fbpx Miasto marzeń – Brainstream

Miasto marzeń

  • Typ:
  • Outdoor
  • Indoor
Zobacz więcej

Uczestnicy wspólnie planują, projektują i konstruują Miasto Marzeń, które na przykład może odzwierciedlać wartości przyjęte organizacji.

Uczestnicy są dzieleni na grupy, które pracują nad różnymi dzielnicami miasta. Dodatkowo istnieje podział na różne grupy zawodowe – konstruktorzy, malarze, budowniczy, urbaniści, architekci, kierownicy budowy, liderzy grupy – tu są wszyscy niezbędni twórcy przestrzeni miejskiej. Wszystkie grupy odpowiadają za wspólne tworzenia projektu i jego realizację, ponieważ Miasto Marzeń budowane jest według konkretnych założeń urbanistycznych: ma podział na dzielnice, określoną liczbę mostów, parków czy stadionów sportowych. To wyzwanie, które budowniczy powinni spełnić stale komunikując się ze sobą

Uwzględnienie i pokazanie na makiecie wartości firmy odbywa się na przykład poprzez rozwieszanie plakatów miejskich, nadawanie nazw ulicom, parkom czy stadionom.

Powrót do kategorii eventów