fbpx Efektywny zespół – Brainstream

Efektywny zespół

Efektywny zespół

Zapytaj o szkolenie

Uczestnicy dzięki udziałowi w szkoleniu:

Rozwiną kompetencje i umiejętności:

 • Budowania efektywnych zespołów w świecie zmienności.
 • Rozpoznawać potrzeby zespołu w zależności od fazy rozwoju.
 • Dopasowania działań menedżerskich do etapów rozwoju zespołu.
 • Zapobiegania dysfunkcjom zespołu.
 • Budowania otwartości w komunikacji i współpracy.
 • Przyjmowania i udzielanie informacji zwrotnej – indywidualnej i zespołowej.
 • Budowania zespołów samozarządzających się.
 • Prowadzenia dyskusji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych podczas pracy grupowej.
 • Omawiania i udoskonalania na bieżąco procesu pracy.
 • Usprawniania komunikacji między członkami zespołu.

Otrzymają narzędzia:

 • Fazy rozwoju zespołu wg Tuckmana.
 • Bank działań menedżera na poszczególnych etapach rozwoju zespołu.
 • Model 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg. P. Lencioniego.
 • Kwestionariusz pracy zespołowej.
 • Modele informacji zwrotnej – FUKO.
 • Metody udzielania feedbacku w grupie – „Rozgwiazda”, „Coctail party”, „Koperty”.
 • VUCA.
 • Charakterystyka zwinnych zespołów.
 • 5 kompetencji facylitatora.

Metody pracy:

 • Gry szkoleniowe.
 • Prezentacje interaktywne.
 • Kwestionariusze.
 • Gry online z zastosowaniem aplikacji na spartfony.
 • Ćwiczenia indywidualne i warsztaty w podgrupach.
 • Materiał wideo.
 • Karty feedbackowe.

Program szkolenia

Moduł 1

Fazy rozwoju zespołu i warunki efektywności zespołu wg 5 dysfunkcji pracy zespołowej P. Lencioniego.

 • Gra „Symbole” – doświadczenie pracy zespołowej.
 • „Symbole” to złożone i wciągające zadanie wymagające komunikacji, wykonywane pod presją czasu. Stanowi interesujące doświadczenie, w którym, aby odnieść sukces, grupa ludzi musi stworzyć zespół skoncentrowany na realizacji wspólnego celu, wypracować efektywną metodę pracy grupowej, zastosować umiejętności komunikacyjne i umiejętnie zarządzić potencjałem zespołu.
  W trakcie gry grupa przechodzi przez poszczególne fazy zespołu. Podejmując wyzwanie, jakie stawia przed nimi ćwiczenie, uczestnicy muszą zmierzyć się z problemem oraz mają sposobność doświadczać na bieżąco skutków poprawy procesu.
 • Omówienie gry – kluczowe wnioski pod kątem faz rozwoju zespołu oraz działań wspierających rozwój i efektywność zespołu.
 • Fazy rozwoju zespołu wg. Tuckmana (Forming, Storming, Norming, Performing).
 • Budowanie dojrzałości zespołu – od zespołu sterowanego zewnętrznie do samoorganizacji:
  → 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg P. Lencioniego.
  → Koncentracja na budowaniu zaufania oraz umiejętności pracy grupowej jako głównych kierunek w rozwijaniu zespołu i zapobieganiu jego dysfunkcjom.
Moduł 2

Rozwijanie zespołu – jak z grupy ludzi uczynić samoorganizujący się zespół?

 • Różne potrzeby zespołu w poszczególnych fazach rozwoju.

→ Kontekst nowego zespołu.
→ Kontekst doświadczonego zespołu.

 • Rola lidera w zależności od poziomu rozwoju zespołu:

→ Od dyrektywności do empowermentu – koncentracja na organizowaniu pracy vs tworzenie warunków i atmosfery wspierającej samoorganizację.
→ Działania menedżera na poszczególnych fazach rozwoju – gra na smartfony
+ praca grupowa.
→ Jak budować zaufanie, otwartość na konflikt, umiejętność pracy grupowej, odpowiedzialność i koncentrację na wyniku zespołu?

Moduł 3

Informacja zwrotna, jako kluczowe narzędzie zwinnych i efektywnych zespołów.

 • Rola informacji zwrotnej w budowaniu otwartości i współpracy.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej.
 • Podstawowy model informacji zwrotnej FUKO.
 • Język cech, a język zachowań i odczuć – ćwiczenie z kartami feedbackowe.
 • Trening udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.
 • Trudne sytuacje podczas udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej indywidualnej
  i grupowej:

→ Bank sytuacji.
→ Wypracowanie rozwiązań.

Moduł 4

Zwinność (Agile) – moda, czy konieczność?

 • Świat VUCA – prezentacja.
 • Wpływ zmienności na zespół.
 • Zwinność jako odpowiedź na wyzwania świata VUCA.
 • Zwinne zespoły i zwinne jednostki – czym się charakteryzują?

→ Elastyczność i adaptacyjność.
→ Bystrość, która pozwala zawczasu reagować na pojawiające się okazje.
→ Wytrzymałość, która pozwala radzić sobie z rosnącym rozchwianiem rynku
i nieprzewidywalnymi zmianami.
→ Zdolność dostrzegania prawidłowości.
→ Umiejętność szybkiego uczenia się i oduczania przestarzałych metod działania
i niepotrzebnych nawyków.
→ Sprawne transponowanie nowej wiedzy do praktyki.
→ Wysokie umiejętności komunikacyjne oraz umiejętność pracy grupowej.
→ Stawianie celu zespołu ponad cel jednostki.

 • Zwinny pracownik i zespół – jakie umiejętności komunikacyjne rozwijać?
Moduł 5

Rozwijanie umiejętności pracy grupowej.

 • Gra „Vega” – angażująca gra, podczas której uczestnicy uczą się zasad prowadzenia dyskusji, udzielania sobie feedbacku do poszczególnych etapów realizacji zadania oraz poprawiania na bieżąco procesu.
 • Moderowanie dyskusji – 5 kompetencji facylitatora.
 • Sytuacje trudne podczas pracy grupowej – jak reagować?:

→ Grupa lub część uczestników milczy.
→ Różne zaangażowanie członków grupy.
→ Reakcje emocjonalne.
→ Konflikty.

 • Feedback podczas pracy zespołowej oraz pomiędzy członkami zespołu:

→ Retrospektywa i review.
→ Feedback w trakcie pracy nad projektem.
→ Feedback podsumowujący.
→ Feedback z wykorzystaniem narzędzia „Rozgwiazda”.
→ Feedback z wykorzystaniem „Kopert”.
→ Coctail party – trening udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.

 • Sytuacje konfliktowe w zespole – zebranie przykładów i omówienie sposobów rozwiązania konfliktu.

Szkolenie poprowadzi

Opinie uczestników

  Zapytaj o szkolenie!
  Masz pytania? Zadzwoń +48 691 495 816

  Sprawdź również

  Zarządzanie pracownikami – 4 klucze do zaangażowania pracowników

   Zaprezentuj się profesjonalnie

    Wywieranie wpływu i budowanie relacji