fbpx

Ocena pracowników oraz udzielania informacji zwrotnych

Ocena pracowników oraz udzielania informacji zwrotnych

Nasza propozycja szkoleń Train the Trainer rozwija wiedzę i umiejętności z obszaru pracy trenera  niezbędne do efektywnego planowania, przygotowania i prowadzenia działań szkoleniowych z różnych obszarów wiedzy. Dostarczamy wiele praktycznych technik, skutecznych w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych tzw. twardych oraz miękkich.

Po warsztatach uczestnicy będą potrafili zorganizować i zoptymalizować proces szkoleniowy, zbadać potrzeby szkoleniowe uczestników oraz dostosować odpowiednie techniki szkoleniowe dla zapewnienia optymalnego rozwoju pracowników i osiągania celów biznesowych przez firmę.

Nazwa szkolenia: Ocena pracowników oraz udzielania informacji zwrotnych

Data szkolenia:
CENA 990 zł

CEL SZKOLENIA

 1. Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu warsztatu trenera, niezbędnych do samodzielnego planowania, konstruowania i profesjonalnego prowadzenia szkoleń.
 2. Poznanie zasad współpracy z grupą podczas procesu szkoleniowego
 3. Stosowanie uniwersalnych metod i technik trenerskich w prowadzeniu szkoleń twardych i miękkich
 4. Umiejętność interaktywnej pracy z grupą
 5. Wzmocnienie "swobody psychologicznej" w roli prowadzącego zajęcia
 6. Praktyczne wykorzystanie modelu uczenia się D. Kolba
 7. Stosowanie różnorodnych form pracy z grupą (mini wykład, dyskusja, case)
 8. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w grupie oraz adekwatne zarządzanie emocjami
 9. Praca z grupą w oparciu o dynamikę procesu grupowego

DLA KOGO

  • Pracownicy działów HR, którzy zdobyć wiedzę na temat prowadzenia warsztatów i szkoleń
  • Trenerzy szkoleń produktowych, miękkich, twardych chcący poznać praktyczną wiedzę z zakresu projektowania i prowadzenia szkoleń.
  • Managerowie, pracownicy, specjaliści chcący poznać zasady i praktyczną wiedzę prowadzenia szkoleń w codziennej pracy.

INNOWACJE

  Każdy z uczestników szkolenia będzie miał możliwość zaprojektowania z trenerem prowadzącym podczas sesji coachingowej własnego programu szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1: Otwarcie szkolenia

 • Przywitanie uczestników i przedstawienie trenera.
 • Cele szkoleniowe, przebieg zajęć, stosowanie metody  i informacje organizacyjne.
 • Rundka prezentacyjna - wzajemne poznanie się trenera i uczestników.
 • Cele indywidualne uczestników zajęć oraz kontrakt szkoleniowy.
 • Konwencja szkolenia trenerskiego w oparciu o instruktaż i trenerską informację zwrotną, odnoszącą się do meta poziomu.

Moduł 2: Autoprezentacja i postawa prowadzącego szkolenie trenerskie Rozpoczęcie spotkania – jako struktura trenerska

 • Analiza początku szkolenia - co jest ważne z perspektywy celu, przebiegu szkolenia, oczekiwań prowadzącego i potrzeb uczestników.
 • Funkcje dobrego początku – budowanie zaangażowania merytorycznego, bezpieczeństwa grupy oraz przestrzeni do nauki i rozwoju
 • Znaczenie kontraktu : poziom administracyjny, profesjonalny i psychologiczny – co oznacza i jak go zawierać z uczestnikami
 • Kontraktowanie – uważność na tzw. dystans psychologiczny trenera (kwartet szkoleniowy (trener, uczestnik, przełożony, HR), role uczestników kwartetu
 • Uświadomienie znaczenia prawidłowego początku w procesie całego szkolenia i roli początku w budowaniu autorytetu trenera
 • Mocny początek. Struktura 4xP oraz jej zastosowanie w praktyce trenerskiej.

Moduł 3: Autoprezentacja prowadzącego – dyskusja, wnioski – c.d.

 • Przećwiczenie umiejętność dobrania właściwych elementów początku do danego szkolenia - seria prezentacji własnych uczestników szkolenia
 • Omówienia, informacje zwrotne i rekomendacje w zakresie struktury otwarcia oraz autoprezentacji prowadzącego.

