fbpx

Chcesz być bossem czy liderem ?

Chcesz być bossem czy liderem ?

„Jeśli biorę odpowiedzialność za was wszystkich tu zebranych – to jestem liderem. Ale jeśli będę ciekaw, co jest za rogiem mojej firmy, zainteresuję się, czy nie ma tam kogoś , to już jestem przywódcą“

Warsztat nowoczesne przywództwo w praktyce menedżera łączy praktyczne podejście biznesowe wdrażania przywództwa w pracę z zespołem, wyposaża uczestników szkolenia w praktyczne narzędzia osiągania celów biznesowych a także pozwala w realiach szkolenia wypracować praktyczne rozwiązania do wdrożenia z pracownikami.

Nazwa szkolenia: Chcesz być bossem czy liderem ?

Data szkolenia:
CENA 890 zł

CEL SZKOLENIA

 1. Poznasz praktyczne aspekty przywództwa w zarządzaniu zespołem
 2. Dowiesz się jak osiągać założone rezultaty biznesowe i realizować plany
 3. Przećwiczysz jak przekonywać i motywować podwładnych w trakcie rozmowy o planach i efektach
 4. Dowiesz się jak rozmawiać z podwładnymi, by zachęcić ich do szukania rozwiązań
 5. Dowiesz się w jaki sposób monitorować pracę podwładnych w sposób motywujący do zmiany i rozwoju
 6. Zdobędziesz wiedzą budowania postawy zaangażowania i odpowiedzialności u podwładnych
 7. Poznasz swój własny styl przywództwa oraz jego szanse i zagrożenia

DLA KOGO

  • managerowie, którzy chcą wymieniać się doświadczeniem ze stanowisk zarządczych
  • managerowie, którzy chcą poznać praktyczne podejście do przywództwa w zarządzaniu zespołem
  • managerowie, którzy chcą wypracować nowe podejście w zarządzaniu własnym zespołem
  • managerowie, którzy chcą zwiększać efektywność swoich pracowników przez budowanie atmosfery miejsca pracy
  • osoby zarządzające zespołami szukające inspiracji oraz praktycznej wiedzy w zakresie przywództwa

INNOWACJE

  • Dostęp do platformy edukacyjnej na której umieszczamy dodatkowe materiały szkoleniowe w zakresie przywództwa
  • Indywidualna diagnoza testem stylów przywództwa oraz omówienie wyników z każdym uczestnikiem przez trenera prowadzącego
  • Wypracowanie dobrych praktyk oraz wdrożenie działań w zakresie przywództwa w zespole.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1. Kluczowe zadania menedżera w organizacji

 • Analiza funkcjonowania organizacji na czterech poziomach
 • Cztery obszary działania lidera w organizacji
 • Dojrzałość lidera – adekwatna diagnoza źródeł barier w organizacji
 • Nowoczesne podejście do przywództwa w organizacji.
 • Rola przywództwa w efektywnym zarządzaniu zespołem.

Moduł 2. Założenia przywództwa w praktyce- jak osiągnąć sukces?

 • Równowaga pomiędzy zasobami, rezultatami a odpowiedzialność menedżerska
 • Planowanie zgodne z łańcuchem: Rezultat – Działania – Zasoby
 • Reguła SMART w myśleniu o indywidualnych planach
 • Cykl komunikacji zadaniowej: planowanie, monitorowanie, ocena

Moduł 3. Rozmowa o planach – skuteczność bez nacisku i dominacji

 • Cele menedżerskie w rozmowie planującej
  • Rezultat i jego plan realizacyjny
  • Czytelność zadań i sposobów ich wykonania
 • Osiągalność rezultatu – wspólne zadanie szefa i podwładnego
 • Struktura rozmowy planującej – logika poruszanych zagadnień
 • Komunikacyjne narzędzia dobrej rozmowy planującej

Moduł 4. Monitorowanie – wspieranie w poszukiwaniu rozwiązań

 • Monitorowanie a kontrola
 • Cele skutecznego monitorowania
  • Dbałość o rezultat – zwiększanie prawdopodobieństwa jego osiągnięcia
  • Budowanie zadaniowej odpowiedzialności podwładnego
 • Struktura rozmowy monitorującej – logika poruszanych zagadnień
 • Komunikacyjne narzędzia monitorowania

Moduł 5. Ocenianie rezultatu – wspólne wnioski na przyszłość

 • Cele menedżerskie w rozmowie oceniającej
  • Odbiór zadania i jakości jego wykonania
  • Ocena postawy podwładnego i współpracy z szefem
 • Menedżerska informacja zwrotna w rozmowie oceniającej
 • Struktura rozmowy oceniającej – logika poruszanych zagadnień

