fbpx

Zapraszamy na turkusową wyspę

Zapraszamy na turkusową wyspę

Szkolenie -opowieść o wojowniczym managerze, który pomimo przeciwności losu stworzył turkusowa wyspę w swojej firmie!

Świat wokół nas zmienia się dynamicznie. Zmienia się mentalność pracowników, ich oczekiwania i postawy. Zmienia się rola szefa, który z menadżera musi stać się prawdziwym liderem. Zmieniają się również oczekiwania klientów. Firmy i organizacje muszą dostosować się do nowych warunków. Stare metody zarządzania przestają działać,   pojawia się zupełnie inny model prowadzenia firmy – turkusowe organizacje – i to właśnie one najlepiej radzą sobie na konkurencyjnym rynku. Poznaj ideę turkusowego zarządzania.

 

Korzyści z wprowadzenia turkusowego zarządzania:

 • Stworzenie unikalnej kultury organizacyjnej opartej na współodpowiedzialności i zaangażowaniu pracowników.
 • Zwiększenie identyfikacji pracowników z firmą.
 • Wzrost motywacji i efektywności pracy.
 • Zwiększenie autorytetu lidera.
 • Wprowadzenie atmosfery przyciągającej młode talenty oraz ograniczenie fluktuacji kadr.
 • Poprawa konkurencyjności firmy na rynku.

Nazwa szkolenia: Zapraszamy na turkusową wyspę

Data szkolenia:
CENA

CEL SZKOLENIA

 1. Dowiesz się, dlaczego metody klasycznego zarządzania coraz częściej się nie sprawdzają.
 2. Poznasz ideę turkusowego zarządzania (TQM) oraz jej podstawowe założenia.
 3. Zdefiniujesz dojrzałość swojego zespołu do pracy w samozarządzającej się strukturze.
 4. Poznasz narzędzia, które pomogą Ci przeprowadzić Twój zespół od klasycznego zarządzania do turkusu oraz nauczysz się, jak zastąpić nimi dotychczas stosowane klasyczne metody.
 5. Dowiesz się, jak budować autentyczne relacje w zespole i jakie jest ich znaczenie dla efektywności pracy.
 6. Nauczysz się wspierać swoich pracowników w rozwoju i stymulować ich do jeszcze większego zaangażowania, współpracy i odpowiedzialności.
 7. Zdefiniujesz na nowo swoją misję, wizję oraz siebie w roli turkusowego lidera.
 8. Stworzysz swój indywidualny plan rozwoju zespołu / firmy w drodze do turkusu.

DLA KOGO

  • Managerowie
  • Liderzy
  • Kadra zarządzająca

INNOWACJE

  • Dostęp do platformy edukacyjnej na której umieszczamy dodatkowe materiały szkoleniowe.

PROGRAM SZKOLENIA

Ciemne strony klasycznego zarządzania:

 • Gra szkoleniowa „Fabryka“ - możliwość zderzenia emocji i postaw towarzyszących pracy w zespole w typowym schemacie organizacyjnym. Uczestnicy obserwują w trakcie gry mechanizmy powodujące spadek motywacji i wypalenie zawodowe oraz zmniejszenie chęci do współpracy w zespole.
 • Omówienie wniosków z gry.
 • Zagrożenia wynikająca klasycznych metod zarządzania, błędy zarządcze i ich skutki.
  • Co wspomaga a co ogranicza współpracę w zespole?
  • Jak klasyczne metody i narzędzia zarządzania wpływają na postawy i motywację pracowników?
  • Syndrom wyuczonej bezradności – co to jest i jak go uniknąć?
  • Efekt Golema – co to jest i z czego wynika?
  • Jak naprawdę działają systemy motywacyjne i jaki to ma wpływ na pracę zespołu?

Wprowadzenie do idei turkusowego zarządzania (TQM).

