fbpx

Jak być szczęśliwym i efektywnym, czyli Twój Well-being.

Jak być szczęśliwym i efektywnym, czyli Twój Well-being.

„Całe nasze życie to działanie i pasja. Unikając zaangażowania w działania i pasje naszych czasów, ryzykujemy, że w ogóle nie zaznamy życia”. Herodot

Wiele razy w mojej pracy zawodowej miałam do czynienia z osobami, które pomimo dużych umiejętności poznawczych i niekwestionowanych talentów, wpadały w rutynę, traciły pasję do działania oraz nie osiągały efektów na miarę swoich możliwości.

Inni tak bardzo zatracali się w pracy, że na pozostałe obszary swojego życia nie mieli już czasu i siły, tracąc przy tym bliskie osoby, ryzykując zdrowiem i ulegając wypaleniu zawodowemu w młodym wieku.

Według Aon Hewitt, firmy, które inwestują w budowanie zaangażowania osiągają: 2-krotnie wyższy wskaźnik wzrostu przychodów, nawet o 36% niższy wskaźnik rotacji pracowników, wyższą satysfakcję klientów i wyższą wartość dla udziałowców. Do zaangażowania pracowników nie wystarczą jednak tylko działania firm i Działów HR. Niezbędne jest nabycie przez pracowników umiejętności właściwego zarządzania swoją energią i emocjami, działania w oparciu o swoje talenty i mocne strony oraz dbania o siebie w tak szybkich i zmiennych czasach.

Łącząc swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu psychologii, coachingu, rozwoju osobistego, NVC i Mindfulness dzielę się z pracownikami w trakcie szkolenia sprawdzonymi metodami i rozwiązaniami oraz stwarzam przestrzeń do własnych refleksji, wniosków i odkryć. Każdy z uczestników szkolenia będzie miał okazję wypracować własne strategie działania, które zapewnią mu well- being i pozwolą w pełni cieszyć się życiem, a firma zyska w ten sposób zaangażowanych pracowników!

Nazwa szkolenia: Jak być szczęśliwym i efektywnym, czyli Twój Well-being.

Data szkolenia:
CENA

CEL SZKOLENIA

 1. Pracownicy poprawią swoją jakość życia poprzez lepsze zarządzanie sobą oraz relacjami, jakie budują z innymi ludźmi.
 2. Uczestnicy szkolenia będą efektywniej radzić sobie ze stresem i presją w sytuacji pracy, świadomie korzystając ze swoich talentów, wartości i empatii.
 3. Zyskają większą równowagę we wszystkich sferach swojego życia, a tym samym efektywność w pracy i życiu prywatnym.
 4. Nauczą się rozpoznawać niepokojące sygnały i podejmować działania, chroniące przed wypaleniem zawodowym.
 5. Wypracują strategie i nawyki, sprzyjające well-being.

DLA KOGO

  • Osoby aktywne zawodowo i prywatnie, które doświadczają od pewnego czasu przeładowania, zmęczenia i stresu.
  • Osoby, które łączą wiele ról zawodowych i prywatnych i przeciwdziałając wypaleniu chcą się nauczyć świadomie i optymalnie zarządzać swoją energią i zasobami osobistymi.
  • Osoby, dla których ważny jest zrównoważony rozwój osobisty.
  • Osoby, które chcą lepiej poznać siebie i nauczyć się działać w zgodzie ze sobą.
  • Osoby, które szukają zmian/usprawnień w relacjach, jakie tworzą z innymi ludźmi.
  • Wszyscy, dla których ważna jest profilaktyka i rozwój zamiast naprawiania.

INNOWACJE

  • Dostęp do platformy edukacyjnej, na której zamieszczone są dodatkowe materiały szkoleniowe.
  • Przed warsztatem – dostęp do narzędzi on-line, pozwalających ustalić: kluczowe talenty i wartości oraz towarzyszące osobie przekonania i emocje.
  • Zajęcia z programowania dla dzieci uczestników warsztatu lub dzieci pracowników firmy, z której pochodzą uczestnicy szkolenia.

  Dodatkowe działania wspierające dla uczestników 2-dniowego warsztatu: możliwość udziału w indywidualnych sesjach life-coaching, rozwojowych lub doradztwie, prowadzonych przez trenera warsztatu.

  Dodatkowe działania dla dzieci pracowników: zajęcia z programowania z robotem Cubetto, rozwijające umiejętności: logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, współpracy i kreatywności oraz wzmacniające wiarę we własne możliwości, rozbudzające pasję, zainteresowania i gwarantujące dobrą zabawę.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I „Ja i moje działanie”

 • Mój czas – moje działanie. Które z podejmowanych przeze mnie aktywności dodają mi energii, wiążą się z moimi zainteresowaniami i pasjami, wyzwalają flow, a które uważam za obowiązki, które „muszę” wykonać?
 • Moje potrzeby – moje strategie. Czy nie lubiane działania mogę zastąpić innymi? Jak sięgać po strategie , które będą w zgodzie ze mną i z ważnymi potrzebami?
 • Mój Logos: muszę, chcę, wybieram i decyduję… Jak słowa, które wypowiadamy budują nasze poczucie wpływu i odpowiedzialności? Jak wiąże się to z narzekaniem lub efektywnym i skutecznym działaniem? Jak budować na co dzień swoją proaktywność?
 • Moje mocne strony i talenty – jak je rozpoznać, rozwijać i w pełni wykorzystać w codziennym działaniu?
 • Moje nawyki – co robię w momencie spadku formy? Jak trwale budować nawyki, sprzyjające efektywności i poczuciu szczęścia?
 • Jak dziś dbam o swoje ciało i co mogę zrobić jutro, aby wspierało mnie w efektywnym działaniu?

