fbpx

Trudne sytuacje w pracy menedżera

Trudne sytuacje w pracy menedżera

Praca szefa wymaga prowadzenia wielu rozmów ze swoimi pracownikami. To jakość tych rozmów decyduje o tym, czy zespół będzie zmotywowany i sprawny. Szczególnej uwagi wymagają sytuacje, które mogą spotkać się z oporem lub bojkotem zespołu np. wprowadzenie decyzji o dodatkowej pracy, dyscyplinowanie zespołu, karanie pracownika czy zwolnienie. Jak rozmawiać z pracownikami w takich trudnych sytuacjach? Jak radzić sobie z emocjami swoimi i pracowników?

Szkolenie w pełni bazuje na doświadczeniach uczestników w zakresie kierowania zespołem. Rozpoczyna się od zebrania twoich trudnych sytuacji komunikacyjnych, których doświadczyłeś i w przyszłości chciałbyś uniknąć a kończy konkretnym, gotowym do zastosowania rozwiązaniem. Zawartość szkolenia służy znalezieniu najlepszej metody pracy i komunikacji. Takiej, która buduje siłę i autorytet przywódczy managera. W trakcie warsztatu poznasz konkretne algorytmy prowadzenia trudnych rozmów, których celem jest budowanie autorytetu szefa i wzrost osobistej odpowiedzialności podległych pracowników za efekty pracy zespołu. Przećwiczysz nowy sposób wdrożenia standardu wymagań managerskich i nauczysz się efektywnie go egzekwować.

Nazwa szkolenia: Trudne sytuacje w pracy menedżera

Data szkolenia:
CENA 799 zł

CEL SZKOLENIA

 1. zwiększysz efektywność pracowników i ich zadowolenie z pracy dzięki poznaniu indywidualnych stylów działania
 2. zmniejszysz ryzyko powstawania konfliktów w miejscu pracy dzięki zastosowaniu poznanych technik komunikacji i konfrontacji pracowników
 3. wzmocnisz swój autorytet w miejscu pracy dzięki znajomości mechanizmów rządzących powstawaniem grup i zespołów pracowniczych
 4. dowiesz się jak sprawnie osiągnąć założone cele, dzięki praktycznym narzędziom budowania efektywnego zespołu
 5. zbudujesz środowisko pracy otwarte na komunikację, dzięki czemu zwiększysz współpracę i efektywność swoich pracowników
 6. zwiększysz skuteczność rozmów krytykujących i korygujących, dzięki czemu twoi pracownicy będą popełniali mniej błędów

DLA KOGO

  • managerowie, którzy chcą wymieniać się doświadczeniem ze stanowisk zarządczych, by porównywać rozwiązania wykorzystywane do zażegnania trudnym sytuacjom;
  • managerowie, którzy pragną oszczędzać czas potrzebny na rozwiązywanie trudnych sytuacji;
  • managerowie, którzy nie chcą dopuszczać do powstawania konfliktowych sytuacji w miejscu pracy;
  • managerowie, którzy chcą zwiększać efektywność swoich pracowników przez budowanie atmosfery miejsca pracy szybko radzącego sobie z problemami

INNOWACJE

  • Dostęp do platformy edukacyjnej na której umieszczamy dodatkowe materiały szkoleniowe
  • Praca na realnych trudnych sytuacjach uczestników szkolenia oraz zaplanowanie rozwiązań na podstawie matrycy rozwiązywania problemów.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1: Trudne sytuacje w zarządzaniu ludźmi

