fbpx

Budowanie Zaangażowania w Organizacji

Budowanie Zaangażowania w Organizacji

Czy wiesz, że pierwszym prawem angażowania i motywowania pracowników  jest „Zaangażujesz ludzi tylko wtedy jeśli sam jesteś zaangażowany”?

Jesteś zaangażowany i  zastanawiasz się jaki możesz mieć jeszcze wpływ na swoich współpracowników by w większym stopniu budować ich zaangażowanie?

Twoi współpracownicy wykonują prawidłowo swoje obowiązki, jednak brakuje inicjatywy i pasji w działaniu?

Poznaj mechanizmy wpływające na poziom zaangażowania człowieka w pracę i określ co możesz zrobić by mieć realny wpływ na to jakie wyniki osiąga twój zespół. Zmapuj poziom zaangażowania swoich współpracowników i podejmij decyzję u kogo, dlaczego i  w jaki sposób chcesz zbudować większe zaangażowanie.

Nazwa szkolenia: Budowanie Zaangażowania w Organizacji

Data szkolenia:
CENA 890 zł

CEL SZKOLENIA

 1. uświadomienie roli organizacji oraz bezpośredniego przełożonego w budowaniu i utrzymywaniu zaangażowania pracowników
 2. poznanie najnowszych badań na temat zaangażowania
 3. wzrost umiejętności wyboru i stosowania nowoczesnych modeli budowania zaangażowania w obecnych realiach rynkowych
 4. wzmocnienie umiejętności diagnozowania poziomu zaangażowania własnego oraz współpracowników
 5. poznanie i przećwiczenie metod i narzędzi skutecznego wpływania na zaangażowanie pracowników
 6. wzrost umiejętności doboru adekwatnych działań menadżerskich mających wpływ na zaangażowanie zespołu i współpracowników
 7. zaplanowanie działań, prowadzących do wzrostu zaangażowania własnego oraz współpracowników

DLA KOGO

  • Managerowie
  • Pracownicy działów HR
  • Kadra zarządzająca

INNOWACJE

  • Dostęp do platformy edukacyjnej na której umieszczamy dodatkowe materiały szkoleniowe.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I – Zaangażowanie – ujęcie strategiczne.

Podczas tego modułu zapoznasz się z zagadnieniem zaangażowania. Poznasz różnice pomiędzy zaangażowaniem a motywacją do pracy oraz dowiesz się czy satysfakcja z pracy  wystarczy do jej efektywnego wykonywania.  Wspólnie przeanalizujemy najnowsze badania i różne podejścia do tematu. Określimy, które z obecnych działań Twojej Organizacji wpływają pozytywnie na zaangażowanie pracowników. Zapoznasz się z case study organizacji, które z sukcesem angażują swoich pracowników.
 • Zaangażowanie – satysfakcja – motywacja – wpływ na rezultaty podjętych działań
 • Co mówią badania na temat zaangażowania?
 • Zaangażowanie poznawcze, emocjonalne, fizyczne, identyfikacyjne
 • Czynniki wspierające zaangażowanie
 • Czynniki hamujące zaangażowanie

Moduł II Zaangażowanie w ujęciu pracownika - co?-jak?-dlaczego?

Podczas tego modułu dowiesz się czego potrzebują pracownicy, aby być zaangażowanym w pracę. Nauczysz się rozpoznawać zachowania i postawy  pracowników świadczące o zaangażowaniu lub jego braku oraz poznasz narzędzia, które umożliwią Ci zmapowanie własnego zespołu pod kątem zaangażowania i dobór odpowiednich działań w zależności od Twojej diagnozy. Indywidualnie przeanalizujesz również swój poziom zaangażowania w 4 krokach i określisz jakie twoje zachowania bądź ich brak mają znaczenie w budowaniu zaangażowania współpracowników  w codziennej pracy.
 • Rodzaje zaangażowania wg Meyera i Allen
 • Typy pracowników pod względem zaangażowania wg S. Cook
 • Zachowania pracowników świadczące o zaangażowaniu lub jego spadku
 • Obszary odpowiedzialności menadżerskiej za budowanie zaangażowania i odpowiedzialności za wykonywana pracę zespołu
 • Ja menadżer – wpływ mojego zaangażowania na zaangażowanie innych?
 • Metoda 4 kroków budowania własnego zaangażowania
 • Moje działania – w jaki sposób wspieram zaangażowanie pracowników

