fbpx Asertywność – Brainstream

Asertywność

Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad konstruktywnej komunikacji i asertywności.
 • Rozwijanie umiejętności formułowania konstruktywnych komunikatów wspierających budowanie relacji.
 • Rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych, w tym reagowania na niekonstruktywną presję, agresję i manipulację.
 • Pokazanie zasad budowania relacji z klientami zewnętrznymi.

Umiejętności:

 • Diagnoza własnej asertywności: mocne i słabsze strony.
 • Identyfikowanie zachowań asertywnych i nieasertywnych w relacjach z klientami.
 • Identyfikowanie własnych przekonań sprzyjających oraz blokujących zachowanie asertywne
 • Wyrażanie uczuć w sposób konstruktywny i wspierający wywieranie wpływu (elementy Inteligencji Emocjonalnej).
 • Obrona przed manipulacją i agresją (stawianie granic, neutralizowanie krytyki, odmowa).
 • Dbałość o realizację celów i potrzeb: wyrażanie opinii i wywieranie wpływu.
 • Dbałość o budowanie relacji z klientami w sposób asertywny.

Narzędzia:

 • Model rozwijania asertywności: przekonania – emocje – narzędzia asertywne.
 • Lista zachowań asertywnych i nieasertywnych w pracy zespołowej.
 • Mapa asertywności: obszary asertywnych/nieasertywnych zachowań.
 • Model E.Berne’a; czteropolówka pozycji życiowych (JA +/-, Ty +/-).
 • Lista sformułowań dla każdej z postaw.
 • 4 stopniowy model budowania relacji.
 • Lista praw asertywnych.
 • Słownik emocjonalny – sześć emocji podstawowych.
 • Strategie wykorzystania emocji w fazie „zielonej” oraz „czerwonej”.
 • Komunikat Ja.
 • Asertywna odmowa.
 • Techniki neutralizowania ataku osobistego i krytyki.
 • Czterostopniowa procedura stawiana granic.
 • Zasady asertywnego wyrażania opinii i potrzeb.
 • Pytania coachingowe „Rama rezultatu”.
 • Lista kroków wdrożeniowych przypisanych do rozwoju poszczególnych umiejętności asertywnych.

Program szkolenia

Moduł 1

Wprowadzenie w tematykę szkolenia:

 • Omówienie programu szkolenia.
 • Przedstawienie celów szkolenia.
 • Rozpoznanie celów szkoleniowych uczestników.
 • Zakontraktowanie wspólnej.
Moduł 2

Gra interaktywna „Symbole” – rozwiązywanie problemu we współpracy zespołowej; intensywna wymiana informacji i pomysłów, podejmowanie decyzji i wdrażanie ich:

 • Omówienie ćwiczenia: moje zachowania asertywne i nieasertywne w trakcie rozgrywki.
 • Przekazanie wyników kwestionariusza: mój profil asertywności.
 • Określanie celów rozwojowych.
Moduł 3

Prezentacja pozycji życiowych według E. Berne’a:

 • Rodzaje pozycji życiowych:

→ Asertywna.
→ Uległa.
→ Dominująca / agresywna.
→ Manipulacyjna.

 • Zasady komunikacji i typowe zwroty charakterystyczne dla każdej z postaw.
 • Ćwiczenie praktyczne: symulacje rozmów w oparciu o praktyczne zwroty asertywne
  w budowaniu relacji z klientem zewnętrznym w realiach PKO.

→ Wprowadzenie trenerskie.
→ Analiza „monologu wewnętrznego”.
→ Identyfikacja niekonstruktywnych przekonań.
→ Wybór alternatywnego przekonania konstruktywnego: moje motto asertywności.
→ Jak pracować nad zmianą przekonań w pracy z klientem zewnętrznym?
→ Czy emocje wspierają, czy też przeszkadzają w asertywności i budowaniu relacji?
→ Sześć emocji podstawowych, identyfikowanie ich oraz słownik emocjonalny.

 • Jak konstruktywnie wykorzystać emocje?:

→ Radość.
→ Smutek.
→ Złość.
→ Lęk.

 • Faza „zielona” i „czerwona” w wykorzystaniu emocji w rozmowie asertywnej.
 • Kiedy emocje są sprzymierzeńcem, a kiedy stanowią ryzyko w rozmowie?
Moduł 4

Komunikat Ja – najważniejsze narzędzie asertywności:

 • Znaczenie elementu emocjonalnego w komunikacie.
 • Ćwiczenie formułowania komunikatu Ja.
 • 4 stopniowy model budowania relacji z klientami.
Moduł 5

Zasady asertywnego odmawiania:

 • Narzędzie asertywnej odmowy i elastyczność w jego stosowaniu.
 • Ćwiczenie wykorzystania narzędzia.
 • Omówienie ćwiczenia: co wspiera, co utrudnia asertywną odmowę.
 • Zasady neutralizowania krytyki
 • Techniki neutralizowania krytyki:

→ Potwierdzenie (krytyka konstruktywna).
→ Sonda.
→ Zamiana oceny na opinię.
→ Komunikat „Ja”.
→ Zgoda częściowa.
→ Zgoda logiczna.
→ Zamglenia.

 • Ćwiczenie wykorzystania narzędzi.
 • Omówienie ćwiczenia: co wspiera, co utrudnia asertywną reakcję na atak osobisty.
Moduł 6

Czterostopniowa procedura stawiania granic:

 • Ćwiczenie wyrażania opinii i potrzeb w przygotowanych sytuacjach (case study). Feedback
  i omówienie symulacji:

→ Identyfikowanie pozycji życiowych w trakcie symulowanej rozmowy z klientem zewnętrznym.

Szkolenie poprowadzi

Opinie uczestników

  Zapytaj o szkolenie!
  Masz pytania? Zadzwoń +48 691 495 816

  Sprawdź również

  Zarządzanie pracownikami – 4 klucze do zaangażowania pracowników

   Zaprezentuj się profesjonalnie

    Wywieranie wpływu i budowanie relacji