fbpx 6 kroków do motywacji w firmie produkcyjnej – Brainstream

6 kroków do motywacji w firmie produkcyjnej

Motywacja pracowników produkcyjnych nie jest łatwym zadaniem, jest jednak niezwykle istotna. Dobrze zmotywowany pracownik będzie wykonywał swoją pracę nie tylko dokładniej, ale i wydajniej. Właśnie dlatego tak ważne jest odpowiednie podejście do pracownika, zrozumienie jego potrzeb i adekwatne ich zaspokojenie. Raport z badań “Polska Mapa Motywacji 2.0” pokazuje, że w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosło znaczenie pozapłacowych systemów motywacyjnych. Jednak opublikowany w 2017 roku raport Aon pokazuje, że zaangażowanie polskich pracowników spada i osiągnęło rekordowo niski poziom 48%, co oznacza, że ponad połowa zatrudnionych nie przykłada się do swoich obowiązków. Jak podnieść chęć do pracy osób, które dzień w dzień wykonuj te same, żmudne zadania?

Rywalizacja

Dobrym sposobem motywowania pracowników produkcyjnych jest zdrowa rywalizacja. Nagradzanie tych, którzy swoją pracę wykonują wyjątkowo dobrze sprawia, że inni również chcą osiągać lepsze wyniki. Porównywanie siebie z innymi jest także doskonałą rozrywką i daje energię do działania. Należy jednak ostrożnie stosować rywalizację, może bowiem prowadzić do konfliktów i zazdrości, a to może przynieść odwrotny do zamierzonego skutek.

Postawa przełożonego

Na podejście do pracy na każdym szczeblu, również na linii produkcyjnej, ogromny wpływ ma postawa bezpośrednich przełożonych. To na ich barkach w dużej mierze spoczywa utrzymanie pozytywnej atmosfery. Istotne są tutaj umiejętności społeczne lidera, który potrafi łagodzić konflikty i podnosić morale pojedynczych pracowników oraz całej grupy. Budowanie ambicji i zaangażowania oraz stawianie wysokich, ale racjonalnych celów to kwestie absolutnie konieczne dla motywacji.

Postawa przełożonego powinna opierać się na szacunku i uprzejmości. Nikt nie lubi być traktowany z góry i może to prowadzić do wielu konfliktów oraz spadku wydajności. W związku z tym używanie zwrotów grzecznościowych, proszenie, dziękowanie czy chwalenie w odpowiednich momentach powinno stanowić podstawę komunikacji przełożonego z pracownikiem.

Informowanie

Pracownik, który nie zna swojego miejsca i roli w firmie będzie miał mniej chęci do pracy. Jego zadania mogą mu się wydawać niepotrzebne, a przez to mało atrakcyjne. Wyjaśnienie całego procesu produkcyjnego i znaczenia poszczególnych elementów w całej działalności firmy da podwładnym świadomość istotności wykonywanych czynności i sprawi, że poczują się ważni.

Informować należy również o faktycznym stanie firmy i danej linii produkcyjnej. Nie wystarczą tutaj korporacyjne slogany, które często są puste, jałowe i nie niosą ze sobą nic istotnego. Świadomość swojej własnej sytuacji i sytuacji całego przedsiębiorstwa pozwoli pracownikom odnaleźć swoje miejsce w organizacji i zmotywuje ich do działania na rzecz wspólnego celu.

Przeciwdziałanie nudzie

Nuda jest tym, co na produkcji doskwiera najbardziej. Wykonywanie tych samych, rutynowych czynności dzień po dniu nie daje żadnych możliwości rozwoju i szybko staje się nużące. Należy temu przeciwdziałać np. poprzez rotację na stanowiskach. Dzięki zamianie stanowisk pracownik nie tylko nauczy się czegoś nowego i będzie bardziej elastyczny, przełamie to również codzienny schemat i sprawi, że zatrudniony z nową energią podejdzie do swoich zadań.

Stawianie na rozwój

Każdy z nas ma potrzebę rozwoju i samorealizacji. Jest to jedna z największych sił napędowych w ludzkim życiu i warto ją wykorzystać również w firmie. Najlepszym pomysłem jest organizacja szkoleń skrojonych pod indywidualne potrzeby pracowników. Nie muszą to być kursy związane bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem. Świetnie sprawdzi się również rozwój kompetencji społecznych, takich jak komunikacja czy asertywność. Możliwość samodoskonalenia stanie się dla pracowników wartością dodaną, którą z pewnością docenią i odwzajemnią się lepszą pracą.

Regularna ocena

Regularna, wystandaryzowana ocena pracowników daje im informację zwrotną na temat ich wydajności czy postępów w rozwoju konkretnych umiejętności. Jest to niezwykle istotne, ponieważ pozwala menedżerom diagnozować obszary problemowe, a pracownikom zapewnia informacje na temat ich mocnych i słabych stron. Prezentowanie zatrudnionym konkretnych rezultatów ich pracy buduje w nich poczucie odpowiedzialności, daje również sygnał, że ich starania nie przechodzą niezauważone i ktoś nad nimi czuwa.

Motywacja na produkcji to trudny temat. Specyfika pracy sprawia, że szybko staje się ona schematyczna, powtarzalna i zwyczajnie nudna. Odpowiedni system motywacyjny, podejście kierownictwa i realizacja potrzeb zatrudnionych zagwarantują, że będą oni bardziej przykładać się do swoich obowiązków i przychodzić do pracy z werwą oraz pozytywnym nastawieniem.

Sprawdź również

Zmiany na rynku pracy. Czy rosnąca liczba usług szkoleniowych poprawi sytuację pracodawców?

Rynek szkoleń to bardzo dynamicznie zmieniający się obszar gospodarki. W obecnych czasach popyt na takie usługi stale rośnie. Z tego powodu przybywa również firm oraz trenerów, którzy…

4 Szkolenia dla trenerów, w które warto zainwestować

Jest wtorek, godzina 8:45 rano. Za 15 minut oficjalnie rozpoczyna się szkolenie sprzedażowe, które poprowadzisz pierwszy raz w swojej karierze trenera.

5 najbardziej pożądanych kompetencji menedżerskich w nowoczesnej organizacji.

Najwyższa pora porzucić słowa ?za moich czasów? na rzecz tego, co jest dzisiaj i będzie w przyszłości. Jeśli wciąż żyjesz przekonaniem…