fbpx Kreatywna rywalizacja – Brainstream

Kreatywna rywalizacja

  • Typ:
  • Outdoor
  • Indoor
Zobacz więcej

Uczestnicy biorą udział w artystycznych i kreatywnych konkurencjach i grach polegających na rywalizacji pomiędzy zespołami poprzez zdobywanie punktów. Podczas gry liczy się kreatywność, umiejętności abstrakcyjnego myślenia, pamięć wzrokowa, zdolności manualne, komunikacja w zespole, umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji, precyzja wykonania zadań. Każda konkurencja wymaga współpracy całego zespołu.

 

Przykładowe konkurencje:

  1. Budowanie komunikacji. Zadaniem uczestników jest malarskie skopiowanie geometrycznej kompozycji, składającej się z kilkunastu kolorowych elementów. Pierwsza grupa widzi obraz do skopiowania i ustnie przekazuje informacje drugiej grupie, która widzi tylko powstającą kopię, a nie widzi oryginału. Drugi zespół natomiast przekazuje informacje dalej osobom malującym. Od szczegółowości i trafności przekazywanych informacji zależy sukces całego zespołu.
  2. Kolorowe kropki. Gra polega na zapamiętaniu i odtworzeniu przez zespół obrazu składającego się z układu 60 kropek w różnych kolorach, które są rozmieszczone w regularnych pionowych i poziomych rzędach. Obraz do skopiowania zostaje zespołowi pokazany jedynie na kilkanaście sekund, a następnie cały zespół jednocześnie zaczyna malować. Każdy z uczestników maluje kropki w jednym wcześniej wylosowanym kolorze, dbając o jak najwierniejsze odwzorowanie kropek.
Powrót do kategorii eventów