Moduł 4: Specyfika uczenia dorosłych i cykl Dawida Kolb'a

 • Diagnoza preferowanego stylu uczenia się uczestnika – test
 • Różne style uczenia się dorosłych – konsekwencje dla grupy i prowadzącego
  • Cykl Kolba – narzędzie pracy szkoleniowej
  • Budowanie skutecznych przekazów szkoleniowych adekwatnych dla poszczególnych osób z różną typologią uczenia się
  • Wykorzystanie wiedzy do dobrego przygotowania się do realizacji szkoleń
  • Ograniczenie ilości błędów interpretacyjnych trenera wobec zachowań uczestników

Moduł 5: Cykl Kolba w praktyce trenerskiej

 • Wprawki uczestników. Wykonywanie przygotowanych fragmentów własnych szkoleń ("twardych" lub "miękkich") na bazie cyklu D. Kolba- uczenia dorosłych.
 • Informacja zwrotna, wnioski rozwojowe.

Moduł 6: Przygotowanie i projektowanie programu szkoleniowego w oparciu o aktywne techniki pracy

 • Określenie poziomów świadomości audytorium w celu dopasowania treści i zakresu merytorycznego.
 • Przypomnienie zakresu możliwych technik oraz zasad wyboru
 • Zasady projektowania wybranych technik: krótkich studiów przypadków, gier,  ćwiczeń praktycznych, ról
 • Projektowanie konkretnych ćwiczeń w odniesieniu do określonych tematów merytorycznych
  • Faza przyjmowania zlecenia/wyboru programu.
  • Faza planowania (SMART) - urealnienie celów szkolenia
  • Sekwencje działań w poszczególnych modułach szkolenia. Praktyczny przewodnik
  • Angażowanie uczestników - ćwiczenia uczestników. Pisanie programów w podgrupach i prezentacja pomysłów na forum.
  • Źródła pomysłów i pomocy dydaktycznych

Moduł 7: Poradnik trenera

 • Podstawowe przygotowanie się do treningu (niezbędnik trenera)
 • Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami trenerskimi: instruktaż, wykład, trenerska informacja zwrotna
 • Głos, tempo, artykulacja – doskonalenie umiejętności operowania głosem w trakcie prowadzenia szkolenia – ćwiczenia

Moduł 8: Psychologiczne wsparcie trenera

 • Poszukiwanie zalążków indywidualnego stylu trenerskiego
 • Swoboda trenerska i interaktywność w relacji z grupą
 • Budowanie osobistej siły w kontakcie z grupą szkoleniową

Moduł 9: Prezentacje trenerskie -nagrania wideo 15 minutowych wprawek każdego z uczestników

 • Bieżąca informacja zwrotna – zaraz po wystąpieniu trenerskim. Poszukiwanie indywidualnego stylu trenerskiego
 • Informacja wzmacniająca korzystne wybory zachowań trenerskich oraz wskazująca elementy warsztatu trenerskiego, które warto poprawić aby podnieść efektywność pracy z grupą

Moduł 10: Moderowanie dyskusji grupowej

 • „Koń Karola” i „Adwokat diabła” – ćwiczenia grupowe
 • W jaki sposób angażować uczestników do wypowiedzi i zajmowania własnych stanowisk
 • Podstawowe zasady prowadzenia dyskusji i wprowadzania interaktywności w grupie

Moduł 11: Dynamika procesu grupowego

 • Etapy procesu grupowego oraz opis zachowań uczestników
 • Obserwacja i rozumienie procesu grupowego – analiza dotychczasowej dynamiki procesu własnej grupy ( wnioski, refleksje, informacje zwrotne)
 • Formy pracy z grupą a proces grupowy – interwencje trenerskie adekwatne do etapu procesu grupowego (odniesienia do dotychczasowej pracy trenera i uczestników)
 • Style budowania relacji z grupą, a proces grupowy – autodiagnoza

Moduł 12: Prowadzenie ćwiczeń doskonalących umiejętności uczestników w odniesieniu do prowadzonych szkoleń

 • Typologia ćwiczeń wykorzystywanych w trakcie zajęć – prezentacja wybranych technik
 • Kosztowne błędy – jak ich uniknąć
 • Sposoby angażowania uczestników zajęć w ćwiczeniową część szkolenia
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej w trakcie prowadzenia ćwiczeń
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia ćwiczeń

Moduł 13: Trenerski styl pracy a styl osobisty – mocne strony i ograniczenia

 • Diagnoza osobistego stylu pracy – test J. Hay
 • Wykorzystanie wiedzy o własnych preferencjach do pracy z grupą szkoleniową
 • Eliminowanie własnych ograniczeń, wpływających na pracę trenera
 • Doskonalenie i rozwijanie świadomości własnych mocnych stron.

