fbpx

Train the Trainers

Train the Trainers

Nasza propozycja szkoleń Train the Trainer rozwija wiedzę i umiejętności z obszaru pracy trenera  niezbędne do efektywnego planowania, przygotowania i prowadzenia działań szkoleniowych z różnych obszarów wiedzy. Dostarczamy wiele praktycznych technik, skutecznych w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych tzw. twardych oraz miękkich.

Po warsztatach uczestnicy będą potrafili zorganizować i zoptymalizować proces szkoleniowy, zbadać potrzeby szkoleniowe uczestników oraz dostosować odpowiednie techniki szkoleniowe dla zapewnienia optymalnego rozwoju pracowników i osiągania celów biznesowych przez firmę.

Nazwa szkolenia: Train the Trainers

Data szkolenia: 12 czerwca 2019 - 14 czerwca 2019
CENA 1190 zł

CEL SZKOLENIA

 1. Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu warsztatu trenera, niezbędnych do samodzielnego planowania, konstruowania i profesjonalnego prowadzenia szkoleń.
 2. Poznanie zasad współpracy z grupą podczas procesu szkoleniowego
 3. Stosowanie uniwersalnych metod i technik trenerskich w prowadzeniu szkoleń twardych i miękkich
 4. Umiejętność interaktywnej pracy z grupą
 5. Wzmocnienie "swobody psychologicznej" w roli prowadzącego zajęcia
 6. Praktyczne wykorzystanie modelu uczenia się D. Kolba
 7. Stosowanie różnorodnych form pracy z grupą (mini wykład, dyskusja, case)
 8. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w grupie oraz adekwatne zarządzanie emocjami
 9. Praca z grupą w oparciu o dynamikę procesu grupowego

DLA KOGO

  • Pracownicy działów HR, którzy zdobyć wiedzę na temat prowadzenia warsztatów i szkoleń
  • Trenerzy szkoleń produktowych, miękkich, twardych chcący poznać praktyczną wiedzę z zakresu projektowania i prowadzenia szkoleń.
  • Managerowie, pracownicy, specjaliści chcący poznać zasady i praktyczną wiedzę prowadzenia szkoleń w codziennej pracy.

INNOWACJE

  Każdy z uczestników szkolenia będzie miał możliwość zaprojektowania z trenerem prowadzącym podczas sesji coachingowej własnego programu szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1: Otwarcie szkolenia

 • Przywitanie uczestników i przedstawienie trenera.
 • Cele szkoleniowe, przebieg zajęć, stosowanie metody  i informacje organizacyjne.
 • Rundka prezentacyjna - wzajemne poznanie się trenera i uczestników.
 • Cele indywidualne uczestników zajęć oraz kontrakt szkoleniowy.
 • Konwencja szkolenia trenerskiego w oparciu o instruktaż i trenerską informację zwrotną, odnoszącą się do meta poziomu.

Moduł 2: Autoprezentacja i postawa prowadzącego szkolenie trenerskie Rozpoczęcie spotkania – jako struktura trenerska

 • Analiza początku szkolenia - co jest ważne z perspektywy celu, przebiegu szkolenia, oczekiwań prowadzącego i potrzeb uczestników.
 • Funkcje dobrego początku – budowanie zaangażowania merytorycznego, bezpieczeństwa grupy oraz przestrzeni do nauki i rozwoju
 • Znaczenie kontraktu : poziom administracyjny, profesjonalny i psychologiczny – co oznacza i jak go zawierać z uczestnikami
 • Kontraktowanie – uważność na tzw. dystans psychologiczny trenera (kwartet szkoleniowy (trener, uczestnik, przełożony, HR), role uczestników kwartetu
 • Uświadomienie znaczenia prawidłowego początku w procesie całego szkolenia i roli początku w budowaniu autorytetu trenera
 • Mocny początek. Struktura 4xP oraz jej zastosowanie w praktyce trenerskiej.
 • Przećwiczenie umiejętność dobrania właściwych elementów początku do danego szkolenia - seria prezentacji własnych uczestników szkolenia
 • Omówienia, informacje zwrotne i rekomendacje w zakresie struktury otwarcia oraz autoprezentacji prowadzącego.