Moduł III Zaangażowanie a wpływ menadżera

Szczebel menadżerski ma znaczący wpływ na budowanie zaangażowania podwładnych i współpracowników. Nie zbudujesz zaangażowania u innych jeśli sam/a nie jesteś zaangażowany/a W tym module wspólnie przedyskutujemy realne obszary wpływu menadżerskiego na poziom zaangażowania pracowników i dobierzemy narzędzia wpływu. Poznasz i doświadczysz w jaki sposób dobrać narzędzia menadżerskie w zależności od sytuacji i efektów jakich chcesz uzyskać.  
 • „Ludzie przychodzą do firmy, a odchodzą od szefa” – co o tym decyduje i jak można to zmienić? Praca w oparciu o badanie instytutu Gallupa. Test 12 pytań,
 • Zachowania przywódcze, które zwiększają zaangażowanie pracowników . Jak je wykorzystać w praktyce.
 • Cykl życia pracownika w organizacji – jak menedżer może budować zaangażowanie pracowników na różnych etapach rozwoju? Elementy Przywództwa Sytuacyjnego wg Blancharda.
 • Dobre praktyki – od rekrutacji do wyjścia z organizacji. Jak zaangażować pracowników X, Y, Z
 • Motywacja 3:0 dlaczego kije i marchewki nie działają w dzisiejszych czasach? Jak stworzyć warunki sprzyjające zaangażowaniu?
 • Narzędzia komunikacji w pracy menadżera – praca z case study:
  • Elementy rozmowy rozwojowej wg modelu GROW,
  • Metoda Motywacji Błyskawicznej MMB w 6 krokach,
  • Empatyczne słuchanie  - 4 kroki Porozumienia bez przemocy
  • Modele informacji zwrotnej FUKO, FF, SZW
  • Rozmowy planująca, monitorująca Focus on Results

Moduł IV Zaangażowanie w zespole

Funkcjonowanie w dzisiejszych realiach świata VUCA wymaga elastyczności, otwartości i wiary we własne możliwości wszystkich członków zespołu, co bezpośrednio przekłada się na jego wyniki. Często brak zaangażowania jednej z osób ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całego zespołu. W tym module przeanalizujemy obszary funkcjonowania zespołu pod kątem zaangażowania jego członków i dzięki narzędziu mapa zaangażowania określimy działania, jakie należy podjąć by usprawnić jego działanie.  
 • Luka zaangażowania w zespole – praca z narzędziem mapa zespołu
 • Poziomy zaangażowania zespołu w czasie – badania Coffman, G. Gonzales-  Molina
 • Zadania lidera na różnych etapach rozwoju zespołu w oparciu o model Tuckaman’a
 • Zespół w świecie VUCA – zespół w świecie ciągłych zmian - analiza własnych doświadczeń
 • Agile – dobra praktyka w czasach VUCA czy może moda, która szybko przeminie? O zmianie w podejściu do realizacji zadań i wymagań w stosunku do lidera. – case study
 • Jak uniknąć niepożądanych efektów związanych z pracą zespołową i utrzymać zaangażowanie wszystkich członków zespołu? Próżniactwo społeczne, myślenie grupowe
 • Badanie zaangażowania w zespole – o co szczególnie zadbać, jak pracować z wynikami, jak zaangażować zespół w pracę nad obszarami do rozwoju?

Wydarzenie poprowadzi:

Izabela Żyłka
Trener

Trener, praktyk biznesu. Ukończyła Wyższą Szkołę Handlu i Prawa w  Warszawie na Wydziale Ekonomii, o kierunku  menadżerskim. Szkoli i wspiera trenerów i konsultantów od 20 lat, projektując programy rozwojowe i szkoleniowe dedykowane trenerom.  Jest absolwentką studium Train the Trainers prowadzonego przez WIFI Austria. Prowadzi szkolenia dla różnorodnych branż i sektorów. Umiejętnie łączy wiedzę teoretyczną z doświadczeniem biznesowym. Specjalizuje się w obszarach, rozwój kompetencji menadżerskich, executive coaching oraz coaching, rozwój talentów, sprzedaż. W pracy trenersko szkoleniowej ważne są dla niej mierzalne rezultaty działań oraz efektywność procesów szkoleniowych.

OPIEKUN KLIENTA

Adrian Seroczyński
Opiekun Klienta
 • 691495816
 • as@brainstream.pl