fbpx Budowanie zespołu z wykorzystaniem technik teatralnych – Brainstream

Budowanie zespołu z wykorzystaniem technik teatralnych

WYDARZENIE ARTYSTYCZNE

  • Typ:
  • Outdoor
  • Indoor
Zobacz więcej

To wydarzenie podczas którego uczestnicy przez jeden lub dwa dni pracują nad realizacją spektaklu teatralnego. To autentyczne przeżycie, które angażuje uczestników i buduje ich doświadczenia pracy w grupie. To lustro, które odbija słabe i mocne cechy członków grupy i całego zespołu. To wydarzenie pozwala na doświadczanie i zmianę. Umożliwia uczestnikom poznanie warsztatu aktorskiego i przeżycie procesu tworzenia spektaklu teatralnego. Tworzenie spektaklu jest metaforą pracy w firmie, dlatego możliwe jest przeniesienie zdobytych doświadczeń na jakość pracy w firmie i wzajemne relacje w zespole.

Doświadczenie pracy aktorskiej jest okazją do:

  • odkrycia potencjału i odwagi wystąpienia w sytuacji publicznej
  • świadomego używania głosu, mowy ciała i gestów
  • rozszyfrowania tego co jest ?grą?, a co jest naturalnym, swobodnym byciem na scenie
  • szukania różnych sposobów budowania opowieści i obrazów
  • pracy z tremą
  • ?zejścia? do równego poziomu, ponieważ szefowie, liderzy i zespół pracują razem na scenie.

Cały proces może być zakończony pracą z trenerem, który przeprowadzi tzw. feedback – to ważny moment, który porządkuje wiedzę na temat tego co się wydarzyło i proponuje sposoby przeniesienia pozytywnych doświadczeń na pracę w firmie.

Powrót do kategorii eventów