Moduł 14: Skuteczne interwencje trenerskie

 • Rola trenera w kształtowaniu prawidłowych procesów w grupie uczącej się
 • Trudni uczestnicy i rodzaje możliwych interwencji trenerskich
 • Buforowanie własnych emocji w reakcji na trudnych uczestników, lub trudne sytuacje trenerskie.

Moduł 15: Podsumowanie szkolenia

 • Indywidualne plan rozwoju - co jest moim atutem, a co priorytetem w doskonaleniu umiejętności prowadzącego szkolenia.
 • Ankiety i certyfikaty
 • Zamknięcie szkolenia i pożegnanie uczestników

Wydarzenie poprowadzi:

Joanna Kolenda
Trener

“Mądry nigdy się nie gniewa. “

Cyceron

Z wykształcenia psycholog z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Ścieżka zawodowa prowadziła od psychologa klinicznego w szpitalu psychiatrycznym, poprzez trenera wewnętrznego i wsparcie rozwojowe dla kilkusetosobowego zespołu sprzedawców w międzynarodowym koncernie, trenera, asesora, konsultanta i Kierownika projektów w firmie doradczej, aż po Dyrektora Pionu Biznesowego w korporacji. Twórca i uczestnik procesów diagnozy, rekrutacji, selekcji oraz tworzenia ścieżek kariery. Opiekun merytoryczny programu video- szkoleniowego dla INFOR. Współautor i autor narzędzi diagnostycznych indywidualnych, organizacyjnych i społecznych. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu Oceny i Rozwoju Pracowników na SWPS, Politechnice Gdańskiej, a także studiów podyplomowych w zakresie Rekrutacji i Selekcji oraz MBA w zakresie Zarządzania Karierą, w Akademii im L. Koźmińskiego, a także Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Stały współpracownik redakcyjny pism Personel i Zarządzanie, Przedsiębiorca.eu oraz Businessman Today.

 

Doświadczenie w szkoleniach dla trenerów :

 Doświadczenie w tym zakresie obejmuje zarówno osobiste „wychowanie” kilkunastu trenerów w firmach konsultingowych, w których pracowała jako trener i konsultant, jak i prowadzenie licznych szkoleń dla trenerów wewnętrznych w wielu organizacjach.  Wychowankowie są dziś świetnie prosperującymi trenerami na polskim rynku.

Doświadczenia biznesowe :

Doświadczenia w branży: bankowej, produkcyjnej, finansowej, budowlanej, medycznej, ubezpieczeniowej, tytoniowej, wydawniczej, sportowej i odzieżowej. Menedżer wielu programów, projektów szkoleniowych i doradczych, autorka programów rozwojowych dla trenerów, asesorów i konsultantów, opiekun młodszych trenerów i konsultantów, trener, konsultant.

 

Wybrani Klienci :

PKP Intercity, Infosys, Comercial Union, BPH, PZU, ERBUD, POLKOMTEL, AKZO NOBEL, Indykpol, Wipasz, GWO, Medicover, Kompania Piwowarska, Żywiec, City Bank, Gemius, Schenker, Farm Frites, Ecol Unicon, Bank Spółdzielczy, PLL LOT, Jacobs, Bacardi, Adamed, Sanofi Synthelabo,  Carrefour, Real, Raiffeisen Leasing, IKEA.

 

Styl pracy trenerskiej :

Pracuje w oparciu o swoje bogate doświadczenie. Bazuje na dojrzałości i pokorze, a jednocześnie na ulubieniu humanistyki. Pozwala ludziom na popełnianie błędów, zachęca do dyskusji. Tworzy atmosferę wytężonej pracy przy poczuciu, że oto dzieje się coś naprawdę ważnego. Współuczestniczy w procesie grupowym jako czuły i odpowiedzialny obserwator. Wspiera i wspólnie się cieszy z roli akuszerki sukcesu.

OPIEKUN KLIENTA

Adrian Seroczyński
Opiekun Klienta
 • +48 691 495 816
 • as@brainstream.pl