Moduł II „Ja i moje myślenie”

 • Moja mapa a rzeczywistość – co buduje nasze mapy i jaki ma to wpływ na odbiór rzeczywistości?
 • Myśli-Uczucia-Działania-Nawyki – dlaczego warto dbać o to w jaki sposób myślimy i jak to zrobić na co dzień?
 • Moje przekonania i myśli automatyczne – co myślimy na temat siebie, innych ludzi i otaczającego nas świata? Które z naszych myśli i przekonań nas wspierają, a które ograniczają w działaniu?
 • Skalowanie, wyjątki, pytanie o cud, inwentaryzacja zasobów i inne przydatne techniki, które pomagają przejść od pesymizmu i narzekania do działania i rozwiązania.
 • Obserwacja bez interpretacji i oceny – najwyższa forma inteligencji czy może pierwszy krok w Porozumieniu bez Przemocy, który pomaga budować mosty zamiast barier? Jak to osiągnąć w świecie, w którym analityczne i krytyczne myślenie są zawsze w cenie?
 • Wartości - lista moich osobistych wartości, która ma wpływ na dokonywane przeze mnie wybory i podejmowane decyzje.
 • Inteligencja płynna, a skrystalizowana – dlaczego warto rozwijać się przez całe życie? Jak dziś dbam o swój umysł, aby jutro wspierał mnie w realizacji marzeń i wartości?

Moduł III „Ja i moje odczuwanie”

 • Moje emocje – czym są i jaką rolę pełnią w naszym życiu? Do czego są potrzebne i dlaczego warto je przyjmować z otwartością zamiast tłumić i ukrywać przed innymi?
 • Uczucia prawdziwe i rzekome – czyli jak odróżnić prawdziwe emocje od tych pochodzących z naszej głowy?
 • Paleta emocji zamiast dobrze i źle – jak poszerzać swój słownik i korzystać z niego na co dzień, aby bez skrępowania wyrażać to, co czujemy oraz docierać do kluczowych potrzeb?
 • Niezwykła moc empatii dla siebie oraz dla innych – jak słuchać emocji i potrzeb oraz jak je wyrażać w codziennym życiu?
 • Praktyka wdzięczności – jak korzystać z tego narzędzia do poprawy swojego samopoczucia oraz satysfakcji z życia?
 • Jak dbam o swoje odczuwanie i co zamierzam zmienić, aby było jeszcze lepiej?

Moduł IV „Ja i inni ludzie”

 • Mapa moich relacji z innymi – ilość, częstość, wzajemność, jakość. Co chcę w niej zmienić, aby być w większej równowadze i lepszym samopoczuciu? Co zrobię, aby to osiągnąć?
 • 4 kroki Porozumienia bez Przemocy (NVC) jako sposób komunikacji i postawy życiowej, budującej prawdziwe i głębokie relacje z innymi ludźmi.
 • Asertywność (stawianie granic, odmawianie, wyrażanie próśb i oczekiwań) jako postawa umożliwiająca realizację własnych celów z zachowaniem szacunku dla innych osób.
 • Win-win – jak rozwiązywać konflikty i sytuacje trudne, aby zadbać o interesy wszystkich stron i budować pomost na przyszłość?

Wydarzenie poprowadzi:

Anna Dołęgowska-Kowalska
Trener

Psycholog, konsultant HR, trener, coach,. Od 13 lat wspiera pracowników w rozwoju zawodowym i osobistym, a firmy w rozwoju kultury organizacyjnej i wdrażaniu konkretnych rozwiązań z zakresu L&D. Ukończone studia podyplomowe z coachingu i zarządzania ludźmi w firmie (ALK), szkoła trenerska (INTRA) oraz liczne szkolenia i certyfikacje z metod diagnostycznych, stosowanych w biznesie. Jako trener i coach wierzy w nieograniczony potencjał ludzi, z którymi się spotyka oraz łączy pracę na postawach z ćwiczeniem konkretnych umiejętności. Na co dzień występuje w różnych rolach (np. freelancer, żona, matka, córka, przyjaciel, trener, coach, konsultant HR), nieustannie poszukując równowagi oraz działając z pasją i w oparciu o swoje talenty. W wolnym czasie ćwiczy astangę, słucha muzyki i podróżuje.

OPIEKUN KLIENTA

Adrian Seroczyński
Opiekun Klienta
 • 691495816
 • adrian.seroczynski@gmail.com