 • Sytuacje problematyczne – zebranie wszystkich sytuacji trudnych, które spotykają managerów
 • Siatka celów managerskich – zestawienie zachowań i postaw godnych wzmocnienia w zespole oraz zachowania i postawy do wyeliminowania
  • Metoda drzewa celów – jak rozpoznać, że delegowane zadanie może powodować niezadowolenie pracownika?
 • Wartości i oczekiwania szefa – najważniejsze cele managera
 • Proces grupowy – przełamywanie barier między zespołem a managerem
  • Formowanie się – budowanie pozytywnego pierwszego wrażenia i otwarcie grupy na współpracę
  • Etap burzy – przełamywanie oporów przed słuchaniem (radzenie sobie z tzw. efektem myślenia grupowego) i radzenie sobie ze ścieraniem się charakterów
  • Normalizowanie – budowanie atmosfery efektywnej współpracy
  • Faza działania – wspieranie działań przynoszących największe korzyści biznesowe
 • Ustanowienie standardu pracy – formalne i nieformalne normy współpracy. Po co? Kiedy? Jak je ustanawiać?

Moduł 2: – Psychologia w pracy managera

 • Psychologia osobowości – różnice indywidualne jako źródło nieporozumień w pracy
  • Rozpoznawanie stylów działania wg teorii osobowości C.G. Junga
  • Praca z typem czerwonym – nastawionym na efekty
  • Praca z typem żółtym – nastawionym na wpływ interepersonalny
  • Praca z typem zielonym – nastawionym na empatię i stabilne relacje
  • Praca z typem niebieskim – nastawionym na perfekcyjne wykonanie
 • Style działania pracowników zespołu – czyli jak dostosować delegowane zadanie do kompetencji pracownika, by zwiększyć jego efektywność
 • Co sprawia, że manager wzbudza posłuch? Test diagnostyczny źródeł władzy wg Frencha/Ravena

Moduł 3: Modelowanie zachowań pracowników

 • Modelowanie zachowań pożądanych – poznanie i przećwiczenie poprawnej formuły informacji zwrotnej
 • Modyfikowanie standardu – wprowadzanie trudnej decyzji i obrona własnych postanowień – omówienie każdego elementu algorytmu wprowadzania trudnej decyzji
 • Informacja zwrotna – nieodzowne narzędzie w codziennej pracy managera
  • Informacji zwrotna w pracy managera – dochodzenie do pożądanych rezultatów przy udzielaniu informacji zwrotnej pracownikom
  • Rozmowy oceniające, delegujące i uprawniające – praktyczne prowadzenie rozmów
 • Sesja nagrań video – symulacje rzeczywistych sytuacji, które wymagają udzielenia informacji zwrotnej
  • Analiza nagrań wraz z uwagami trenera w celu znalezienia elementów wymagających dalszej pracy

Moduł 4: Narzędzia wprowadzania dyscypliny w pracy managera

 • Dyscyplinowanie – znaczenie konsekwencji w uczeniu odpowiedzialności i samodzielności pracowników
 • Konstruktywna krytyka – jak to działa?
  • Wyznaczniki konstruktywnej krytyki
  • Rola konsekwencji i oczekiwań w konstruktywnej krytyce
  • Kary w procesie konstruktywnego krytykowania pracownika – kiedy i jak nakładać sankcje?
 • Karanie
  • sposoby rozliczania podwładnych z niewykonanego zadania
  • motywacyjny i demotywujący sposób udzielania kary
  • system kar
  • procedura skutecznego karania
 • Jak radzić sobie z oporem i emocjami w trakcie trudnych rozmów?
  • Odzwierciedlenie – prosta metoda na radzenie sobie z gniewem rozmówcy
  • Zgoda absolutna – technika zarządzenia sporem
  • Zdarta płyta – sposób na roszczenia niemożliwe do spełnienia
 • Sesja nagrań video – symulacje rzeczywistych sytuacji, które wymagają przeprowadzenia rozmowy krytykującej

Moduł 5: Narzędzia pobudzania samodzielności pracowników w pracy managera

 • Docenianie – narzędzia prioretyzowania pozytywnych zachowań
 • Nagradzanie
  • poszukiwanie indywidualnego systemu nagród
  • algorytm nagradzania – skuteczna rozmowa motywująca
 • Konstruktywna pochwała – za co i kiedy doceniać pracownika?
  • Pochwała jako najtańsze narzędzie motywacyjne
  • Model rozmowy doceniającej pracownika
 • Sesja nagrań video – symulacje rzeczywistych sytuacji, które wymagają nagrodzenia pracownika

