fbpx LIDER W ZMIANIE – Brainstream

LIDER W ZMIANIE

LIDER W ZMIANIE

Zapytaj o szkolenie

Uczestnik po szkoleniu zna:

 • 3 fazy zmiany: Rozmrożenie, Wdrożenie, Zamrożenie.
 • Obszary koncentracji oraz zadania menedżera na poszczególnych etapach zmiany.
 • Emocje i efektywność w zmianie.
 • Źródła, rola i znaczenie oporu w zmianie.
 • Postawy wobec zmiany.
 • Metody zarządzania postawami w zmianie.

Rozwijane umiejętności:
Uczestnik po szkoleniu potrafi:

 • Tworzyć wizie efektów zmiany.
 • Prowadzić spotkań komunikujących zmiany restrukturyzacyjne i organizacyjne.
 • Komunikować zmiany – przygotować i wygłosić expose w zmianie.
 • Radzic sobie w sytuacjach trudnych i zarządzanie emocjami pojawiającymi się w trakcie komunikowania informacji i bezpośrednio po tym procesie.
 • Zarządzać postawami w zmianie, w tym:
 • Budować zaangażowanie pracowników reprezentujących różne postawy podczas codziennej pracy.
 • Prowadzić rozmowy z pracownikami przyjmującymi postawę: antagonisty, biernego oporu, neutralnego, gotowego do pomocy w zmianie, zaangażowanego w zmianę.
 • Radzic sobie z obiekcjami pracowników.
 • Motywować i przewodzić w okresie transformacji.

Narzędzia:

 • Expose lidera w zmianie – motywujące komunikowanie zmian.
 • Mapa zaangażowania – czynniki diagnozujące postawy w zmianie.
 • Struktury rozmów: z pracownikami przyjmującymi postawę: antagonisty, biernego oporu, neutralnego, gotowego do pomocy w zmianie, zaangażowanego w zmianę.
 • Krzywa efektywności w zmianie.
 • Krzywa emocji w zmianie.
 • Wzór na pokonanie oporu pracownikow w zmianie.

Program szkolenia

Modul 1

Wprowadzenie w tematykę szkolenia:

 • Omówienie programu szkolenia.
 • Przedstawienie celów szkolenia.
 • Rozpoznanie celów szkoleniowych uczestników.
 • Zakontraktowanie wspólnej.
Moduł 2

Wprowadzenie w formułę zajęć:

 • Założenia, zasady, intencje i korzyści z pracy ze studium przypadku.
 • Film wprowadzający w studium przypadku.
Moduł 3

Przed ogłoszeniem zmiany:

 • Krzywa zmiany – dlaczego organizacje się zmieniają.
 • Typowe postawy i „strategie przetrwania” pracowników. Korzyści oraz zagrożenia postawy reaktywnej i proaktywnej.
 • Jak pozyskiwać informacje od przełożonych?
 • Odniesienie do realności – postawy pracowników i atmosfera w zespole.
 • Warsztat umiejętności:
 • Trudne rozmowy z przełożonym, zespołem i antagonistami.
Moduł 4

Tworzenie i komunikowanie wizji:

 • Wzór na zmianę – dlaczego część zmian organizacyjnych się nie udaje.
 • Wizja zmiany – wizualizacja stanu docelowego.
 • Planowanie działań w zmianie.
 • Warsztat umiejętności: Expose lidera w zmianie (co i jak zakomunikować zespołowi?).
Moduł 5

Postawy wobec zmian:

 • Emocje w zmianie. Krzywa zmiany.
 • „Mapa zaangażowania” pracowników w proces zmiany.
 • Analiza zespołu i stopnia wpływu poszczególnych osób.
 • Kolejność i priorytety w podejmowaniu interwencji menedżerskich.
 • Warsztat umiejętności: Rozmowy indywidualne z pracownikami – praca z postawami.
 • Schematy rozmów z poszczególnymi typami postaw pracowników.
Moduł 6

Rozumienie oporu i praca z obiekcjami:

 • Opór jako norma.
 • Szczerość i wiarygodność jako podstawa docierania do pracowników.
 • Odniesienie do realności – postawy i opór pracowników.
Moduł 7

Wzmacnianie efektów zmiany:

 • Siły i procesy wzmacniające efekty zmiany.
 • Monitorowanie zmian i bieżąca polityka informacyjna.
 • Przygotowanie się do spotkania podsumowującego.
 • Informacja zwrotna – wzmacnianie pozytywnych cech w zmianie.
 • Warsztat umiejętności:
 • Przeprowadzenie spotkania podsumowującego / końcowego.
Moduł 8

Mechanizmy zmiany a realna sytuacja organizacyjna:

 • Analiza obecnej sytuacji – definiowanie możliwych działań.
 • Jak wzmacniać zaufanie w relacji pracownicy-szefowie w sytuacji dużych zmian?
 • Możliwe interwencje menedżerskie w bieżącej sytuacji organizacyjnej.
Moduł 9

Podsumowanie szkolenia:

 • Ewaluacja: ankiety szkoleniowe.
 • Certyfikaty dla uczestników szkolenia.

Szkolenie poprowadzi

Opinie uczestników

  Zapytaj o szkolenie!
  Masz pytania? Zadzwoń +48 691 495 816

  Sprawdź również

  Zarządzanie pracownikami – 4 klucze do zaangażowania pracowników

   Zaprezentuj się profesjonalnie

    Wywieranie wpływu i budowanie relacji