 • Case study - pozwala doświadczyć procesu samoorganizacji, przeanalizować go, ocenić jego wpływ na motywację i efektywność pracy zespołu.
 • Co to jest turkusowe zarządzania i na czym się opiera?
 • Samoorganizacja jako naturalny proces.
 • Jakie mechanizmy wykorzystuje TQM i jakie to przynosi efekty?
 • W jaki sposób wykorzystać tę wiedzę do stworzenia samoorganizującego się zespołu?

Czy każdy zespół jest gotowy na turkus?

 • Ewolucja stylów zarządzania wg F. Laloux.
 • Jakie warunki muszą być spełnione, by samoorganizacja była możliwa i efektywna?
 • Trzy filary turkusu.
 • Różnice pokoleniowe na rynku pracy – czego oczekują i jak nimi zarządzać?

Pierwsze kroki w stronę turkusu Jak przygotować zespół? - etapy przejścia od klasycznego zarządzania do samoorganizacji w zespole.

 • Udrażniaj komunikację – ćwiczenia - otwarta komunikacja w zespole, zarówno na linii szef – pracownik, jak i między wszystkimi członkami zespołu, jest fundamentem współpracy. W pracy samoorganizujących się zespołów poziom otwartości i wzajemnej akceptacji w zespole jest znacznie większy niż w zespołach zarządzanych tradycyjnie, dlatego komunikacja jest pierwszym elementem, o który należy zadbać w drodze do samozarządzania.
Pomocne narzędzia komunikacyjne:
 • wspierający feedback,
 • komunikacja bez przemocy,
 • przyjmowanie informacji zwrotnej.

Buduj zaufanie

 • Studium przypadku – celem tego modułu jest zrozumienie, jak na postawę pracowników oraz wzajemne zaufanie wpływają procedury oraz systemy motywacyjne. Zadaniem uczestników będzie przeanalizowanie ich oddziaływania oraz stworzenie ich alternatywy.

Gdzie jest szef? - rola lidera w samozarządzającym się zespole

 • ABC zarządzania coachingowego – na czym polega?
 • Model GROW
 • Przywództwo służebne – co to jest?
 • Studium przypadku i ćwiczenia w grupach, które pozwalają zrozumieć  i przećwiczyć podstawowe umiejętności.

Zwiększaj motywację zespołu

 • Jak panujące zasady wpływają na zaangażowanie czy poczucie współodpowiedzialności członków zespołu.
 • Jak zwiększać stopniowo poczucie decyzyjności w zespole?
 • Jak stworzyć dobry kontrakt zespołowy i indywidualny?

Moja Droga Rozwoju:

 • Diagnoza gotowości własnego zespołu / firmy.
 • Co chcę wzmocnić / utrzymać?; Co chcę zmienić? - zdefiniowanie i zapisanie celów rozwojowych w notatniku „Moja Droga Rozwoju”.
 • Indywidualny plan działania.

Wydarzenie poprowadzi:

Agnieszka Kasyaniuk-Piwko
Trener

Psycholog, menedżer, trener biznesu i administracji publicznej. Absolwent podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. Licencjonowany trener programu „Spadochron” dla osób planujących karierę i zmieniających zawód. Specjalizuje się w obszarach związanych z budowaniem samouczących się organizacji, zarządzaniem zasobami ludzkimi, rozwojem menadżerskim i osobistym. Członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu oraz Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Prezydencie m.st. Warszawy.

Doświadczenia biznesowe :

Realizował projekty rozwojowe dla firm i instytucji publicznych w obszarach związanych z zarządza-niem zasobami ludzkimi i rozwojem pracowniczym (FISE, analiza potrzeb, przygotowanie projektu rozwojowego, szkolenia, doradztwo, ewaluacja). Posiada doświadczenie w sprzedaży B2B (Orange, Telekomunikacja Polska S.A.), oraz B2C (Grupa Aviva).

Certyfikaty :

 • Certyfikat trenera biznesu
 • Licencja trenerska programu „Spadochron” dla osób planujących karierę i zmieniających za-wód.
 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi (UW)

OPIEKUN KLIENTA

Adrian Seroczyński
Opiekun Klienta
 • 691495816
 • as@brainstream.pl