fbpx

ABC MANAGERA

ABC MANAGERA

Naucz się, jak budować autorytet w zespole i rozpocznij swoją drogę managera!

Dlaczego powstał ten kurs?

Organizacje nastawione są na coraz silniejszą komunikację, współpracę i cechy przywódcze współczesnych medżerów. Osiąganie założonych celów jest niemożliwe bez ścisłego kontaktu ze współpracownikami. Zwłaszcza w sytuacji objęcia nowej roli lub awansu z zespołu trudno zachować równowagę w kontakcie nieformalnym a zawodowym.

Warsztat budowania autorytetu odpowiada na pytanie jak łączyć różne style zarządzania, by utrzymywać efekt synergii w zespołach i dobrą atmosferę współpracy bez tracenia autorytetu przełożonego. Poruszając zagadnienia nowoczesnego leadershipu, wskazuje metody łączenia relacji koleżeńskich z pozycją zawodową przez tworzenie atmosfery pracy, prowadzenie rozmów z pracownikami, zarządzanie kryzysowe i ustanawianie reguł współpracy.

 

Nazwa szkolenia: ABC MANAGERA

Data szkolenia: 03 czerwca 2019 - 04 czerwca 2019
CENA 999 zł

CEL SZKOLENIA

 1. Poznasz różne style zarządzania i nauczysz się dobierać najlepsze dla własnej sytuacji zawodowej.
 2. Nauczysz się rozróżniać sytuacje, w których jesteś przede wszystkim kolegą, a kiedy przełożonym.
 3. Dowiesz się jak skutecznie motywować swoich kolegów z pracy przez rozmowy krytykujące, pochwały i udzielanie informacji zwrotnej.
 4. Dowiesz się jak postępować, gdy pracownik zechce wykorzystać dobre relacje do własnych korzyści.
 5. Nauczysz się identyfikować zagrożenia w sytuacjach konfliktowych.
 6. Poznasz techniki budowania autorytetu bez utraty dobrych relacji.

DLA KOGO

  • Szkolenie dedykujemy osobą rozpoczynającym pracę w obszarze zarządzania zespołem, z niedługim stażem menedżerskim  a także pracownikom po awansach wewnętrznych lub przygotowujących się do pełnienia roli menedżerskiej w organizacji.

INNOWACJE

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1: Pierwszy spośród równych? – gdy lider pochodzi z zespołu

 • Władza a autorytet – lider formalny i nieformalny
 • Rodzaje autorytetu i ich wykorzystanie
 • Management 3.0 i empowerment
 • Źródła władzy – dlaczego mają się mnie słuchać?

Moduł 2: Style zarządzania – dostosowywanie do sytuacji

 • Lider relacyjny czy lider zadaniowy? – test stylu przewodzenia
 • Orientacja na ludzi a orientacja na zadania - specyfika sytuacji
 • Dojrzałość zawodowa pracowników a optymalny styl kierowania – czy delegować można każdemu?
 • Zachowania budujące autorytet w wymiarze wiarygodności

Moduł 3: Ustanawianie reguł gry

 • Tworzenie ramowych planów współpracy
 • Określanie pionowych i poziomych zasad komunikacji
 • Klarowne formułowanie oczekiwań
 • Sfery kontaktu – wyznaczanie granic bezpieczeństwa funkcjonalnego

Moduł 4: Style komunikacyjne – jak się porozumiewać?

 • Kultura informacji zwrotnej – jak krytykować i chwalić, wzmacniając relacje?
 • Autodiagnoza stylu komunikowania się – badanie pól wpływu interpersonalnego
 • Manager a zespół – jakie informacje przekazywać podwładnym? – metoda sita informacji
 • Przekazywanie niepopularnych decyzji a utrzymywanie autorytetu

Moduł 5: Autorytet przez motywowanie

 • Jakie są potrzeby mojego zespołu i jak je skutecznie identyfikować?
 • Potrzeby indywidualne pracowników – czy wykorzystywać informacje uzyskane prywatnie? – budowanie granic zaufania
 • Identyfikowanie kotwic motywacyjnych pracowników
 • Podstawowe błędy przekonywania i przekazywania celów

Moduł 6: Gaszenie pożarów – zarządzanie konfliktem

 • Mechanizmy konfliktu – rozpoznawanie punktów zapalnych
 • Źródła konfliktów w zespołach
 • Rozwiązywanie konfliktów – style zarządzania w praktyce, case study
 • Delegowanie odpowiedzialności i zapobieganie konfliktom – studium narzędzi komunikacyjnych i coachingowych

Wydarzenie poprowadzi:

Iwo Konopek
Trener

“Mądry nigdy się nie gniewa. “

Cyceron

Trener, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, coach, socjolog i pedagog. Specjalista od rozwoju osobistego i szkoleń managerskich. Prowokator zmian i inspirator do działania. Kreator wizerunku, trener autoprezentacji.

Doświadczenia menadżerskie budowałem kierując zespołami w kilku firmach. Były to zespoły sprzedażowe lub projektowe w takich organizacjach jak Empik czy Telbridge.

Od 7 lat niemal bez przerwy spotykam się na sali szkoleniowej z kadra zarządzającą różnych firm i organizacji.Naliczyłem niemal 700 dni pracy na sali w obszarach menadżerskich.Szczególnie mocno przywiązany jestem do koncepcji K. Blancharda oraz P. Lencioniego.

OPIEKUN KLIENTA

Adrian Seroczyński
Opiekun Klienta
 • +48 691 495 816
 • as@brainstream.pl