fbpx Komunikacja Interpersonalna: Poziom Zaawansowany – Brainstream

Komunikacja Interpersonalna: Poziom Zaawansowany

Komunikacja Interpersonalna: Poziom Zaawansowany

Zapytaj o szkolenie

Uczestnicy dzięki udziałowi w szkoleniu:

Zbudują postawę:

 • Docenienia roli emocji w efektywnej komunikacji oraz myśleniu i podejmowaniu decyzji
 • Otwartości i akceptacji różnic typologicznych pomiędzy współpracownikami
 • Rozwoju dzięki samopoznaniu mocnych i potencjalnie słabych stron

Rozwiną umiejętności:

 • Wykorzystania emocji w procesie komunikacji
 • Rozumienia emocji przeżywanych przez siebie i innych
 • Diagnozowania stylów zachowań i komunikacji współpracowników i przełożonych
 • Doboru adekwatnego sposobu komunikowania się, uwzględniającego style zachowań partnerów
 • Zarządzania emocjami w trudnych sytuacjach komunikacyjnych

Zdobędą wiedzę pozwalającą wykorzystywać narzędzia:

 • Siła oddziaływania komunikacji na bazie emocji i wartości
 • Słownik emocjonalny – adekwatne komunikowanie emocji w kontakcie zawodowym
 • Praktyczne podpowiedzi na temat mocnych stron i obszarów do rozwoju w raporcie z analizy DISC
 • „Typologiczna instrukcja obsługi” – jak komunikować się z różnymi stylami zachowań?
 • Interwizja jako efektywna metoda współpracy przy grupowej komunikacji

Program szkolenia

Moduł 1

Rola inteligencji emocjonalnej we współczesnej komunikacji

 • ◦ Co to jest inteligencja emocjonalna? Po co istnieją emocje i jak się przekładają na efektywność? Dyskusja moderowana z wykorzystaniem technik twórczych.
 • Mayer, Caruso i Salovey – model zdolnościowy, kontra Goleman – model mieszany. Prezentacja trenerska, która ma na celu pokazanie różnic pomiędzy naukowym a popularnym rozumieniem istoty inteligencji emocjonalnej.
Moduł 2

Moja inteligencja emocjonalna (jeśli zostanie wybrana opcja badania IE za pomocą testu TIE).

 • Analiza własnego profilu inteligencji emocjonalnej – rozdanie wyników testu.
 • Silne strony profilu IE – korzyści z inteligencji emocjonalnej.
 • Słabe strony profilu IE – koszty zaniedbań w tym obszarze.
Moduł 3

Rozpoznawanie, nazywanie i rozumienie emocji u siebie i innych, jako podstawa skutecznej komunikacji

 • Emocje podstawowe: radość, smutek, strach, złość, wstręt, zaskoczenie
 • Niewerbalne i fizjologiczne wskaźniki emocji: ćwiczenie w podzespołach
 • Rozpoznawanie emocji: ćwiczenie z wykorzystaniem fotografii i fragmentów filmowych
 • „Rozpoznaj moje emocje” – ćwiczenia interaktywne budujące otwartość uczestników
 • Rozpoznanie emocji a komunikacja z partnerami
Moduł 4

Asymilacja, wzbudzanie określonych stanów emocjonalnych

 • Kiedy brak emocji ogranicza myślenie a w konsekwencji komunikację?
 • Wzbudzanie emocji w celu efektywnego wywierania wpływu na otoczenie
 • Rozgrzewka kreatywna: wprowadzanie nastroju „ludycznego” (radość) sprzyjającego grupowej komunikacji przy zebrań czy spotkań twórczych
Moduł 5

Rozumienie emocji własnych i innych osób jako źródło informacji.

 • Doskonalenie rozumienia emocji poprzez poszerzenie słownictwa emocjonalnego.
 • Rozbiór emocji złożonych na emocjonalne części składowe: ćwiczenie
Moduł 6

Typologia DISC: style komunikacji a inteligencja emocjonalna

 • Charakterystyka czterech podstawowych stylów zachowań
 • Diagnoza typologiczna – ćwiczenie z wykorzystaniem materiału filmowego
 • Typologiczny profil naturalny i wyuczony
 • Mapa grupy pokazująca typologiczne style komunikowania się
 • Celem modułu jest rozwój umiejętności rozpoznawania typów na bazie skal jungowskich.
Moduł 7

Jak komunikować się z różnymi stylami zachowań?

 • Budowanie „typologicznej instrukcji obsługi”: jak współpracować i komunikować się z poszczególnymi stylami zachowań? Praca w podgrupach „typologicznych”
 • Rozwijanie elastyczności komunikacyjnej
 • Dopasowanie komunikacyjne do stylu rozmówcy na przykładzie udzielania pochwał
Moduł 8

Zarządzanie emocjami – strategia emocjonalna uwzględniająca typologię zachowań

 • „Emocjonalne case study” z realności uczestników. Praca nad trudnymi komunikacyjnie i emocjonalnie sytuacjami zgłoszonymi przez uczestników, z wykorzystaniem metody interwizji:

→ opis sytuacji, koloryt emocjonalny i istotne fakty (uczestnicy zadają pytania)
→ podpowiedzi i interpretacje uczestników: zmiana punktu widzenia, diagnoza typologiczna bohaterów sytuacji, dzielenie się doświadczeniami (osoba zgłaszająca problem słucha, nie dyskutuje)
→ refleksje i wnioski osoby zgłaszającej – co mnie zainspirowało, jakie rozwiązanie chciałbym wypróbować?

Szkolenie poprowadzi

Opinie uczestników

  Zapytaj o szkolenie!
  Masz pytania? Zadzwoń +48 691 495 816

  Sprawdź również

  Zarządzanie pracownikami – 4 klucze do zaangażowania pracowników

   Zaprezentuj się profesjonalnie

    Wywieranie wpływu i budowanie relacji