na forum.
 • Budowanie komunikatów menedżerskich dopasowanych do pracowników na różnych etapach zaangażowania.
 • Stymulowanie dojrzałości przez lidera – zaspakajanie potrzeb: Przynależności, Kompetencji, Autonomii, Istotności.
Moduł 3

Motywacyjne DNA – typologia motywacji wg Tamary Lowe – wzmacnianie automotywacji.

 • Model motywacyjnego DNA? – interaktywna prezentacja.

→ Jak powstał model i co opisuje?
→ 4 zasady motywacji.
→ Wymiary motywacyjne – wprowadzenie na podstawie krótkich ćwiczeń diagnostycznych.
– Wydajność vs Kontaktowość.
– Stabilność vs Zmienność.
– Nagrody zewnętrzne vs wewnętrzne.
→ Przykładowe typy motywacyjne i ich charakterystyka.

 • „Motywacyjna instrukcja obsługi”.
Moduł 4

Quiz online z wykorzystaniem aplikacji kahoot.com –

Podsumowanie zdobytej wiedzy na temat koncepcji SDT Ryan’a & Deci’ego oraz motywacyjnego DNA – wygrywa szybkość i trafność.

Moduł 5

Mapa mojego zespołu – integracja wiedzy i przeniesienie wniosków dotyczących angażowania na realność uczestników.

 • Analiza wybranego pracownika pod kątem jego poziomu zaangażowania oraz motywacyjnego DNA – praca indywidualna.
 • Zaplanowanie działań dla tych pracowników – praca w dwójkach.
 • Dyskusja na forum.
Moduł 6

Wykorzystanie narzędzi coachingowych do zwiększania wewnętrznej motywacji.

 • Gra „Siła założeń” – angażująca gra, w której, aby znaleźć rozwiązanie uczestnicy muszą poszerzyć perspektywę myślenia i zmienić swoje założenia. Gra stanowi wprowadzenie
  do modelu pracy coachingowej.
  → Cele i istota coachingu? – praca na potencjale, poszerzanie perspektywy, praca
  z przekonaniami vs rozliczanie i „dociskanie”.
  → 5 założeń Ericssona.
  → Pułapki w stosowaniu metod coachingowych.
 • Rozmowa feedbackowa z wykorzystaniem narzędzi coachingowych.
  → Zasada 4 Zet:
  – Zapytaj.
  – Zakomunikuj.
  – Zaplanujcie wspólnie.
  – Zmotywuj.
 • Rozmowa z wykorzystaniem struktury GOLD – trening.
  → G – what was your Goal?
  → O – what was the Outcome?
  → L – what did you Learn?
  → D – next time what will you do Differently?

Szkolenie poprowadzi

Opinie uczestników

  Zapytaj o szkolenie!
  Masz pytania? Zadzwoń +48 691 495 816

  Sprawdź również

  Zarządzanie pracownikami – 4 klucze do zaangażowania pracowników

   Zaprezentuj się profesjonalnie

    Wywieranie wpływu i budowanie relacji