Moduł 6: Zarządzanie konfliktem

 • Źródła konfliktów w zespołach – na co uważać podczas pracy w zespole, by nie powodować spięć?
 • Mechanizmy konfliktu – proces powstawania konfliktu – jak rozpoznać pojawiający się konflikt i kiedy na nie reagować?
 • Delegowanie odpowiedzialności i zapobieganie konfliktom – studium narzędzi komunikacyjnych (konfrontacja pracownika, rozmowy 1:1, mediacje grupowe, wyznaczanie liderów nieformalnych)
 • Konflikt a osobowość – jak rozpoznać osoby bardziej podatne do wchodzenia w konflikty interpersonalne?
 • Rozwiązywanie konfliktów w praktyce – praktyczna gra symulacyjna, w trakcie której uczestnicy będą musieli rozwiązać konflikt zespołowy.

Wydarzenie poprowadzi:

Iwo Konopek
Trener

Arystoteles

Trener, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, coach, socjolog i pedagog. Specjalista od rozwoju osobistego i szkoleń managerskich. Prowokator zmian i inspirator do działania.  Kreator wizerunku, trener autoprezentacji.

Doświadczenia menadżerskie budowałem kierując zespołami w kilku firmach. Były to zespoły sprzedażowe lub projektowe w takich organizacjach jak Empik czy Telbridge.

Od 7 lat niemal bez przerwy spotykam się na sali szkoleniowej z kadra zarządzającą różnych firm i organizacji.

Naliczyłem niemal 700 dni pracy na sali w obszarach menadżerskich.

Szczególnie mocno przywiązany jestem do koncepcji K. Blancharda oraz P. Lencioniego.

Doświadczenie trenerskie budował zaczynając od korporacji i firm sieciowych (Empik Sp. z o.o., Poczta Polska, Orange, Telbridge Sp. z o.o.), poprzez firmy sektora MŚP, na jednostkach sektora publicznego kończąc. Autor warsztatów rozwojowych wykorzystujących techniki parateatralne. Założyciel i lider kabaretu Pojutrze oraz teatru ulicznego Dialog. Współautor warsztatów teatru improwizacji dla trenerów. Prowokator i improwizator. Prywatnie pasjonat gotowania, teatru i żeglarstwa. Mistrz abstrakcyjnego, sarkastycznego humoru, podchwytliwych pytań i zagadek, kamiennej twarzy i mrugnięcia okiem. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Akademii Trenerów Biznesu.

 • Rekomendacja Trenera Warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Absolwent „Akademii Trenera Biznesu” Laboratorium Arkanów Biznesu
 • Absolwent studiów „Trener i menadżer ds. szkoleń” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Ponad 1000 dni na sali szkoleniowej

Charakter pracy:

W czasie szkolenia  bazuje na interakcjach zachodzących pomiędzy uczestnikami, dodając wiedzę
i doświadczenie trenerskie, poszukuje możliwości zastosowań wypracowanych wniosków w środowisku zawodowym uczestników. Jego szkolenia to w 60% czasu doświadczenia , w 20% emocje, w 20% wiedza twarda. Ten sposób podziału czasu pracy uwzględnia prawidłowości procesu grupowego według Lewina  i prawidłowości uczenia się ludzi dorosłych według Kolba. Umożliwia on zdobycie umiejętności, efektywne przyswojenie wiedzy oraz ukształtowanie pozytywnej postawy wobec przedmiotu szkolenia, co jest warunkiem niezbędnym do wdrożenia nowych umiejętności i treści w rzeczywistym środowisku pracy.

OPIEKUN KLIENTA

Adrian Seroczyński
Opiekun Klienta
 • +48 691 495 816
 • as@brainstream.pl