Moduł 3: Nowoczesne podejście do projektowania szkoleń

 • Poznanie trendów i badań dotyczących projektowania inspirujących form szkoleniowych
 • Trendy szkoleniowe na rok 2019
 • Efekt "WOW" w tworzeniu szkoleń - szansa czy zagrożenie?
 • Neuro nauki - jak wykorzystać indywidualne style uczenia się do tworzenia treningów,

Moduł 4: Specyfika uczenia dorosłych i cykl Dawida Kolb'a

 • Diagnoza preferowanego stylu uczenia się uczestnika – test
 • Różne style uczenia się dorosłych – konsekwencje dla grupy i prowadzącego
  • Cykl Kolba – narzędzie pracy szkoleniowej
  • Budowanie skutecznych przekazów szkoleniowych adekwatnych dla poszczególnych osób z różną typologią uczenia się
  • Wykorzystanie wiedzy do dobrego przygotowania się do realizacji szkoleń
  • Ograniczenie ilości błędów interpretacyjnych trenera wobec zachowań uczestników
  • Ćwiczenie praktyczne: Wykonywanie przygotowanych fragmentów własnych szkoleń ("twardych" lub "miękkich") na bazie cyklu D. Kolba- uczenia dorosłych.
  • Informacja zwrotna, wnioski rozwojowe

Moduł 5: Narzędzia w pracy trenera

 • Grywalizacja - poznanie zasad wykorzystania grywalizacji w tworzeniu szkoleń jako elementu motywującego uczestników do rozwoju
 • Od wykładu do symulacji - matryca projektowania dedykowanych aktywności szkoleniowych
 • Nowe technologie w szkoleniach - przykłady zastosowania w szkoleniach twardych / rozwojowych
 • Bank 20 narzędzi trenerskich

Moduł 6: Przygotowanie i projektowanie programu szkoleniowego w oparciu o aktywne techniki pracy

 • Określenie poziomów świadomości audytorium w celu dopasowania treści i zakresu merytorycznego.
 • Przypomnienie zakresu możliwych technik oraz zasad wyboru
 • Zasady przygotowania programów szkoleń
 • Pomiar efektywności szkoleń
 • Projektowanie konkretnych ćwiczeń w odniesieniu do określonych tematów merytorycznych
  • Faza wyboru programu.
  • Faza planowania (SMART) - urealnienie celów szkolenia
  • Sekwencje działań w poszczególnych modułach szkolenia - Praktyczny przewodnik
  • Angażowanie uczestników - ćwiczenia uczestników. Pisanie programów w podgrupach i prezentacja pomysłów na forum.

Moduł 7: Poradnik trenera

 • Podstawowe przygotowanie się do treningu (niezbędnik trenera)
 • Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami trenerskimi: instruktaż, wykład, trenerska informacja zwrotna
 • Głos, tempo, artykulacja – doskonalenie umiejętności operowania głosem w trakcie prowadzenia szkolenia – ćwiczenia

Moduł 8: Efektywność osobista trenera

 • Poszukiwanie zalążków indywidualnego stylu trenerskiego
 • Swoboda trenerska i interaktywność w relacji z grupą
 • Budowanie osobistej siły w kontakcie z grupą szkoleniową

Moduł 9: Prezentacje trenerskie -nagrania wideo 15 minutowych wprawek każdego z uczestników

 • Bieżąca informacja zwrotna – zaraz po wystąpieniu trenerskim dla każdego uczestnika z raportem rozwojowym 
 • Poszukiwanie indywidualnego stylu trenerskiego
 • Informacja wzmacniająca korzystne wybory zachowań trenerskich oraz wskazująca elementy warsztatu trenerskiego, które warto poprawić aby podnieść efektywność pracy z grupą

