fbpx Każdy jest aktorem, choć nie każdy gra swoją rolę. – Brainstream

Teatr

Każdy jest aktorem, choć nie każdy gra swoją rolę.

  • Typ:
  • Outdoor
  • Indoor
Zobacz więcej

Podczas tego eventu zadaniem uczestników jest przygotowanie sztuki teatralnej i odegranie spektaklu w 3 aktach. Realizmu i dreszczyku emocji dodaje zaaranżowana scena, profesjonalne oświetlenie, kostiumy, rekwizyty i elementy scenografii. Uczestnicy stają się aktorami i pracują na podstawie przygotowanego scenariusza, a do osiągnięcia celu niezbędna będzie współpraca całej grupy. Oferujemy dodatkowe warsztaty dykcji, impostacji, tańca czy szermierki dostosowane do scenariusza. Uczestnicy dodatkowo angażują się w projektowanie i budowanie scenografii, przygotowanie muzyki do spektaklu oraz oświetlenia. Finał to pokaz sceniczny przed publicznością, obrady jury i wręczanie nagród dla najbardziej kreatywnych grup aktorskich.

Powrót do kategorii eventów