Moduł 6. Czynniki sukcesu w pracy menedżera

 • Dyrektywność czy orientacja na relacje z ludźmi?
 • Umiejętność diagnozy etapu rozwoju pracownika
 • Elastyczność i efektywność stosowanego stylu zarządzania
 • Cztery style zarządzania wg K. Blancharda - wybór czy konieczność?
 • Zachowania efektywne i nieefektywne w czterech stylach zarządzania
 • Jak wdrożyć przywództwo w praktyce biznesowej? – przykłady dobrych praktyk

Moduł 7. Przywództwo w praktyce menedżerskiej

 • Dojrzałe przywództwo – połączenie koncepcji Zarządzania Sytuacyjnego i praktyki Zarządzania Zorientowanego na Rezultaty (ROM)
 • Specyfika działania menedżera w czterech stylach zarządzania
 • Case study uczestników szkolenia
 • Test stylów przywództwa

Moduł 8. Nowoczesne koncepcje motywacji

 • Określenie czynników demotywujących i sposobów przeciwdziałania im
 • Metafory motywowania
 • Skuteczność kar i nagród
 • Czynniki motywujące i demotywujące wg F. Herzberga dzisiaj
 • Rozumienie potrzeb pracowników jako drogowskaz w wyborze sposobów motywowania wg DNA Motywacyjnego

Moduł 9. Motywowanie w praktyce kierowania ludźmi

 • Pochwała indywidualna i zespołowa
 • Prawa motywowania wg R.Denny’ego i praktyczne ich zastosowanie - autodiagnoza
 • Bank skutecznych sposobów motywowania pozafinansowego
 • Koło krytyki wg Schoena

Wydarzenie poprowadzi:

Iwo Konopek
Trener

“Mądry nigdy się nie gniewa. “

Cyceron

Trener, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, coach, socjolog i pedagog. Specjalista od rozwoju osobistego i szkoleń managerskich. Prowokator zmian i inspirator do działania.  Kreator wizerunku, trener autoprezentacji.

Doświadczenia menadżerskie budowałem kierując zespołami w kilku firmach. Były to zespoły sprzedażowe lub projektowe w takich organizacjach jak Empik czy Telbridge.

Od 7 lat niemal bez przerwy spotykam się na sali szkoleniowej z kadra zarządzającą różnych firm i organizacji.

Naliczyłem niemal 700 dni pracy na sali w obszarach menadżerskich.

Szczególnie mocno przywiązany jestem do koncepcji K. Blancharda oraz P. Lencioniego.

Doświadczenie trenerskie budował zaczynając od korporacji i firm sieciowych (Empik Sp. z o.o., Poczta Polska, Orange, Telbridge Sp. z o.o.), poprzez firmy sektora MŚP, na jednostkach sektora publicznego kończąc. Autor warsztatów rozwojowych wykorzystujących techniki parateatralne. Założyciel i lider kabaretu Pojutrze oraz teatru ulicznego Dialog. Współautor warsztatów teatru improwizacji dla trenerów. Prowokator i improwizator. Prywatnie pasjonat gotowania, teatru i żeglarstwa. Mistrz abstrakcyjnego, sarkastycznego humoru, podchwytliwych pytań i zagadek, kamiennej twarzy i mrugnięcia okiem. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Akademii Trenerów Biznesu.

 • Rekomendacja Trenera Warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Absolwent „Akademii Trenera Biznesu” Laboratorium Arkanów Biznesu
 • Absolwent studiów „Trener i menadżer ds. szkoleń” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Ponad 1000 dni na sali szkoleniowej

Charakter pracy:

W czasie szkolenia  bazuje na interakcjach zachodzących pomiędzy uczestnikami, dodając wiedzę
i doświadczenie trenerskie, poszukuje możliwości zastosowań wypracowanych wniosków w środowisku zawodowym uczestników. Jego szkolenia to w 60% czasu doświadczenia , w 20% emocje, w 20% wiedza twarda. Ten sposób podziału czasu pracy uwzględnia prawidłowości procesu grupowego według Lewina  i prawidłowości uczenia się ludzi dorosłych według Kolba. Umożliwia on zdobycie umiejętności, efektywne przyswojenie wiedzy oraz ukształtowanie pozytywnej postawy wobec przedmiotu szkolenia, co jest warunkiem niezbędnym do wdrożenia nowych umiejętności i treści w rzeczywistym środowisku pracy.

OPIEKUN KLIENTA

Adrian Seroczyński
Opiekun Klienta
 • 691495816
 • as@brainstream.pl