Moduł 10: Moderowanie dyskusji grupowej

 • „Koń Karola” i „Adwokat diabła” – ćwiczenia grupowe - moderacja w praktyce
 • W jaki sposób angażować uczestników do wypowiedzi i zajmowania własnych stanowisk
 • Podstawowe zasady prowadzenia dyskusji i wprowadzania interaktywności w grupie

Moduł 11: Dynamika procesu grupowego

 • Etapy procesu grupowego oraz opis zachowań uczestników
 • Obserwacja i rozumienie procesu grupowego – analiza dotychczasowej dynamiki procesu własnej grupy ( wnioski, refleksje, informacje zwrotne)
 • Formy pracy z grupą a proces grupowy – interwencje trenerskie adekwatne do etapu procesu grupowego (odniesienia do dotychczasowej pracy trenera i uczestników)
 • Style budowania relacji z grupą, a proces grupowy – autodiagnoza

Moduł 12: Prowadzenie ćwiczeń doskonalących umiejętności uczestników w odniesieniu do prowadzonych szkoleń

 • Typologia ćwiczeń wykorzystywanych w trakcie zajęć – prezentacja wybranych technik
 • Kosztowne błędy – jak ich uniknąć w tworzeniu agendy szkolenia
 • Sposoby angażowania uczestników zajęć w ćwiczeniową część szkolenia
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej w trakcie prowadzenia ćwiczeń
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia ćwiczeń

Moduł 13: Trenerski styl pracy a styl osobisty – mocne strony i ograniczenia

 • Diagnoza osobistego stylu pracy – test J. Hay
 • Wykorzystanie wiedzy o własnych preferencjach do pracy z grupą szkoleniową
 • Eliminowanie własnych ograniczeń, wpływających na pracę trenera
 • Doskonalenie i rozwijanie świadomości własnych mocnych stron.

Moduł 14: Skuteczne interwencje trenerskie w sytuacjach trudnych

 • Rola trenera w kształtowaniu prawidłowych procesów w grupie uczącej się
 • Trudni uczestnicy i rodzaje możliwych interwencji trenerskich
 • Buforowanie własnych emocji w reakcji na trudnych uczestników, lub trudne sytuacje trenerskie
 • Narzędzia radzenia sobie w sytuacjach trudnych w trakcie szkolenia
 • Ćwiczenia praktyczne - praca z oporem, brakiem motywacji, trudna grupa / trudny uczestnik

Moduł 15: Podsumowanie szkolenia

 • Indywidualne plan rozwoju - co jest moim atutem, a co priorytetem w doskonaleniu umiejętności prowadzącego szkolenia.
 • Ankiety i certyfikaty
 • Zamknięcie szkolenia i pożegnanie uczestników

Wydarzenie poprowadzi:

Iwo Konopek
Trener

“Mądry nigdy się nie gniewa. “

Cyceron

Trener, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, coach, socjolog i pedagog. Specjalista od rozwoju osobistego i szkoleń managerskich. Prowokator zmian i inspirator do działania. Kreator wizerunku, trener autoprezentacji.

Doświadczenia menadżerskie budowałem kierując zespołami w kilku firmach. Były to zespoły sprzedażowe lub projektowe w takich organizacjach jak Empik czy Telbridge.

Od 7 lat niemal bez przerwy spotykam się na sali szkoleniowej z kadra zarządzającą różnych firm i organizacji.Naliczyłem niemal 700 dni pracy na sali w obszarach menadżerskich.Szczególnie mocno przywiązany jestem do koncepcji K. Blancharda oraz P. Lencioniego.

OPIEKUN KLIENTA

Adrian Seroczyński
Opiekun Klienta
 • +48 691 495 816
 • as@brainstream.pl